In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

De binnen- en buitenring van Dongen

"Met de ruimtelijke ordening en het verkeersbeleid van ons dorp zijn we al jaren zeer beleidsmatig bezig. Zeker geen 'hap-snap beleid'. Niet zo van: 'Er valt een gat in de bebouwing. Wat zullen we daar eens neerzetten?' Nee, wij hebben ondermeer een structuurvisie, centrumplan en verkeersbeleidsplan die alle op elkaar aansluiten. In Dongen gebeurt op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte niets ondoordacht," aldus wethouder Ad van Beek.

Wethouder Ad van Beek
Wethouder Ad van Beek.

"Wij zijn al jaren druk bezig met de uitvoering van het Verkeersbeleidsplan. In feite zijn we Dongen vanaf 1995 helemaal aan het ombouwen. Vanaf dat jaar hebben achtereenvolgende colleges letterlijk hard aan de weg getimmerd en de uitvoering van het Verkeersbeleidsplan nadert ondertussen zijn voltooiing. Zowel de gemeenteraad als het college van B en W is nog steeds doordrongen van de noodzaak om het karwei af te maken. Het heeft natuurlijk ook geen zin om slechts een deel van het plan - bijvoorbeeld de helft van de binnenring - uit te voeren," vertelt Van Beek. Het dorp had vroeger een lintbebouwing, maar de moderne tijd bracht steeds meer verkeersdrukte met zich mee. "We hebben een gedeeltelijke buitenring gerealiseerd waardoor verkeer van Tilburg naar Oosterhout niet meer door het dorp hoeft," aldus de wethouder. Ook het centrum is aangepakt met een heuse binnenring. De voltooiing is in de slotfase en verwacht wordt dat over twee jaar ook deze ring gesloten zal zijn. "We kunnen vanaf dat moment het centrum autoluw maken. De ring rondom het centrum zal het winkelhart toegankelijker maken en voor een snelle ontsluiting zorgen," stelt Van Beek.

Opmerkelijk in de Dongense situatie is dat de gemeentelijke financiering voor de uitvoering van het Verkeersbeleidsplan jarenlang overeind bleef. Al tien jaar investeren de Dongenaren met een jaarlijkse OZB-verhoging van 3 procent de uitvoering van het plan. Deze grondige aanpak was de enige manier om het dorp niet volstrekt dichtgereden te laten worden," meent Ad van Beek.

Ook buiten de kern is de gemeente bezig met bereikbaarheid. De Heistraat, de provinciale weg tussen Dongen en Oosterhout, begint vol te lopen. De wethouder heeft die ontwikkeling uiteraard ook gesignaleerd: "We hebben ondertussen een aantal opties om die verbinding beter te maken. De plannen van de gemeente Oosterhout en Dongen sluiten langzaam maar zeker goed op elkaar aan. Dat betekent dat er op termijn minder verkeer door de Westerlaan en de Heistraat komt." De planning is dat de oplossing pas in 2015 geboden wordt, maar zolang wil wethouder Van Beek zeker niet wachten.

Ook het openbaar vervoer krijgt de nodige aandacht. Zo plaatste de gemeente onlangs bij de belangrijkste bushalten borden met online reizigersinformatie. Misschien laten automobilisten zich door deze extra service wel vaker verleiden tot het gebruik van het openbaar vervoer. Dat zou met de steeds maar toenemende verkeersdrukte mooi uitkomen...


...spreekt
'Schaarste aan grondstoffen geen bedreiging voor wereldeconomie'

...start
Complexe onderwerpen snel duidelijk door 3D-animaties en 3D-Virtuality Reality

...innoveert
Breda is nieuw creatief bedrijf rijker

...ondersteunt
Starterslift

...verkoopt
'Verkopen is een vak apart'

...bevordert
'Innovatie is één moment van inzicht'

...groeit
Electronicaplatform groeit

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...rijdt
Zakelijk onderweg

...interviewt
Positieve houding bij Gemeente Dongen

...structureert
De binnen- en buitenring van Dongen

...informeert
In Dongen is het goed wonen en werken

...ondersteunt
Trots op de Dongense ondernemers

...onderneemt
Positieve toon bij Dongense ondernemers

...verbetert
Professioneler en zakelijker gemeentebeleid

...verandert
Gewone bedrijven, die ook heel bijzonder zijn

...regelt
Collectieve VUT- en prépensioenregelingen worden individuele regelingen

...verhuist
'Verhuisbereidheid ondernemers in Breda vele malen groter dan elders in ons land'

...realiseert
HEJA Project- ontwikkeling gaat voor mooie projecten

...ontwikkelt
Nieuwbouwprojecten bieden volop kansen aan het MKB

...huisvest
Twee opmerkelijke nieuwbouw- projecten in Oosterhout

...vestigt
Gunstig vestigings- klimaat in West-Brabant