In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2002

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Sociaal aspect belangrijk in Wouw

Notaris Jos Hermsen stond aan de wieg van de Ondernemersvereniging Wouw. In 1997 werd hij voorzitter van de pasgeboren opvolger van de middenstandsvereniging. De vereniging draait nu een half decennium en heeft een plaats gekregen in het Wouwse ondernemingsleven. Buiten het zakelijke aspect wordt ook het sociaal contact niet vergeten in Wouw.


De heer Hermsen voor een luchtfoto van Wouw en omgeving

"We hebben hier altijd een middenstandsvereniging gehad. Deze hield zich specifiek bezig met de middenstand. Zaken werden vrij eenzijdig benaderd. Op een gegeven moment ontstond bij ondernemers - niet zijnde middenstanders - behoefte aan belangenbehartiging voor iedereen," herinnert notaris Hermsen zich de begindagen van de Ondernemersvereniging Wouw (OVW). In 1997 ontstond de vereniging. Men heeft als doelstelling de belangen van alle Wouwse bedrijven te behartigen. Geografisch houdt men zich daarbij aan de grenzen van de voormalige gemeente Wouw. De vier kerndorpen Wouw, Wouwse Plantage, Moerstraten en Heerle behoren daartoe. "We houden regelmatig thema-avonden. Met sprekers en voordrachten proberen we de leden een stukje nuttige kennis bij te brengen. Een voorbeeld van zo'n thema was de avond over de toekomst van Wouw. Kijk, er liggen plannen voor uitbreiding van het industrieterrein Bulkstraat en voor woningbouw in Wouw en omgeving. Je probeert ondernemers op zo'n avond tijdig te informeren. Andere thema's zijn echter algemener . Neem bijvoorbeeld debiteurenbewaking of het nieuwe belastingplan 2001," vertelt Hermsen. De thema-avonden worden in Wouw door de zeventig leden van de ondernemersvereniging doorgaans goed bezocht.

Dinerwalks
In Wouw onderkent men ook het sociale aspect van het ondernemersleven. Voorzitter Hermsen vertelt het als volgt: "Als je elkaar alleen zakelijk ziet, beperken de gesprekken zich vaak tot het zakelijke gedeelte. Als bestuur vinden we het echter ook belangrijk om achter de mens te kijken. Als er bepaalde privé-problemen ontstaan bij een lid, kunnen wij vaak eenvoudig bijspringen. Bij huwelijksproblemen kun je bijvoorbeeld een bemiddelende rol spelen en de scherpe kanten er misschien afhalen. Is belangrijk voor een ondernemer, want door privé-problemen kan ook zijn zaak in gevaar komen." De sociale contacten worden in Wouw aangehaald tijdens borrelavonden en de jaarlijkse dinerwalk. Er worden tijdens deze dinerwalk een aantal horecazaken aangedaan waar van verschillende dinergangen wordt genoten. Door de route van de deelnemers komen ze elkaar regelmatig tegen en dat is weer goed voor de contacten.


De Sparlocatie. Een gat in het winkelcentrum

Sparlocatie
Uiteraard behartigt de Wouwse ondernemersvereniging ook de belangen van individuele leden. Recent voorbeeld daarvan is de hulp bij een juridische procedure. Hermsen vertelt: "In het winkelcentrum kwam tegenover een gevestigde bloemenzaak een bloemenkraam. Dat kon mogelijk omzetderving voor de bloemenzaak, ons lid, betekenen. Wij hebben daarom de eigenaresse juridisch bijgestaan. Een ander voorbeeld zijn de problemen die een exploitant van de sporthal met omwonenden had. In een lokale krant hebben wij toen stelling genomen voor de exploitant." Hermsen weet dat zijn leden toch al goed zijn georganiseerd in ondermeer het MKB en brancheorganisaties, maar vindt de ondernemersvereniging een belangrijke aanvulling. Vooral om samen een front te vormen. "We hebben hier de Sparlocatie. Tot voor enige tijd was daar de Sparsupermarkt samen met een aantal kleinere zaken gevestigd. De Spar vertrok en wat overbleef, was een grote lege ruimte. Daardoor ziet het er nu niet meer aantrekkelijk uit, terwijl wij willen dat de mensen uit Wouw ook in het dorp hun dagelijkse boodschappen doen en daarvoor niet automatisch naar Roosendaal gaan. Wij oefenen nu druk uit op de gemeente om ervoor te zorgen dat zij weer druk zetten op de supermarktketen van Spar," zegt Hermsen. Er is in ieder geval nog genoeg te doen in Wouw. Doelstellingen van de ondernemersvereniging zijn ondermeer het uitbreiden van het ledenbestand, het kennisniveau van de leden verhogen en ze ook meer te betrekken bij de gang van zaken. Verder moeten de goede contacten met de politiek gehandhaafd en uitgebreid worden.


...doceert
"Afstandsleren heeft zeker de toekomst"

...start
"Het moet een hobby blijven ..."

...introduceert
Manpower Reïntegratie Services introduceert de verzuimscan

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...helpt
Jan Schipper herkozen als voorzitter KVK

...bezoekt
Seminars

...onderneemt
"Ondernemen is een teamsport"

...kiest
4C Consulting kiest voor America Tower

...fotografeert
"We hebben ons ontwikkeld tot pure beeldmakers"

...ontplooit
Acteurs als leermiddel!

...realiseert
Werkstad Roosendaal denkt aan de toekomst

...ontwikkelt
"Roosendaal is een complete stad"

...bouwt
Blik op de toekomst

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht

...recreŽrt
Recreatieve voorzieningen bij elkaar gebracht

...behartigt
Sociaal aspect belangrijk in Wouw

...spreekt
In 't Kort

...huisvest
Bedrijfsonroerend goed

...rapporteert
In detailhandel nagenoeg geen sprake van leegstand

...onderzoekt
Thermometer Kantoren en kantoorgebruikers

...voorkomt
Bijeenkomst preventie van criminaliteit op bedrijventerreinen

...informeert
eSchool, de online starterscursus

...publiceert
ERBO brochure en tabellenboek beschikbaar