In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Professioneler en zakelijker gemeentebeleid

De gemeente Dongen herbergt een groot aantal aansprekende bedrijven. Wij vroegen een paar van deze ondernemingen naar hun ervaringen met de gemeente Dongen.Peter Bosman van Rexam Glass vertelt: "Wij constateren dat het gemeentebeleid steeds professioneler en zakelijker wordt opgezet en dat geeft een positieve impuls aan de samenwerking tussen ons bedrijf en de gemeente Dongen. In het verleden was de relatie, op zijn zachtst gezegd, afstandelijk." Bosman heeft die instelling zien veranderen en signaleert een toenadering naar het bedrijfsleven. "Er zijn korte lijnen in vooral voor ons belangrijke kwesties zoals werkgelegenheid, milieu, brandweer en bedrijfsveiligheid en ook een complex onderwerp als de verkeersontsluiting. We weten bij welke persoon wij moeten zijn om probleemoplossend te handelen. Vooral gemeentesecretaris Henk Spaan belt ons nog wel eens informeel op over hoe het bedrijfseconomisch met 'de glasfabriek' gaat. Zo'n persoonlijke benadering bevordert de samenwerking,' meent Bosman.

De relatie tussen Coca-Cola en de gemeente Dongen gaat een halve eeuw terug. Werd er eerst op kleine schaal frisdrank geproduceerd in een pand in het dorp, toen de vraag snel groter werd, werd uitgeweken naar de locatie op De Wildert. De samenwerking met de gemeente werd nieuw leven ingeblazen toen Coca-Cola besloot om alle Nederlandse productie en logistieke activiteiten in Dongen te concentreren. "Dat vergde allerlei aanpassingen aan bestemmingsplannen en vergunningen waarbij de goede relatie met de omgeving niet onder druk mocht komen te staan. Sindsdien is er sprake van een professionele en plezierige relatie met de gemeente," aldus Rinse Kooistra. Hij vervolgt met een kritische opmerking: "De ontwikkeling van bedrijvenparken is de laatste jaren sneller gegaan dan de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur. Hier liggen voor de aanpalende gemeentes en de provincie uitdagingen. De ontsluiting van bedrijven naar de snelwegen moet hoog op de agenda staan, wil de economie in deze regio niet stagneren."

Momenteel biedt GfK Panel Services Benelux werkgelegenheid aan 200 medewerkers in vaste dienst en aan ongeveer 80 freelancers. De doorgemaakte groei van GfK is aanleiding om het huidige pand aan de Monseigneur Schaepmanlaan te verlaten. De verwachting is een verdere groei met wellicht nog eens 100 nieuwe arbeidsplaatsen in de komende vijf jaar. Het bedrijf zal gaan bouwen op de voormalige locatie De Pijler. Algemeen directeur Dick Valstar vertelt: "Twee jaar geleden zijn we in samenspraak met de gemeente gestart met het formuleren van onze bouwplannen en de onderlinge taakverdeling. Vanaf de start heeft de gemeente GfK krachtig ondersteund en haar rol naar de gemeenteraad, de provincie en omwonenden vervult. De uitkomst is straks een prachtige locatie met een stijlvol gebouw dat rekening houdt met een aantal suggesties van de wijkraad en omwonenden."

Sinds 1978 is NKI Group, dat zich bezighoudt met het wereldwijd inrichten van vliegveldterminals, gevestigd op Industrieterrein Tichelrijt. "Omdat wij onze producten voornamelijk via zeecontainers vervoeren, betreuren wij het dat het proeftraject 'vervoer over water' is gestopt", aldus Productie Manager Han Hendrikx. "Mede door de uitbreiding van de Tilburgse industrieterreinen zal de verkeersontsluiting een probleem vormen. We hopen dat hier op korte termijn een oplossing voor gevonden zal worden," vervolgt hij. Via de ondernemersvereniging is een breed klankbord ontstaan naar de gemeente en door dit netwerk is de samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente aanzienlijk verbeterd. Deze samenwerking biedt nog verschillende mogelijkheden. Han Hendrikx vertelt: "Denk aan de steeds verdergaande voorschriften van bouw- en milieuzaken. Deze kunnen niet alleen vanuit het bedrijfsleven worden opgelost. Hiervoor is goed en deskundig overleg met de gemeente van groot belang."


...spreekt
'Schaarste aan grondstoffen geen bedreiging voor wereldeconomie'

...start
Complexe onderwerpen snel duidelijk door 3D-animaties en 3D-Virtuality Reality

...innoveert
Breda is nieuw creatief bedrijf rijker

...ondersteunt
Starterslift

...verkoopt
'Verkopen is een vak apart'

...bevordert
'Innovatie is één moment van inzicht'

...groeit
Electronicaplatform groeit

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...rijdt
Zakelijk onderweg

...interviewt
Positieve houding bij Gemeente Dongen

...structureert
De binnen- en buitenring van Dongen

...informeert
In Dongen is het goed wonen en werken

...ondersteunt
Trots op de Dongense ondernemers

...onderneemt
Positieve toon bij Dongense ondernemers

...verbetert
Professioneler en zakelijker gemeentebeleid

...verandert
Gewone bedrijven, die ook heel bijzonder zijn

...regelt
Collectieve VUT- en prépensioenregelingen worden individuele regelingen

...verhuist
'Verhuisbereidheid ondernemers in Breda vele malen groter dan elders in ons land'

...realiseert
HEJA Project- ontwikkeling gaat voor mooie projecten

...ontwikkelt
Nieuwbouwprojecten bieden volop kansen aan het MKB

...huisvest
Twee opmerkelijke nieuwbouw- projecten in Oosterhout

...vestigt
Gunstig vestigings- klimaat in West-Brabant