In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2002

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Thermometer Kantoren en kantoorgebruikers

Kantorenmarkt op hoogtepunt, Regionale verschillen worden groter, Nieuwbouw geniet groeiende populariteit en Vier op de tien kantoorgebruikers hebben plannen om de huisvesting uit te breiden. Het zijn conclusies uit 'Thermometer Kantoren en Kantoorgebruikers in Profiel 2001'. Sinds 1993 peilt de NVB Vereniging voor projectontwikkelaars de stand van zaken onder bouwondernemingen en projectontwikkelaars en al die jaren is de 'Thermometer' een betrouwbaar instrument gebleken.


De combinatie van economisch onderzoek én enquête geven een compleet beeld van de Nederlandse kantorenmarkt. Daarmee gaat het goed. Het bedrijfsleven staat in de rij voor een nieuw en vooral luxe kantoor al moeten hier en daar wat bedrijven een stapje terug doen. De huidige kantorenmarkt kent veel regionale en lokale verschillen. Verwacht wordt, dat wanneer de effecten van groeivertraging in de kantorenbranche merkbaar worden, deze regionale verschillen groter zullen worden. Vooral de locaties waar relatief veel nieuwbouw in ontwikkeling is en waar de ICT de afgelopen jaren de grote motor van de kantorenmarkt is geweest, zijn extra kwetsbaar. Schaarste is vooral te vinden in de deelgebieden van Utrecht, Maastricht en Groningen. Daarentegen kennen onder andere Breda en Tilburg een relatief ruime markt. Kijken we naar de percentages nieuwbouw in het aanbod, dan blijken vooral de deelgebieden van onder andere de Brabantse stedenrij Breda, Tilburg en Den Bosch de kroon te spannen met zeer hoge percentages nieuwbouw. Van de grote steden steekt Amsterdam daar weer bovenuit.

'Varkenscyclus'
Het rapport wijst ook naar de 'varkenscyclus'. Dat is het noodlot van kantorenbouwers. Volgens de prognoses van de Thermometer moet er de komende jaren ongeveer 1,9 miljoen vierkante meters kantoorruimte bijgebouwd worden om aansluiting te vinden bij een evenwichtige kantorenmarkt. Dit is minder dan de circa 2,6 miljoen vierkante meters die gemiddeld in deze jaren naar verwachting zullen worden opgeleverd. Een punt van zorg verdient in deze nieuwe situatie het fenomeen van de bouwkosten. De situatie op de bouwmarkt ijlt altijd na waardoor de bouwkosten de neiging hebben lang (te) sterke stijgingspercentages te tonen.

Huren favoriet
Ondanks de lage rentestand, waardoor kopen relatief aantrekkelijk is, geven de meeste potentiële verhuizers liever de voorkeur aan de flexibiliteit die het huren biedt. Ongeveer 43 procent kiest voor eigen huisvesting, terwijl 57 procent liever huurt. De voorkeur voor huren is vooral duidelijk zichtbaar bij de zakelijke dienstverlening. Binnen de Randstad is huren populairder dan daarbuiten. Ook de voorkeur voor nieuwbouw is sterk gestegen. Bijna zeventig procent geeft daaraan de voorkeur boven bestaande bouw....doceert
"Afstandsleren heeft zeker de toekomst"

...start
"Het moet een hobby blijven ..."

...introduceert
Manpower Reïntegratie Services introduceert de verzuimscan

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...helpt
Jan Schipper herkozen als voorzitter KVK

...bezoekt
Seminars

...onderneemt
"Ondernemen is een teamsport"

...kiest
4C Consulting kiest voor America Tower

...fotografeert
"We hebben ons ontwikkeld tot pure beeldmakers"

...ontplooit
Acteurs als leermiddel!

...realiseert
Werkstad Roosendaal denkt aan de toekomst

...ontwikkelt
"Roosendaal is een complete stad"

...bouwt
Blik op de toekomst

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht

...recreŽrt
Recreatieve voorzieningen bij elkaar gebracht

...behartigt
Sociaal aspect belangrijk in Wouw

...spreekt
In 't Kort

...huisvest
Bedrijfsonroerend goed

...rapporteert
In detailhandel nagenoeg geen sprake van leegstand

...onderzoekt
Thermometer Kantoren en kantoorgebruikers

...voorkomt
Bijeenkomst preventie van criminaliteit op bedrijventerreinen

...informeert
eSchool, de online starterscursus

...publiceert
ERBO brochure en tabellenboek beschikbaar