In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

In Dongen is het goed wonen en werken

De detaillisten van een gemeente worden wel eens onderschat. Als men over economische zaken spreekt, kijkt men naar de bedrijven op industrieterreinen, maar wordt de kracht van 'de winkel om de hoek' vergeten. Zo niet in Dongen. Wethouder Velthoven spreekt van "een goede winkelstand". De gemeente Dongen maakt met haar centrumplannen werk van deze waardering.


Wethouder Velthoven.

"De gemeenteraad van Dongen heeft gekozen voor het scenario Wonen. Er zal een goede mix moeten zijn tussen wonen en winkelen in het centrum. Dat betekent dat er niet teveel winkeloppervlak bij zal komen, maar meer gekeken zal worden naar mogelijkheden om het huidige winkelbestand beter te profileren," aldus wethouder Velthoven. Verplaatsing van bestaande winkels buiten het centrum naar de winkelkern zal door de gemeente wel worden aangemoedigd. Velthoven vertelt over de plannen: "De verhouding van winkelaanbod moet kloppen bij de aard en schaal van Dongen. Je moet hier zeker niet proberen om Breda of Oosterhout te imiteren. Wij moeten natuurlijk wel zorgen voor een interessant winkelaanbod voor onze burgers."

De gemeente stelde de grote lijn vast met het scenario Wonen en is ondertussen met de verdere details bezig. "Er is een aantal deelprojecten te onderscheiden. We zijn bezig om voor elk project die randvoorwaarden te beschrijven en deze kunnen vervolgens door geïnteresseerde partijen worden opgevraagd," aldus Velthoven. Na de uitvoering van alle plannen moet het dorp wel het dorp zijn gebleven. "Wij streven ernaar Dongen te laten worden zoals de Dongenaar dat wil. Als mensen zich niet herkennen, is er geen identiteit en gaat het centrum ook niet leven," weet de wethouder. Op industrieel gebied heeft de gemeente Dongen over de veelgehoorde kreet 'parkmanagement' een afwijkende opvatting ontwikkeld. "Bij de discussie over revitalisering van Tichelrijt I is parkmanagement uitvoering aan de orde geweest en hebben we daar uiteindelijk niet voor gekozen.

Wij denken dat parkmanagement slechts een verschuiving van werkzaamheden naar ondernemers betekent. Ondernemers willen ondernemen en niet met de openbare ruimte bezig zijn. Daar is de overheid voor," aldus Velthoven die ook de komst van glasvezelkabels op Tichelrijt ondersteunt. Er zullen ook veel nieuwe huizen worden gebouwd. De Beljaart is het project waar zo'n achthonderd woningen worden gerealiseerd. Al volgend jaar zal de eerste schop in de grond gaan. Een andere uitdaging betreft de reconstructie van het landelijke gebied tussen Dongen en de gemeente Loon op Zand. "In onze gemeente zijn nog mogelijkheden voor landbouw zonder de natuur veel schade toe te brengen. In het gebied tussen Dongen en Loon op Zand is ruimte gevonden voor twintig hectare intensieve veehouderij en boomteelt en zestig hectare glastuinbouw. Ook daar ligt dus nog een grote uitdaging om alles zorgvuldig in te passen," besluit Velthoven.

...spreekt
'Schaarste aan grondstoffen geen bedreiging voor wereldeconomie'

...start
Complexe onderwerpen snel duidelijk door 3D-animaties en 3D-Virtuality Reality

...innoveert
Breda is nieuw creatief bedrijf rijker

...ondersteunt
Starterslift

...verkoopt
'Verkopen is een vak apart'

...bevordert
'Innovatie is één moment van inzicht'

...groeit
Electronicaplatform groeit

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...rijdt
Zakelijk onderweg

...interviewt
Positieve houding bij Gemeente Dongen

...structureert
De binnen- en buitenring van Dongen

...informeert
In Dongen is het goed wonen en werken

...ondersteunt
Trots op de Dongense ondernemers

...onderneemt
Positieve toon bij Dongense ondernemers

...verbetert
Professioneler en zakelijker gemeentebeleid

...verandert
Gewone bedrijven, die ook heel bijzonder zijn

...regelt
Collectieve VUT- en prépensioenregelingen worden individuele regelingen

...verhuist
'Verhuisbereidheid ondernemers in Breda vele malen groter dan elders in ons land'

...realiseert
HEJA Project- ontwikkeling gaat voor mooie projecten

...ontwikkelt
Nieuwbouwprojecten bieden volop kansen aan het MKB

...huisvest
Twee opmerkelijke nieuwbouw- projecten in Oosterhout

...vestigt
Gunstig vestigings- klimaat in West-Brabant