In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
OOV - Ontmoeting Ondernemende Vrouwen:
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

Eind 2002 constateerden drie onderneemsters uit Bergen op Zoom dat er binnen de gemeentegrenzen behoefte bestond aan een mogelijkheid, waarbij ondernemende vrouwen in een ongedwongen sfeer hun kennis kunnen verrijken en een klankbord bij collega's kunnen vinden.

V.l.n.r. Nel van Veenendaal, Marianne Brouwers, Lilian Hopmans, Margreet Hagendijk en Karin van Oevelen Imandt.

Zij hebben hierover uit hun eigen adressenbestanden 100 dames met topposities en zelfstandige onderneemsters in Bergen op Zoom en Halsteren benaderd. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van Ontmoeting Ondernemende Vrouwen.

Lachende start
De initiatiefneemsters Marianne Brouwers, Nel van Veenendaal en Margreet Hagendijk zijn begonnen hun ideeën door te praten. Dat heeft geresulteerd in de volgende doelstelling: "Het doel van OOV is, door het delen van ervaringen een kennisverrijking op te doen, alsmede een klankbord te vinden, waardoor de ondernemende vrouw zich gesteund voelt."

Om in een ongedwongen sfeer ervaringen te kunnen uitwisselen en een klankbord voor elkaar te kunnen zijn, is het prettig dat de ontmoetingen in een rustige omgeving plaatsvinden. In de Steenbergsestraat opende rond die tijd Cafe "De Lachende Vos" haar deuren. Uitbater Kees was bereid, iedere eerste dinsdagavond van de maand vanaf 20.00 uur tot circa 23.00 uur zijn zaak uitsluitend ter beschikking van de OOV te stellen. De eerste Ontmoeting van Ondernemende Vrouwen vond plaats op 1 april 2003. Die datum én de naam van de ontmoetingsplaats vormden toevallig een grappige combinatie, maar gezien de opkomst werd de OOV vanaf het begin zeer serieus genomen.

Groei
In de loop van de tijd is het aantal deelneemsters aan de OOV alleen maar toegenomen. Het werkt als een soort sneeuwbaleffect. Iedereen kent binnen haar netwerk wel weer iemand die ook behoefte heeft aan het ontmoeten van andere ondernemende vrouwen. Na ruim anderhalf jaar slagen de dames er nog steeds in, de sneeuwbal rollend te houden. Er zijn meer dan 50 deelneemsters, een vaste kern met daaromheen een wisselende groep De samenstelling van de OOV is zeer divers. Behalve vrouwen met een eigen bedrijf zijn directie- en kaderleden van organisaties eveneens van harte welkom. Inmiddels zijn bijna alle branches vertegenwoordigd. Er zijn veel overeenkomsten, maar ook tal van verschillen tussen leidinggevenden en deelneemsters met een eigen bedrijf. Zo gaan dames die binnen een organisatie werken, heel anders met hun personeel om dan eigenaressen van een hengstenhouderij, een installatiebedrijf of een bloembollenhandel. Het leuke van dit gevarieerde gezelschap is, dat de vrouwen enorm veel te weten komen van allerlei sectoren en specialismen en dat zij daarnaast leren van de anderen. Niet zelden wordt ook gebruik gemaakt van elkaar's expertise: "Je weet immers aan wie je de opdracht gunt."

Spreker
Eind 2003 zijn de eerste drie kwartalen geëvalueerd. Daaruit bleek dat er behoefte was aan enige structuur in de bijeenkomsten in de vorm van een inleiding door een van de deelneemsters of door iemand van buiten. Een onderwerp trekt immers meer aandacht dan alleen netwerken. Daarom zijn de bijeenkomsten vanaf januari 2004 verrijkt met een spreker die halverwege de avond, van 20.45 - 21.15 uur, een bepaald onderwerp behandelt. Dat betreft meestal de werkzaamheden of expertises van een van de leden, maar ook een wijnproeverij of een seizoengebonden thema. De organisatie van deze thema's ligt bij Lilian Hopmans en Karin van Oevelen Imandt, die zich hiervoor vrijwillig hebben aangemeld.

Aanvulling
De OOV heeft absoluut niet de intentie een serviceclub of een ondernemersvereniging te worden. De vrouwen zien hun ontmoetingen als een aanvulling op de doelstellingen van dat soort organisaties. Het karakter van de OOV is en moet vrijblijvend blijven, dat is de charme van deze opzet. Dat is wat de dames aanspreekt! Er wordt geen contributie geheven, iedereen betaalt haar eigen gelag en alle correspondentie gaat uit het oogpunt van kostenbesparing per e-mail. De gegevens van de deelneemsters van de OOV zijn verzameld in een database die tweemaal per jaar uitsluitend intern wordt verspreid. Die administratieve werkzaamheden, alsmede het opstellen en verzenden van de convocaties hebben Lilian Hopmans en Karin van Oevelen Imandt eveneens op zich genomen.

Welkom
Op dinsdag 1 februari 2005 organiseert de OOV een inloopavond voor ondernemende vrouwen uit Bergen op Zoom en omstreken. Het motto van die avond is: "Wilt u uw kennis verreiken door het delen van ervaringen, zoekt u een klankbord of wilt u een avond netwerken, dan kunt u vanaf 20.00 uur op Steenbergsestraat 39 in Bergen op Zoom kennismaken met de Ontmoeting Ondernemende Vrouwen. Vooraf aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom!"

Meer informatie
OOV - Ontmoeting Ondernemende Vrouwen
Karin van Oevelen Imandt
E-mail: [email protected]


...spreekt
Gele hesjes en strijdbare kreten

...start
'Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht'

...revitaliseert
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

...overhandigt
Brabant en Zeeland naar Den Haag voor A4

...wint
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

...klaagt
Meldpunt klachten advertentieverkopers

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezegelt
Nieuwe impuls Regio Business Dagen te Breda

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wenst
Gemeenten wensen voor 2005
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert

...combineert
Combinatie van denken en voelen in balans

...leest
In 't kort

...deelt
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

...onderneemt
In China ligt de grote uitdaging

...bindt
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

...ontwikkelt
De Oscar onder de vastgoedprijzen voor 't Sas