In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Trots op de Dongense ondernemers

Wethouder Piet Panis heeft naast welzijn, sport en cultuur ook sociale zaken in zijn portefeuille. Hij ontfermt zich zo goed mogelijk over de kwetsbaren van de Dongense samenleving en vraagt daarbij ook steun van de lokale ondernemers.


Wethouder Piet Panis.

"Wij ondersteunen kwetsbare groepen. Eén van de facetten van die ondersteuning is het begeleiden naar werk. Als mensen zelf niet aan de slag komen, heeft de gemeente een belangrijke zorgtaak. Werk voorziet mensen van inkomen en verschaft daarnaast ook een maatschappelijke functie," aldus wethouder Panis. Zijn overtuiging is dat werk de oplossing betekent voor veel sociale en maatschappelijke problemen.

"Mensen kunnen beter voor zichzelf zorgen en doen vervolgens minder beroep op de collectieve voorzieningen," weet Panis. Sinds een jaar is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden. "Je kunt gerichter te werk gaan om mensen kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Zo hadden we bijvoorbeeld een buitenlander met een taalachterstand. Door een spoedcursus Nederlands kon hij snel aan de slag. Dat is niet regulier, maar wel zeer effectief," ondervond Panis. De WWB geeft naast meer vrijheid voor de gemeenten ook extra financiële prikkels. Wethouder Panis ziet het als een uitdaging om de financiële mogelijkheden optimaal te benutten voor de Dongense gemeenschap. Geen enkele kans probeert hij te missen. Panis vertelt: "Uiteraard hebben we ook veel contact met het Centrum voor Werk en Inkomen. Samen proberen we iedereen die buiten de boot valt zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Daarnaast is het een prima zaak dat CWI lid is geworden van ondernemersvereniging VICD. Je krijgt daardoor een nauwere samenwerking met de aanbieders van vacatures: de werkgevers." De instrumenten om mensen weer aan het werk te krijgen zijn divers. Het bedrijfsleven kan daarin ook een rol spelen. Panis vertelt: "Denk aan kansen voor mensen in een reïntegratietraject of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die vrijwilligerswerk binnen een bedrijf mogen doen. Bedrijven kunnen ook zo investeren in de lokale gemeenschap". Een andere manier van betrokkenheid is het sponsoren van het verenigingsleven of culturele evenementen. Panis is tevreden met de Dongense ondernemers: "Verenigingsmens-en en organisatoren vinden bijna nooit gesloten deuren in Dongen.

Een paar jaar geleden hadden we een lokale - bijna professionele - musicaluitvoering met een gigantische begroting. Het was goed om te zien hoeveel bedrijfsleven en banken daaraan hebben bijgedragen. Ik ben in het algemeen echt trots op de instelling van de Dongense ondernemers en durf te stellen dat mede dankzij die steun het sportieve en sociaal-culturele leven in Dongen floreert." Volgens de wethouder moet er sprake zijn van kruisbestuiving. "Wij moeten de voorwaarden scheppen dat bedrijven kunnen ondernemen. Aan de andere kant vragen wij aan bedrijven of ze ook maatschappelijk om zich heen willen kijken."


...spreekt
'Schaarste aan grondstoffen geen bedreiging voor wereldeconomie'

...start
Complexe onderwerpen snel duidelijk door 3D-animaties en 3D-Virtuality Reality

...innoveert
Breda is nieuw creatief bedrijf rijker

...ondersteunt
Starterslift

...verkoopt
'Verkopen is een vak apart'

...bevordert
'Innovatie is één moment van inzicht'

...groeit
Electronicaplatform groeit

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...rijdt
Zakelijk onderweg

...interviewt
Positieve houding bij Gemeente Dongen

...structureert
De binnen- en buitenring van Dongen

...informeert
In Dongen is het goed wonen en werken

...ondersteunt
Trots op de Dongense ondernemers

...onderneemt
Positieve toon bij Dongense ondernemers

...verbetert
Professioneler en zakelijker gemeentebeleid

...verandert
Gewone bedrijven, die ook heel bijzonder zijn

...regelt
Collectieve VUT- en prépensioenregelingen worden individuele regelingen

...verhuist
'Verhuisbereidheid ondernemers in Breda vele malen groter dan elders in ons land'

...realiseert
HEJA Project- ontwikkeling gaat voor mooie projecten

...ontwikkelt
Nieuwbouwprojecten bieden volop kansen aan het MKB

...huisvest
Twee opmerkelijke nieuwbouw- projecten in Oosterhout

...vestigt
Gunstig vestigings- klimaat in West-Brabant