In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2002

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Optospeed ontwijkt alle waarschuwingssystemen
Nieuwe controle stopt radarverklikkers Automobilisten met radar- of laserverklikkers kunnen in de toekomst toch rekenen op bekeuringen voor te hard rijden. De politie in Zeeland en Brabant-Zuidoost werkt met een nieuwe snelheidsmeter waarop geen waarschuwingssysteem berekend is.

De politie is na een experiment vorig jaar in elk geval dik tevreden over de zogeheten Optospeed. Beide regio's hebben het apparaat aangeschaft. Dat is volgens de verkeersvoorlichter van de Zeeuwse politie gebeurd in overleg met het Openbaar Ministerie. De Optospeed is van Duitse makelij en kost circa 45.000 euro. Over een half jaar volgt een evaluatie. Is ook die positief, dan worden alle politieregio' s van de nieuwe meetapparatuur voorzien.

De Optospeed is in Duitsland al langer in gebruik. Hij lijkt uiterlijk op de voor snelheidsmetingen gebruikte lasergun. Het apparaat staat ook op een statief in de wegberm. Het werkt echter niet met straling, maar registreert snelheden optisch. Er zijn geen systemen in de handel die daarvoor kunnen waarschuwen, zoals bij laser- of radarapparatuur het geval is.

Bron: ANP
Vijfde Nederlanders liever lui dan moe

Eťn op de vijf volwassen Nederlanders werkt niet en wil ook niet werken. Daarmee scoort Nederland weliswaar onder het Europese gemiddelde, maar landen als Denemarken, Engeland en Finland hebben een aanzienlijk meer werklustige bevolking. Dat blijkt uit een onderzoek naar de werkwilligheid van de Europese beroepsbevolking. Op dit moment zit 36,9 procent zonder baan. Zo'n 26,7 procent geeft aan niet te zitten wachten op betaald werk. Het meest lui zijn de Grieken waarvan 36,6 procent geen enkele behoefte heeft om de handjes vuil te maken.

De Europese Commissie wil de komende jaren het aantal inactieven terugbrengen tot dertig procent. De instantie pleit dan ook voor maatregelen die werken aantrekkelijker maken, zoals het vergroten van het gat tussen loon uit werk en uitkeringen. Ook moeten zaken als kinderopvang en opleidingen beter geregeld worden. Tenslotte moeten de salarissen van vrouwen gelijk worden getrokken met die van mannen.

Bron: Zibb.nl
Zo wordt u een aantrekkelijke werkgever
10 tips om uw personeel te betrekken bij uw onderneming

1. Luister naar uw personeel
Uw personeel wordt dagelijks met uw klanten en hun wensen geconfronteerd. Vaak hebben uw medewerkers al oplossingen bedacht voor problemen waar u nog mee worstelt.

2. Laat uw medewerkers nadenken over oplossingen
Met problemen kan iedereen aankomen. Medewerkers die werkelijk betrokken zijn, zullen ook direct nadenken over oplossingen.

3. Voorkom geroddel
Informeer uw medewerkers over zaken die binnen het bedrijf spelen. Durf open te zijn over omzetgegevens, moeilijkheden met personeelsplanning en de verschillende vaardigheden van uw medewerkers.

4. Plan een structureel overleg
Bepaal vooraf de onderwerpen en geef uw medewerkers de gelegenheid zelf onderwerpen aan te dragen. Houd het overleg zakelijk, maak duidelijke afspraken en bespreek in het volgende overleg hoe het ervoor staat met die afspraken.

5. Bewaar de vrede
Laat vaak horen dat de zaak alleen goed kan draaien wanneer het team goed samenwerkt. Maak successen van werknemers en het succes van het team voor iedereen zichtbaar. Concurreer niet met uw medewerkers en ga niet met hun ideeŽn op de loop. Geef credit aan degenen die met ideeŽn komen.

6. Denk niet te weten wat een werknemer denkt
Ook vanuit uw eigen ervaring kunt u niet raden wat uw werknemer denkt. U moet er dus achterkomen wat uw personeel bezig houdt en belangrijk vindt.

7. Verwacht niet dat uw personeel gedachten kan lezen
Net zoals u niet kunt raden wat uw werknemers denken, kunnen zij uw gedachten niet lezen. Wees zelf duidelijk in wat u van ze verwacht en wat u een prettige werkwijze vindt.

8. Wees attent
Denk aan cadeautjes op verjaardagen en attenties op feestdagen.

9. Verdeel de taken
Maak uw medewerkers verantwoordelijk voor onderdelen van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld het werkrooster of de inkoop van een bepaald produkt.

10. Zorg voor trotse werknemers.
Werknemers voelen zich sneller betrokken wanneer ze trots kunnen zijn op het bedrijf waarvoor ze werken. Maar ook wanneer ze trots kunnen zijn op 'de baas'. Geef dus het goede voorbeeld.

bron: Zibb.nl


...doceert
"Afstandsleren heeft zeker de toekomst"

...start
"Het moet een hobby blijven ..."

...introduceert
Manpower Reïntegratie Services introduceert de verzuimscan

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...helpt
Jan Schipper herkozen als voorzitter KVK

...bezoekt
Seminars

...onderneemt
"Ondernemen is een teamsport"

...kiest
4C Consulting kiest voor America Tower

...fotografeert
"We hebben ons ontwikkeld tot pure beeldmakers"

...ontplooit
Acteurs als leermiddel!

...realiseert
Werkstad Roosendaal denkt aan de toekomst

...ontwikkelt
"Roosendaal is een complete stad"

...bouwt
Blik op de toekomst

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht

...recreŽrt
Recreatieve voorzieningen bij elkaar gebracht

...behartigt
Sociaal aspect belangrijk in Wouw

...spreekt
In 't Kort

...huisvest
Bedrijfsonroerend goed

...rapporteert
In detailhandel nagenoeg geen sprake van leegstand

...onderzoekt
Thermometer Kantoren en kantoorgebruikers

...voorkomt
Bijeenkomst preventie van criminaliteit op bedrijventerreinen

...informeert
eSchool, de online starterscursus

...publiceert
ERBO brochure en tabellenboek beschikbaar