In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Revitalisering bedrijventerreinen begint bij goede samenwerking
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

Subsidies van Provincie Noord-Brabant, het ministerie van Economische Zaken en de inzet van NV REWIN West-Brabant maken Reinierpolder I in Steenbergen in 2007 tot hét voorbeeld onder de gerevitaliseerde bedrijventerreinen. De aanpak van veiligheid staat daarbij voorop. René Heijnen, directeur/eigenaar van Heijnen E-Technologie en voorzitter van het Ondernemers Platform Steenbergen (OPS) is opgelucht dat Reinierpolder I na zes jaar 'boksen' een tweede leven krijgt. "De basis ligt bij het zoeken naar het juiste draagvlak bij ondernemers en overheden."


"Gemeenten en ondernemers werken sámen aan veiligheid op bedrijventerreinen"

Wat heeft de hoogste prioriteit bij de revitalisering van
Reinierpolder I?

"Veiligheid staat met stip op nummer 1. De criminaliteit op ons bedrijventerrein is in vier jaar tijd meer dan verdubbeld. De verpaupering van het terrein werkt criminele activiteiten zoals hennepkwekerijen en ramkraken in de hand. In 2003 had ik alleen al € 78.000 schade vanwege inbraken. Bedrijven verblinden hun ramen om kostbare apparatuur aan het zicht te onttrekken. Er is veel leegstand. Dit is natuurlijk niet alleen een probleem voor Reinierpolder I. Criminaliteit en de gevolgen hiervan breiden zich uit naar vrijwel alle bedrijventerreinen. Het is net water dat uit een spons loopt."

Maar liefst drie subsidieverstrekkers. Wie subsidieert wat?
"De subsidies van de provincie zijn bedoeld voor het moderniseren van de ondergrondse structuur, zoals kabels en glasvezelverbindingen. Door inspanningen van NV REWIN is geld beschikbaar gekomen voor het projectmanagement van de revitalisering, zodat we de juiste mensen kunnen inhuren. Verder is er subsidie voor de aanpak van de veiligheid. We gaan bijvoorbeeld paaltjes installeren die de weg blokkeren zodra op het terrein een inbraakalarm afgaat. De inbrekers kunnen dan het terrein niet meer af."

De subsidie van het ministerie van Economische Zaken is bijzonder. Welke aspecten heeft het ministerie betrokken bij zijn afweging?
"Het ministerie heeft 38 subsidieverzoeken ontvangen. Reinierpolder I is gekozen om te fungeren als Nederlands voorbeeld van een parkproject. Dit hebben we te danken aan de korte lijnen, de goede verstandhouding tussen de ondernemers en de gemeente Steenbergen, de aanwezigheid van actieve meedenkers, de haalbare resultaten en het feit dat het project breed gedragen wordt."

Hoe is het volgens u gesteld met de bedrijventerreinen in West-Brabant?
"Niet goed. De inefficiënte grondverdeling is me een doorn in het oog. De grond tussen twee bedrijven in wordt vaak niet benut. Brandweertechnisch is er tegenwoordig niets op tegen om bedrijfspanden tegen elkaar aan te bouwen. Verder is het vaak slecht gesteld met de bereikbaarheid vanaf de snelweg en de bewegwijzering."

Wat mogen ondernemers verwachten van de gemeente als het gaat om revitalisering?
"Volledige medewerking. Welbeschouwd is de grond van de ondernemers. De gemeente is beheerder. Een beheerder is geen beslisser, maar waar nodig een ondersteuner. In dit geval moet de gemeente dus ondersteuning bieden aan de plannen van de ondernemers op Reinierpolder I. Hier ligt vaak een spanningsveld: wij willen een snel resultaat, maar een gemeenteambtenaar is vaak gebonden aan de vele wetten en regels."

