In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2002

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl
Manpower Reïntegratie Services introduceert de Verzuimscan

Naast de Beaujolais Primeur kende november 2001 nog een belangrijke primeur: de Verzuimscan. Tijdens een ontbijtbijeenkomst liet de Ondernemer zich, naast een groot aantal bedrijven uit de regio, door Manpower Reïntegratie Services eens uitgebreid informeren omtrent het weloverwogen antwoord op de actuele vraagstukken rondom ziekteverzuim en in- en externe reïntegratie.


Geïnteresseerde toehoorders tijdens de bijeenkomst in Breda

Er gaat namelijk heel wat veranderen in de regels rondom arbeidsongeschiktheid. Tot voor kort werd haast kritiekloos geaccepteerd, dat werknemers bijna onzichtbaar de WAO ingleden. In veel gevallen met vage, psychische klachten, waarbij geredeneerd werd vanuit beperkingen en niet vanuit mogelijkheden. Maar het denken over arbeidsongeschiktheid is radicaal aan het veranderen. Van de noodzaak om bij ziekte in een zeer vroeg stadium te kijken naar de werkelijke oorzaken is bijna iedereen wel doordrongen. Alleen zo is een doeltreffende aanpak van het verzuim mogelijk. Ook de politiek is hiervan overtuigd, zoals blijkt uit het rapport van de commissie Donner en de Wet verbetering poortwachter.

Manpower, één van 's werelds grootste uitzendorganisaties met alleen in ons land al zo'n 150 vestigingen, is al jaren van bovenstaande noodzaak doordrongen. Alweer zes jaar geleden werd Manpower Reïntegratie Services opgericht met als primair doel om langdurig werklozen en allochtonen uit hun uitkeringssituatie te halen en hen via werkervaring naar een regulier dienstverband te begeleiden. Door de jaren heen zijn deze werkzaamheden steeds verder uitgebreid, waarna het bedrijf zich in 1998 vanwege veranderingen in de wetgeving tevens is gaan toeleggen op het reïntegreren van WAO'ers, situationeel arbeidsongeschikten en uitgevallen werknemers in het eerste ziektejaar. In deze regio werkt Manpower Reïntegratie Services vanuit een tweetal vestigingen, Bergen op Zoom en Tilburg, met Lieselotte Hendrikx als Office Manager, Joke Gierveld, Business Manager en Lucy Beld, arbeidsdeskundige. Voortkomend vanuit een sociale en maatschappelijke veratwoordelijkheid, een bedrijf dat de arbeidsmarkt tot zijn werkgebied rekent wordt nu eenmaal tegelijkertijd geconfronteerd met de grenzen van die markt, wordt Reïntegratie Services door de gehele Manpowerorganisatie gedragen.

Het reïntegratiedossier
Het wordt steeds duidelijker dat van de personen die langer dan zes weken ziek zijn er een groot gedeelte langdurig ziek wordt en uiteindelijk in de WAO belandt. Voor zowel werknemer als werkgever zijn de gevolgen hiervan overwegend negatief. Vandaar dat de commissie Donner de WAO-impasse wil doorbreken en de Wet verbetering poortwachter het reïntegratiedossier introduceert. Hierin doen werkgever en werknemer schriftelijk verslag van alle activiteiten om te komen tot reïntegratie. Als u er als werkgever aan het einde van het eerste ziektejaar niet in bent geslaagd uw zieke werknemer weer aan de slag te krijgen, kan het dossier bepalend zijn voor de vraag of de zieke werknemer in aanmerking komt voor een WAO-uitkering. Is dat laatste niet het geval, dan wordt de ziektegeldperiode verlengd. De kosten komen dan voor uw rekening. Ook de werknemer heeft door deze nieuwe wet de plicht actief mee te werken aan zijn/haar eigen reïntegratie.

