In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Positieve toon bij Dongense ondernemers

De gemeente Dongen telt twee ondernemersverenigingen. De winkeliers zijn verzameld in Dongen Promotion, terwijl de industriële ondernemingen hun spreekbuis hebben in VICD. We spraken met de beide voorzitters over de ontwikkelingen in Dongen en opvallend was de positieve toon van hun betoog.


Betsy Beijers, voorzitster van Dongen Promotion.

"Al jaren wordt er gepraat over de centrumplannen van Dongen. Het lijkt er nu op dat er eindelijk spijkers met koppen worden geslagen," vertelt Betsy Beijers, voorzitster van Dongen Promotion. "De gemeenteraad heeft onlangs gekozen voor een combinatie van werken en wonen en daarbij zal het aantal vierkante meters winkeloppervlak niet sterk toenemen. Dat is een goede ontwikkeling, want het gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit. Wij streven naar een divers winkelaanbod," aldus Beijers. Volgens de voorzitster is leegstand een gevolg van het huidige planstadium. "Ik zou in Dongen nu ook geen winkel beginnen. Liever nog twee jaar wachten om dan in het vernieuwde centrum te kunnen starten. Het gevolg is de huidige relatief grote leegstand." De vurige wens van de verenigde winkeliers is het autoluw maken van het centrum. Beijers: "De Hoge Ham is nu eigenlijk een doorgaande weg. Auto's mogen straks nog wel in het centrum komen, maar dan wel zeer beperkt. Dat winkelt voor onze klanten veel prettiger." De centrumplannen van de gemeente kunnen op waardering van de winkeliers rekenen. Ondernemers zijn echter per definitie ongeduldig. "We wachten hier natuurlijk al jaren op. Aan de andere kant hebben we ook liever een zorgvuldige voorbereiding, zodat straks de uitvoering meteen goed is," aldus Beijers.


Cees Swagemakers, voorzitter van VICD.

Buiten hun belang als consument hebben de ondernemers van VICD of VICDJ (de jongerenafdeling tot veertig jaar) weinig van doen met de centrumplannen. Voor hen spelen de ontwikkelingen op bedrijventerrein Tichelrijt een grote rol. Cees Swagemakers is voorzitter van VICD en vertelt: "Een interessante ontwikkeling is de mogelijke komst van een loswal bij het kanaal. Er zitten veel logistieke bedrijven op het industrieterrein. Samen met de gemeente wordt momenteel de haalbaarheid onderzocht," aldus Swagemakers. Verglazing is een relatief nieuwe term, maar gaat over de aanleg van glasvezelkabels op industrieterreinen. De voordelen behelsen vooral lagere kosten voor telefonie en internet, maar ook extra beveiligingstoepassingen. Op het glasvezelnetwerk kunnen complete camerasystemen worden aangesloten. "Er hoeven dan minder auto's over het terrein te rijden om alles in de gaten te houden. Dat scheelt ook weer in de kosten," weet secretaris Roel Bonten. Ook de plannen voor de ontwikkeling van Tichelrijt III kunnen op instemming van de ondernemers rekenen. Swagemakers: "Er is behoefte aan industrieterrein. Onze vereniging juicht meer faciliteiten voor ondernemend Dongen uiteraard toe." Gedacht wordt wel aan een verplichte vereniging voor ondernemers op Tichelrijt III om zo een aantal basisvoorzieningen collectief te kunnen regelen.

Sprekend met de twee Dongense ondernemersverengingen blijkt er veel waardering voor de gemeente te bestaan. Swagemakers: "Op onze bijeenkomsten is altijd de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder met een aantal ambtenaren aanwezig. Er is dus mogelijkheid om één-op-één contact te hebben met de gemeente. Dat werkt prima en er is een goed overleg tussen onze vereniging en de gemeente."

Een dergelijke wijze van samenwerken illustreert dat er in dit opzicht sprake is van een goed ondernemersklimaat. De ondernemers kijken ook wel eens verder dan hun eigen resultaatrekening, want VICD gaat samen met de gemeente - net zoals bij de vorige verkiezingen - een politiek café organiseren. Ondertussen kijkt Betsy Beijers echter vooral uit naar de uitvoering van de centrumplannen. Of ze de voltooiing als actief onderneemster mee zal maken, is maar de vraag. "Ik stop over een paar jaar. De centrumplannen zullen komen, maar dat duurt gewoon nog even. Ik hoop dat over vijf jaar alles klaar is, maar dat maak ik als ondernemer dus niet meer mee."


...spreekt
'Schaarste aan grondstoffen geen bedreiging voor wereldeconomie'

...start
Complexe onderwerpen snel duidelijk door 3D-animaties en 3D-Virtuality Reality

...innoveert
Breda is nieuw creatief bedrijf rijker

...ondersteunt
Starterslift

...verkoopt
'Verkopen is een vak apart'

...bevordert
'Innovatie is één moment van inzicht'

...groeit
Electronicaplatform groeit

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...rijdt
Zakelijk onderweg

...interviewt
Positieve houding bij Gemeente Dongen

...structureert
De binnen- en buitenring van Dongen

...informeert
In Dongen is het goed wonen en werken

...ondersteunt
Trots op de Dongense ondernemers

...onderneemt
Positieve toon bij Dongense ondernemers

...verbetert
Professioneler en zakelijker gemeentebeleid

...verandert
Gewone bedrijven, die ook heel bijzonder zijn

...regelt
Collectieve VUT- en prépensioenregelingen worden individuele regelingen

...verhuist
'Verhuisbereidheid ondernemers in Breda vele malen groter dan elders in ons land'

...realiseert
HEJA Project- ontwikkeling gaat voor mooie projecten

...ontwikkelt
Nieuwbouwprojecten bieden volop kansen aan het MKB

...huisvest
Twee opmerkelijke nieuwbouw- projecten in Oosterhout

...vestigt
Gunstig vestigings- klimaat in West-Brabant