In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Gewone bedrijven, die ook heel bijzonder zijn

De laatste jaren is er veel veranderd in de sociale werkvoorziening. Er is duidelijk een beweging waarneembaar van binnen naar buiten. Stap voor stap gaan steeds vaker mensen (begeleid) aan de slag in een gewoon bedrijf in plaats van in een bedrijf van de sociale werkvoorziening.


Directeur van de WSV-groep Harry Kiwitz.

De regering streeft ernaar dat in een sociale werkvoorziening alleen mensen werken die daar thuishoren, doordat zij door hun handicap niet aan de slag kunnen in een gewone baan. Door deze modernisering is de functie van de sociale werkvoorzieningbedrijven drastisch gewijzigd. Er zijn al veel mensen gedetacheerd bij bedrijven. Dit aantal dient evenwel nog beduidend groter te worden. De sociale werkvoorzieningbedrijven moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk personeelsleden buiten de eigen organisatie worden geplaatst op functies die zij zowel geestelijk als lichamelijk aankunnen. Harry Kiwitz en Ad Leenhouts, respectievelijk algemeen directeur van de WSV-groep in Roosendaal en De Betho B.V. in Goes vertellen hoe hun organisatie dat realiseert.

Naar buiten ...
"Stap voor stap wordt ook binnen WVS-groep in Roosendaal de beweging van binnen naar buiten duidelijker", vertelt Harry Kiwitz. "In 2003 hebben wij dan ook als speerpunt geformuleerd dat wij voortaan meer mensen op de reguliere arbeidsmarkt gaan plaatsen door middel van begeleid werken, individuele en groepsdetacheringen. Daarnaast professionaliseren we onze eigen organisatie steeds verder. Wij zijn immers een gewoon bedrijf, een marktpartij die moet concurreren en zwarte cijfers halen. We detacheren mensen zowel individueel als in groepen bij bedrijven, plaatsen mensen door middel van begeleid werken, hebben een schoonmaakbedrijf, distribueren de pakketpost voor TPG, verzorgen de groenactiviteiten in de regio, hebben een schilders- en stratenmakerbedrijf, produceren trappen, en we doen in- en ompakwerk, kabelboomassemblage en confectie. Tegelijkertijd zijn wij bijzonder, omdat wij eigendom zijn van negen gemeenten, de ontwikkeling van de medewerkers door middel van arbeid onze hoofddoelstelling is én omdat wij subsidieafhankelijk zijn."

Werkgelegenheid
WVS-groep is met ruim 3000 medewerkers de grootste werkgever in West-Brabant. Naast het hoofdkantoor in Roosendaal zijn er drie divisies, Arbeidsontwikkeling, Diensten en Industrie en het reïntegratiebedrijf Accessio BV. Harry Kiwitz: "Met onze producten en diensten plaatsen wij ons professioneel op de arbeidsmarkt. Net zoals in andere bedrijven spreken wij onze mensen aan, te presteren naar hun vermogen. Zij worden weerbaarder gemaakt, zodat zij een baan kunnen vinden op de arbeidsmarkt, maar tegelijkertijd leren zij dat zij zich aan hun contract moeten houden. Uiteraard blijven wij aanwezig: wij zijn de paraplu, maar die moeten zij vasthouden."

Missie en Werkladder
In elke vestiging hangt de missie: "WVS-groep, als maatschappelijke organisatie, biedt mensen kansen zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van werk op de arbeidsmarkt of in een (meer) beschermde omgeving." De sociale doelstelling krijgt vorm door de zogenaamde werkladder. "Onze strategie is, door middel van ontwikkeling via de treden op de ladder met behulp van een werkplan te proberen de medewerkers te laten uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. In de praktijk lukt dat niet altijd; de ontwikkeling vindt veelal plaats op de trede van de ladder en op enkele sporten daarvan. Net zoals in andere bedrijven is ook hier verandering niet makkelijk. Het oude opvoedkundige ideaal rust, reinheid en regelmaat blijft belangrijk: structuur en ordening dus. Maar ook wij moeten inspelen en anticiperen op veranderingen, al realiseren wij ons dat wij daarmee veel van onze medewerkers vragen. Anderzijds worden wij regelmatig verrast door hun flexibiliteit. Zo is onlangs een van onze blinde medewerksters benoemd tot stenograaf in de Tweede Kamer", besluit Harry Kiwitz trots.

