In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Positieve houding bij gemeente Dongen

Aan enthousiasme is bij burgemeester Hans van Brummen geen gebrek. Hij praat snel, veel en bevlogen over de gemeente Dongen. In dit interview vertelt de burgervader voornamelijk over het vestigingsklimaat in Dongen en de samenwerking met de ondernemers.

Burgemeester Hans van Brummen
Burgemeester Hans van Brummen

"Acht jaar geleden werd ik aangesteld als burgemeester van Dongen en was de ontwikkeling op Tichelrijt II net afgerond. In de afgelopen jaren hadden we daardoor de luxe van snel uitgeefbare industriegrond. Dat was een plezierige positie en we zijn nu alweer aan het denken over fase III van bedrijventerrein Tichelrijt," vertelt burgemeester Hans van Brummen. In eerste instantie waren twee locaties aan de orde voor deze volgende fase. Gedacht werd aan uitbreiding naar het oosten of ontwikkeling ten zuiden van de Vierbundersweg. Van Brummen: "De eerste 'quick-scan' laat echter al zien dat de zuidkant de beste optie is. Als deze locatie door de raad wordt goedgekeurd, kunnen we verder gaan met de bestemmingsplannen en verdere ontwikkeling." In de komende ambtsperiode van de burgemeester zal dit zijn beslag moeten krijgen. "Ja, ik denk dat ik dat nog meemaak. De gekozen burgemeester is ondertussen van de baan, dus ik zit hier voorlopig nog wel," grapt hij. Het is overigens voor niemand in het dorp een verrassing dat Tichelrijt III wordt ontwikkeld. Drie jaar geleden besloot de gemeenteraad al dat op Tichelrijt verdere groei kon worden gerealiseerd. Belangrijk uitgangspunt was de bewuste keuze van Dongen voor bescheiden groei van de industrie. "Er komt bedrijvigheid die past bij het dorp. Wij willen geen zestig hectare erbij met alle gevolgen van dien. Denk alleen maar aan het beslag op je wegennet bij grootschalige bedrijven. Dat soort bedrijven zou bijvoorbeeld beter passen op een bedrijventerrein zoals Moerdijkse Hoek," vindt de Dongense burgervader.

Plannen
Er staan in Dongen veel nieuwe ontwikkelingen op stapel. Zo zal het centrum worden aangepakt. "Over de centrumplannen is in onze gemeente veel discussie geweest," weet Van Brummen. "Gelukkig is er nu gekozen voor het scenario Wonen en kunnen de handen uit de mouwen gestoken worden. Als gemeente merken we nu duidelijk extra belangstelling van ondermeer projectontwikkelaars voor het Dongense centrum," vervolgt de burgemeester. Bijkomende stimulans voor het winkelhart is het sluiten van de verkeersring rond het centrum over het terrein van de huidige St. Josephkerk. De besluitvorming over de ontwikkeling van deze locatie nam enige tijd in beslag. In september wordt hier definitief een besluit over genomen. "Door het sluiten van deze verkeersring is er de mogelijkheid het centrum autoluw te maken. Hierdoor geef je de voetgangers - immers het winkelend publiek - de ruimte en ook dat zal positief voor het centrum zijn," verwacht Van Brummen. De gemeente heeft echter niet alleen oog voor de blinkende kant van de medaille. Ook de sociaal zwakkeren kunnen in Dongen op steun rekenen. Hulp van ondernemers wordt daarbij gevraagd. De burgemeester vertelt: "Tweemaal per jaar hebben we een regulier overleg met de verenigde ondernemers. Daar komen ook de mogelijkheden van proefplaatsingen aan de orde. Mensen moeten immers ook de kans krijgen zich in het bedrijfsleven te bewijzen. Wij stimuleren ondernemers om die kansen ook daadwerkelijk te bieden."

Hoog ambitieniveau
Burgemeester Van Brummen is trots op de grote industriële bedrijven binnen de gemeentegrenzen. De bekendste daarvan is zondermeer Coca Cola dat in Dongen alle productie en logistieke activiteiten heeft geconcentreerd. "De samenwerking met Coca Cola is echt perfect. We hoeven maar iets te vragen of ze zijn behulpzaam. Frisdrank voor de jeugd bij evenementen of excursies over het fabrieksterrein voor scholieren. Vaak gaan we ook met onze gasten de fabriek bekijken," aldus Van Brummen. Ook andere gerenommeerde bedrijven zoals Rexam Glass, Ecco en NKI hebben hun plaats in Dongen gevonden. Een belangrijke bedrijfsverplaatsing vindt overigens binnenkort bij GfK plaats. Vanuit de Monseigneur Schaepmanlaan zal dit onderzoeksbureau verhuizen naar de Poort van Dongen (de voormalige locatie De Pijler). De gemeente heeft GfK ondersteund in alle procedures. Die dienstverlenende inslag is ook de instelling van de burgemeester. Hij vertelt dat de deuren van het gemeentehuis altijd openstaan voor de ondernemers. Een mooi gemeentehuis ook. "Veel inwoners zijn meteen bij binnenkomst onder de indruk. Het tekent ons ambitieniveau en hierbij de uitnodiging aan alle ondernemers om samen met ons mee te bouwen aan de gemeente Dongen," besluit Van Brummen.


...spreekt
'Schaarste aan grondstoffen geen bedreiging voor wereldeconomie'

...start
Complexe onderwerpen snel duidelijk door 3D-animaties en 3D-Virtuality Reality

...innoveert
Breda is nieuw creatief bedrijf rijker

...ondersteunt
Starterslift

...verkoopt
'Verkopen is een vak apart'

...bevordert
'Innovatie is één moment van inzicht'

...groeit
Electronicaplatform groeit

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...rijdt
Zakelijk onderweg

...interviewt
Positieve houding bij Gemeente Dongen

...structureert
De binnen- en buitenring van Dongen

...informeert
In Dongen is het goed wonen en werken

...ondersteunt
Trots op de Dongense ondernemers

...onderneemt
Positieve toon bij Dongense ondernemers

...verbetert
Professioneler en zakelijker gemeentebeleid

...verandert
Gewone bedrijven, die ook heel bijzonder zijn

...regelt
Collectieve VUT- en prépensioenregelingen worden individuele regelingen

...verhuist
'Verhuisbereidheid ondernemers in Breda vele malen groter dan elders in ons land'

...realiseert
HEJA Project- ontwikkeling gaat voor mooie projecten

...ontwikkelt
Nieuwbouwprojecten bieden volop kansen aan het MKB

...huisvest
Twee opmerkelijke nieuwbouw- projecten in Oosterhout

...vestigt
Gunstig vestigings- klimaat in West-Brabant