In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2002

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Werkstad Roosendaal denkt aan de toekomst
Realisatie van bedrijventerrein Borchwerf II

Borchwerf II is een gezamenlijk project van de gemeenten Halderberge en Roosendaal. In 1998 kregen de plannen vaste vorm en verwacht wordt dat aan het einde van dit jaar de eerste bouwactiviteiten zullen beginnen. Het project Borchwerf II heeft een looptijd van zo'n vijftien jaar en zal het positieve imago van Roosendaal als werkstad extra onderstrepen.

De kaart van Majoppeveld. Links naast de snelweg de gebieden C en D die als eerste ontwikkeld zullen worden

Begin 1998 werd door de gemeenten Halderberge en Roosendaal afgesproken dat Borchwerf II met het doorlopen van vijf fasen intergemeentelijk en projectmatig zou worden opgepakt. Met de vaststelling van de projectopdracht door beide colleges van burgemeester en wethouders werd in maart 1998 de initiatiefase afgesloten. In de definitiefase werden de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ontwikkeling van Borchwerf II geformuleerd. "Daarna kwamen we in fase 3 - de ontwerpfase - terecht," vertelt Peet Willemse, de projectmanager voor Borchwerf II van de gemeente Roosendaal. "Wij hebben Grontmij ingeschakeld en er is met de projectgroep en stuurgroep gewerkt aan de totstandkoming van het Masterplan. Hierin hebben we de contouren van Borchwerf II nader geschetst," aldus Willemse. Gezien de aard en omvang van het project en daarmee de omvang van de risico's was een volledig publieke realisatie niet aan te raden. Na een selectieprocedure sloten de gemeenten een intentieovereenkomst met bouwbedrijf Heijmans.

Segmentering
Kortgeleden zag het stedenbouwkundig plan voor bedrijventerrein Borchwerf II het licht. Hierin wordt de gewenste ontwikkeling van het terrein zichtbaar gemaakt. Op tal van aspecten wordt kort ingegaan. Een belangrijk punt is de segmentering van Borchwerf II. De 120 hectare netto uitgeefbaar terrein zijn onderverdeeld in een aantal deelgebieden. "Op de kop van terrein op veld A komen grote bedrijven van ongeveer tien hectare oppervlakte. Deze bedrijven zullen ook een hogere milieucategorie hebben. Veld B zal als laatste ontwikkeld worden en wordt de rechtstreekse verbinding met Majoppeveld. De percelen zijn bedoeld voor reguliere bedrijvigheid tot een oppervlakte van ongeveer één hectare," vertelt Willemse. "De velden C en D aan de westkant van de rijksweg A17 zijn als eerste aan de beurt om ontwikkeld te worden. Op veld C zullen transport- en distributiebedrijven worden gevestigd. Veld D is voor de reguliere bedrijvigheid," vervolgt hij. Er is daarnaast nog een veld F, waarover nog enige discussie plaatsvindt. Momenteel zijn daar klein-agrarische woningen en bedrijven gevestigd en in de huidige plannen worden deze functies gehandhaafd.


Luchtfoto van het gebied waar Borchwerf II zal komen

Parkmanagement
Op Borchwerf II zal vanaf het begin parkmanagement worden ingevoerd. Kopers moeten daar verplicht aan deelnemen. "Parkmanagement heeft als doel de kwaliteit van het bedrijventerrein te behouden en daarmee veroudering te voorkomen. We hebben een theoretisch model gemaakt waarin een basispakket en een pluspakket wordt genoemd. In het basispakket komt in ieder geval het gezamenlijk beheer en onderhoud van de zichtbare buitenruimte, beheer en onderhoud van het watersysteem en collectieve beveiliging," vertelt Willemse. In het pluspakket komen diensten en voorzieningen die niet voor alle bedrijven relevant zijn, maar die als extra service worden aangeboden. Te denken valt aan energie-inkoop, afvalinzameling, kinderopvang of schoonmaakdiensten. Er is in ieder geval in Roosendaal al goed over nagedacht en er is nog tijd. Naar verwachting zullen de eerste bedrijven zich al in 2003 vestigen en vervolgens zullen er nog vijftien jaren voorbijgaan voordat Borchwerf II helemaal klaar is.

Roosendaal: echte werkstad
Roosendaal is een jonge stad en groeide pas na de Tweede Wereldoorlog. Mensen wonen er graag. Dat heeft onder meer te maken met de omvang van de stad en de korte verbindingen met de kust en steden als Antwerpen en Rotterdam. Daarnaast is er een goed voorzieningenniveau. Roosendaal is ook een echte werkstad en telt zo'n achthonderd ondernemingen. Driehonderd daarvan zijn gevestigd op een bedrijventerrein. Al deze nijverheid resulteert in één arbeidsplaats op de twee inwoners. De stad heeft namelijk 76.000 inwoners en zo'n 38.000 arbeidsplaatsen. Roosendaal is hiermee een arbeidsvoorziening voor de regio. Met de ontwikkeling van Borchwerf II zal dat ook in de toekomst zo blijven.


...doceert
"Afstandsleren heeft zeker de toekomst"

...start
"Het moet een hobby blijven ..."

...introduceert
Manpower Reïntegratie Services introduceert de verzuimscan

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...helpt
Jan Schipper herkozen als voorzitter KVK

...bezoekt
Seminars

...onderneemt
"Ondernemen is een teamsport"

...kiest
4C Consulting kiest voor America Tower

...fotografeert
"We hebben ons ontwikkeld tot pure beeldmakers"

...ontplooit
Acteurs als leermiddel!

...realiseert
Werkstad Roosendaal denkt aan de toekomst

...ontwikkelt
"Roosendaal is een complete stad"

...bouwt
Blik op de toekomst

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht

...recreŽrt
Recreatieve voorzieningen bij elkaar gebracht

...behartigt
Sociaal aspect belangrijk in Wouw

...spreekt
In 't Kort

...huisvest
Bedrijfsonroerend goed

...rapporteert
In detailhandel nagenoeg geen sprake van leegstand

...onderzoekt
Thermometer Kantoren en kantoorgebruikers

...voorkomt
Bijeenkomst preventie van criminaliteit op bedrijventerreinen

...informeert
eSchool, de online starterscursus

...publiceert
ERBO brochure en tabellenboek beschikbaar