In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2002

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl
Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht

Op 21 januari jl. was er weer een bijeenkomst van het Startersnetwerk Roosendaal e.o., het zogenaamde Starterscafé, dat werd gehouden in de Erato Zaal te Roosendaal. Het Startersnetwerk biedt aan (startende) ondernemingen uit de gemeentes Roosendaal, Halderberge en Moerdijk de gelegenheid om in contact te komen met collega-ondernemers en informatie te verzamelen over zaken waar ondernemers tijdens de bedrijfsvoering mee te maken krijgen. Dit gebeurt in de vorm van thema-avonden waarvan er zo'n vijf per jaar worden georganiseerd.


De startende ondernemers

Deze avond had een informeel karakter waarin het netwerken centraal stond. Alle deelnemers van de afgelopen jaren en de recent gestarte ondernemers waren hiervoor uitgenodigd. Daarnaast mochten weer een aantal nieuwkomers begroet worden. Dhr. R. Sulman van ABN-AMRO Bank hield een kort welkomstwoord. Hij was verheugd Mevr. C. Kerkhof-Mos, namens de gemeente Roosendaal, wederom te mogen begroeten. Hij ervaart de betrokkenheid van de gemeente bij het Startersnetwerk als zeer positief.

Tijdens de bijeenkomst werd aan Mevr. Kerkhof-Mos de vraag gesteld waarom zij het Starterscafé bezoekt: "Doordat het Startersnetwerk startende ondernemers onderling in contact brengt, ontstaat er een klimaat dat weer belangrijk is voor de economie van Roosendaal. De startende ondernemers zijn de groeiers van de toekomst. Door in gesprek te gaan met de starters kan de gemeente inspelen op de problemen die er leven. Een voorbeeld hiervan is de krappe bedrijfshuisvesting, die in november tijdens de vorige bijeenkomst onder mijn aandacht is gebracht. De gemeente gaat nu op de bedrijventerreinen kleine kantoorunits realiseren. Verder vind ik het Starterscafé een sociaal gebeuren, er kan van gedachten gewisseld worden en ideeën opgedaan worden." Het bezoekersaantal van de bijeenkomsten is nog steeds stijgende, want in totaal maakten ongeveer 75 personen gebruik van de uitnodiging. Het Startersnetwerk is een initiatief van de Kamer van Koophandel, de ABN-AMRO Bank Roosendaal en ABAB Accountants te Roosendaal. Sinds begin 2000 zijn ook drie (door)startende ondernemers en een sponsor uit de regio Roosendaal tot de werkgroep toegetreden: Van Dordrecht & Veldhuis, een personeelswervings- & adviesburo, EKA, adviesburo voor de binnenafbouw, MeerMerk Communicatie Adviesburo, een reclame-adviesburo en Altorffer Drukkerijen.


De aanwezigen luisteren aandachtig in de Erato-zaal in Roosendaal

De volgende data voor de thema-bijeenkomsten van het Startersnetwerk zijn: 11 maart en 6 mei a.s. In maart is het netwerk te gast bij ABAB Accountants waar MeerMerk het onderwerp marketing en reclame zal aansnijden. In mei wordt de bijeenkomst bij de gemeente Roosendaal in het oude Raadhuis aan de Markt gehouden. Voor deze avond zijn de bedrijven Rewin en BOM uitgenodigd. Zoals gebruikelijk bij de thema-avonden krijgen na de pauze twee startende ondernemers de gelegenheid iets over hun bedrijf te vertellen. De bijeenkomsten van het Startersnetwerk zijn gratis toegankelijk.

Wilt u meer informatie over het Startersnetwerk dan kunt u zich wenden tot Dhr. C. Dekkers, ABAB Accountants, tel. (0165) 53 13 33 of Dhr. R. Sulman, ABN-AMRO Bank Roosendaal, tel. (0165) 58 45 45 of kijken op de website www.startersnetwerk.nl


...doceert
"Afstandsleren heeft zeker de toekomst"

...start
"Het moet een hobby blijven ..."

...introduceert
Manpower Reïntegratie Services introduceert de verzuimscan

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...helpt
Jan Schipper herkozen als voorzitter KVK

...bezoekt
Seminars

...onderneemt
"Ondernemen is een teamsport"

...kiest
4C Consulting kiest voor America Tower

...fotografeert
"We hebben ons ontwikkeld tot pure beeldmakers"

...ontplooit
Acteurs als leermiddel!

...realiseert
Werkstad Roosendaal denkt aan de toekomst

...ontwikkelt
"Roosendaal is een complete stad"

...bouwt
Blik op de toekomst

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht

...recreŽrt
Recreatieve voorzieningen bij elkaar gebracht

...behartigt
Sociaal aspect belangrijk in Wouw

...spreekt
In 't Kort

...huisvest
Bedrijfsonroerend goed

...rapporteert
In detailhandel nagenoeg geen sprake van leegstand

...onderzoekt
Thermometer Kantoren en kantoorgebruikers

...voorkomt
Bijeenkomst preventie van criminaliteit op bedrijventerreinen

...informeert
eSchool, de online starterscursus

...publiceert
ERBO brochure en tabellenboek beschikbaar