En wat mag de gemeente van de ondernemers verwachten?
"Werkgelegenheid en inkomsten uit onroerendzaakbelasting. Die hangen allebei samen met een goed verzorgd bedrijventerrein. Beschik je als ondernemer over een goed product én een goede productieplek, dan creëer je automatisch werkgelegenheid. Succesvolle ondernemers groeien en nemen nieuwe mensen aan. De inkomsten uit onroerendzaakbelasting hangen samen met de waarde van de bedrijfsgebouwen. Een schoon, representatief en veilig bedrijventerrein zorgt voor die waardestijging."

De revitalisering wordt begeleid door een parkmanager. Wat is zijn inbreng?
"De parkmanager onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen en zet ze op één lijn. Verder voert hij de coördinatie over alle projecten. Je zou kunnen zeggen dat de ondernemers de scheepskapitein zijn en de parkmanager de stuurman. Hij kwam ook met het idee voor een klankbordgroep waarin één of twee ondernemers van elke straat op Reinierpolder I zitting hebben. Verder is communicatie over de voortgang een belangrijk onderdeel van zijn takenpakket."

Wat zou u ondernemers adviseren die revitalisering van hun bedrijventerrein hoog in het vaandel hebben?
"Vraag je niet af óf iets kan, maar hóe iets kan. Maak met elkaar plannen en zoek de juiste partijen om die plannen te verwezenlijken. Steun zoeken bij adviesorganen is van levensbelang. Voor ons was en is bijvoorbeeld REWIN een belangrijke partner. Deze organisatie weet welke subsidies mogelijk zijn en welke wegen daarvoor moeten worden bewandeld. Verder heb ik veel gehad aan de tips over omgaan met de politiek. Als ondernemer met een dringend verzoek ga je in overleg met een wethouder, maar je weet helemaal niet wat hem beweegt, waaraan hij zich allemaal dient te houden en hoeveel speelruimte hij heeft. Daarnaast is het belangrijk om bijeenkomsten te bezoeken waar de juiste ondernemers en beleidsbeslissers samenkomen, bijvoorbeeld de PIT- maatwerkmiddagen. PIT (Projecten Innovatie Team, red.) is een samenwerkingsverband tussen het Brabants georganiseerd bedrijfsleven (SEOB), de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de provincie Noord-Brabant. Tijdens de PIT-bijeenkomsten wordt informatie uitgewisseld over allerlei thema's zoals veiligheid op bedrijventerreinen of bijvoorbeeld groenbeheer."

Het project 'aanpak veiligheid Reinierpolder I' loopt tot 2007. Hoe ziet Reinierpolder I er dan uit?
"Dan ondernemen we op het mooiste bedrijventerrein van West-Brabant. Modern, maar wel met de uitstraling van een park. Ruimte dus voor groen. En we zijn natuurlijk goed bereikbaar, zowel per (vracht)auto (nieuwe A4) als via Internet. Doel is verder om de criminaliteit met 25% te verminderen. Na 2007 komt het meer dan ooit aan op goed en gestructureerd parkmanagement. Dat is geen programma, maar een proces. Continue aandacht blijft nodig om verpaupering te voorkomen."

Meer informatie
De Kamer van Koophandel West-Brabant en NV REWIN West-Brabant werken samen aan de bevordering van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen. Zij stimuleren de samenwerking tussen overheden en bedrijven en bedrijven onderling in West-Brabant. Meer informatie? Contactpersoon van de Kamer van Koophandel is Erlin van Vuuren. Telefoonnummer 076-5646937. E-mail [email protected]
Contactpersoon van REWIN is met Marc de Haas. Telefoonnummer 076-5646783. Of e-mail [email protected].


...spreekt
Gele hesjes en strijdbare kreten

...start
'Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht'

...revitaliseert
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

...overhandigt
Brabant en Zeeland naar Den Haag voor A4

...wint
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

...klaagt
Meldpunt klachten advertentieverkopers

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezegelt
Nieuwe impuls Regio Business Dagen te Breda

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wenst
Gemeenten wensen voor 2005
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert

...combineert
Combinatie van denken en voelen in balans

...leest
In 't kort

...deelt
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

...onderneemt
In China ligt de grote uitdaging

...bindt
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

...ontwikkelt
De Oscar onder de vastgoedprijzen voor 't Sas