De Verzuimscan
Manpower Reïntegratie Services reikt bedrijven in deze wirwar van nieuwe regels en wetgevingen een helpende hand door de adequate oplossing voor het verminderen van uitval van langdurig zieke werknemers te bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciaal ontwikkelde trajecten en instrumenten met als doel effectieve reïntegratie. Eén van die unieke instrumenten is de Verzuimscan; ontwikkeld door Arnold Bakker, hoofddocent van de vakgroep arbeids- en organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht. Via het bedrijf HCMG, actief op het gebied van Human Capital, wordt deze scan Manpower Reïntegratie Services elektronisch ter beschikking gesteld. Het doel van de Verzuimscan is vast te stellen wat de belangrijkste oorzaken van uitval bij iemand zijn geweest, waarna Manpower Reïntegratie Services heel gericht de benodigde interventies kan inzetten, zoals scholing, bemiddeling, loopbaanbegeleiding en natuurlijk externe reïntegratie.

Werkstressoren en energiebronnen
Ervaart u ondersteuning bij uw collega's?
Mijn leidinggevende heeft begrip voor mijn problemen en wensen met betrekking tot mijn werk?
Komt het voor dat anderen u met woorden intimideren?
Hoe vaak komt het voor, dat u moeilijk aan uw verplichtingen thuis kunt voldoen omdat u in gedachten steeds met uw werk bezig bent?
Het gebeurt steeds vaker dat ik me afstandelijk over mijn werk uitlaat?
Dit zijn slechts enkele vragen uit de in totaal 148 vragen tellende elektronische vragenlijst, die onderverdeeld is in verscheidene categorieën, zoals taakvariatie, ad hoc werkzaamheden en werken in teamverband. Op deze manier brengt de Verzuimscan enerzijds de zogenaamde werkstressoren (werkdruk, emotionele taakeisen en werk-thuisinterferentie) in kaart en maakt anderzijds duidelijk welke factoren op het werk juist voor arbeidsplezier zorgen, de energiebronnen (autonomie, steun van collega's, ontplooiingsmogelijkheden en coaching). De Verzuimscan wordt ingezet bij personen die zich gedurende twee weken of langer hebben ziek gemeld en meet de oorzaken van uitval in de beleving van de zieke werknemer. Via benchmarking worden vervolgens de individuele scores vergeleken met de scores van anderen, die tot een gelijke doelgroep behoren.

Roadshow
November 2001 is de Manpower Reïntegratie Services' 'roadshow' van start gegaan met een groot aantal ontbijtsessies door het hele land, waarin bedrijven het belang van de Verzuimscan voor een succesvolle reïntegratie duidelijk werd gemaakt. Inmiddels zijn de eerste langdurig zieke werknemers al aangemeld om in het traject opgenomen te worden en uitspraken als "Jullie geven tenminste ook een oplossing!" of nog stelliger "Kunnen we de Verzuimscan kopen?" illustreren nogmaals hoe succesvol de introductie is verlopen. "Een maaltijd zonder wijn is als een dag zonder zon!" luidde de opening van de bijeenkomst in Breda. Manpower Reïntegratie Services kan met zijn kennis en ervaring in combinatie met speciaal ontwikkelde trajecten en instrumenten ook voor uw bedrijf de zon weer laten schijnen. Wilt u het glas heffen op een 'gezonde' toekomst, kijkt u dan eens op www.manpower.nl voor meer informatie.


...doceert
"Afstandsleren heeft zeker de toekomst"

...start
"Het moet een hobby blijven ..."

...introduceert
Manpower Reïntegratie Services introduceert de verzuimscan

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...helpt
Jan Schipper herkozen als voorzitter KVK

...bezoekt
Seminars

...onderneemt
"Ondernemen is een teamsport"

...kiest
4C Consulting kiest voor America Tower

...fotografeert
"We hebben ons ontwikkeld tot pure beeldmakers"

...ontplooit
Acteurs als leermiddel!

...realiseert
Werkstad Roosendaal denkt aan de toekomst

...ontwikkelt
"Roosendaal is een complete stad"

...bouwt
Blik op de toekomst

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht

...recreŽrt
Recreatieve voorzieningen bij elkaar gebracht

...behartigt
Sociaal aspect belangrijk in Wouw

...spreekt
In 't Kort

...huisvest
Bedrijfsonroerend goed

...rapporteert
In detailhandel nagenoeg geen sprake van leegstand

...onderzoekt
Thermometer Kantoren en kantoorgebruikers

...voorkomt
Bijeenkomst preventie van criminaliteit op bedrijventerreinen

...informeert
eSchool, de online starterscursus

...publiceert
ERBO brochure en tabellenboek beschikbaar