Buitenland
Zijn collega Ad Leenhouts merkt op dat veel bedrijven in de maakindustrie hun productieprocessen naar lage lonenlanden verplaatsen, dat de uitbreiding van de EU veel goedkope arbeidskrachten hierheen heeft gebracht en dat de economische recessie de werkgelegenheid nadelig beïnvloedt. Ad Leenhouts: "Onderzoek naar de ontwikkelingen in de maakindustrie (bijvoorbeeld Made in Holland van Deloitte) beantwoordt veel vragen, maar doet ook veel diepgaandere vragen rijzen. Door voortdurend alert bezig te zijn met deze ontwikkelingen, kan tijdig worden gereageerd, bijvoorbeeld door de omslag van binnen naar buiten te maken. Deze omslag is ingrijpend, zowel voor de medewerkers, als voor het bedrijf. Sinds 2003 zijn bij De Betho al drie afdelingen gesloten; inmiddels werken 60 medewerkers elders, hetzij door middel van begeleid werken, hetzij via detachering.


Directeur van De Betho B.V. Ad Leenhouts.

Begeleid werken en detacheren
Bij begeleid werken treedt onze medewerker in dienst bij de opdrachtgever. Die ontvangt daarvoor van ons een aan de verdiencapaciteit aangepaste financiële compensatie. De medewerker behoudt zijn sociale werkvoorzieningindicatie, waardoor hij altijd kan terugkeren. Bij detachering blijft hij in dienst van De Betho. Daarbij zoeken wij naar een passende plaatsing. De medewerker functioneert net zoals de eigen medewerkers van het inlenende bedrijf. De (bege)leiding vindt plaats door de directe chef. De Betho levert de bijzondere, persoonsgebonden begeleiding. De inlener betaalt uitsluitend de gewerkte uren. Deze mensen moeten op den duur doorstromen naar een reguliere arbeidsplaats. Daardoor komt dan weer een plaats vrij voor iemand met een sociale werkvoorzieningindicatie."

Volop in beweging
De Betho B.V. is eigendom van zes gemeenten op de Bevelanden en Tholen. Er werken 500 mensen met een Wsw-indicatie en 40 in de ondersteunende diensten. Er is een Industrieel Bedrijf, dat assemblage, electromontage, verpakkings- en logistieke werkzaamheden uitvoert, een Hoveniersbedrijf dat groenvoorzieningen aanlegt, openbaar groen, recreatieterreinen en bedrijfsterreinen onderhoudt en een Schoonmaakbedrijf. Ad Leenhouts: "Wij voeren met name werkzaamheden uit ten behoeve van de productie van A-merken. Onze ISO-9001 certificering staat garant voor een goede kwaliteitsborging. Binnen de productie proberen wij groepen samen te stellen, die het hele proces kunnen uitvoeren. Elke groep heeft een natuurlijke leider. Op die manier is bijvoorbeeld de montage van zonnebanken georganiseerd. De mensen zijn gemotiveerd en werken hard. Wij zeggen wel eens: "Het duurt wat langer om het vliegwiel op gang te krijgen, maar als het eenmaal draait, is het niet te stoppen!

Gelijke verdeling
In 2008 moet 1/3 deel van de medewerkers zijn gedetacheerd of begeleid werken, 1/3 deel extern en 1/3 deel binnen ons bedrijf werken. Voortdurend zoeken wij naar nieuwe mogelijkheden. Zo starten wij een project om te bezien of onze medewerkers onder begeleiding van een Thuiszorgorganisatie kunnen worden ingezet om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Er zijn nog zoveel nieuwe uitdagingen. Onze medewerkers gaan die met enthousiasme aan."

Meer informatie
WVS-groep
Internet: www.wvsgroep.nl
E-mail: info@wvsgroep.nl

De Betho B.V.
Internet: www.debetho.nl
E-mail: info@debetho.nl


...spreekt
'Schaarste aan grondstoffen geen bedreiging voor wereldeconomie'

...start
Complexe onderwerpen snel duidelijk door 3D-animaties en 3D-Virtuality Reality

...innoveert
Breda is nieuw creatief bedrijf rijker

...ondersteunt
Starterslift

...verkoopt
'Verkopen is een vak apart'

...bevordert
'Innovatie is één moment van inzicht'

...groeit
Electronicaplatform groeit

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...rijdt
Zakelijk onderweg

...interviewt
Positieve houding bij Gemeente Dongen

...structureert
De binnen- en buitenring van Dongen

...informeert
In Dongen is het goed wonen en werken

...ondersteunt
Trots op de Dongense ondernemers

...onderneemt
Positieve toon bij Dongense ondernemers

...verbetert
Professioneler en zakelijker gemeentebeleid

...verandert
Gewone bedrijven, die ook heel bijzonder zijn

...regelt
Collectieve VUT- en prépensioenregelingen worden individuele regelingen

...verhuist
'Verhuisbereidheid ondernemers in Breda vele malen groter dan elders in ons land'

...realiseert
HEJA Project- ontwikkeling gaat voor mooie projecten

...ontwikkelt
Nieuwbouwprojecten bieden volop kansen aan het MKB

...huisvest
Twee opmerkelijke nieuwbouw- projecten in Oosterhout

...vestigt
Gunstig vestigings- klimaat in West-Brabant