In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Informatiebijeenkomst MKB-Bergen op Zoom:
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

Op 1 januari 2005 is de nieuwe Wet Kinderopvang een feit. Vanaf die datum moeten ouders zelf kinderopvang inkopen bij een kinderopvanginstelling.


Aad de Booij.

De nieuwe wet gaat ervan uit dat de werkgever een deel van de kosten voor zijn rekening neemt. Hij kan daarmee scoren! Kinderopvang is immers een prima onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden. De mogelijkheden waarmee ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf in dit kader werknemers aan zich kunnen binden, zijn in Bergen op Zoom, waar Stichting Kobalt samen met MKB-Bergen op Zoom een van de vier landelijke pilots heeft gerealiseerd, tijdens een informatiebijeenkomst op 8 december 2004 uitvoerig besproken.

Gezamenlijk initiatief
De pilots "Kinderopvang in het MKB" in Bergen op Zoom, Amsterdam, Groningen en Zutphen zijn een gezamenlijk initiatief van MKB-Nederland en de MO-groep. Het Ministerie van SZW heeft de realisatie ervan mogelijk gemaakt. Vlak voor het ingaan van de nieuwe wet lichten vertegenwoordigers van MKB-Nederland en de Stichting Kobalt toe hoe zij er met succes in geslaagd zijn om in Bergen op Zoom de lokale kinderopvang en de ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf bij elkaar te brengen en beantwoorden zij de vragen van de aanwezigen.

Werknemer verantwoordelijk
De heer Aad de Booij van MKB-Nederland licht toe dat vanaf 1 januari 2005 de ouders en niet langer de werkgever, beslissen met welke organisatie zij een contract voor kinderopvang afsluiten. Zij ontvangen de rekening van de gekozen kinderopvangorganisatie. Die hoeven zij niet helemaal zelf te betalen. Kinderopvang is namelijk een zaak van ouders, werkgevers en de overheid. Zij betalen samen de kosten voor de opvang. Globaal is de verdeling van de kosten als volgt. De ouder(s) betalen 1/3 deel van de kosten, de werkgever(s) betalen 1/3 deel van de kosten en de overheid neemt het resterende 1/3 deel voor zijn rekening. Als beide ouders werken, betalen beide werkgevers maximaal 1/6 deel. Als de werkgever meer betaalt, wordt dat deel belast. Aad de Booij: "Om administratieve rompslomp te voorkomen adviseren wij ondernemers en brancheorganisaties, niet meer dan 1/6 respectievelijk 1/3 deel te betalen tot een maximum van de standaard uurprijs van € 5,68 voor dagopvang en € 6,13 voor buitenschoolse opvang, die de overheid hanteert. Als de werkgever ook vennootschapsbelasting afdraagt, ligt de werkgeversbijdrage voor kinderopvang nog zo'n 20% lager. De nieuwe wet geldt voor formeel geregistreerde opvang zoals kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en ouderparticipatiecrèches. Zowel mannen als vrouwen kunnen gebruik maken van de nieuwe wet. In veel CAO's is nog opgenomen dat kinderopvang uitsluitend geldt voor vrouwen. Kinderopvang is nog niet wettelijk verplicht, wel als het al volgens de cao was geregeld en als er individuele afspraken met werknemers zijn gemaakt. Ook zzp'ers, IB-ondernemers en alleenstaande ondernemers kunnen gebruik maken van de nieuwe wet."

Waarom draagt de werkgever bij?
De redenen waarom een werkgever besluit mee te betalen aan kinderopvang zijn zeer divers. Zo behoudt hij zijn goede personeel, is het goed voor het imago van het bedrijf en toont hij aan dat hij maatschappelijk verantwoord onderneemt. Daartegenover dreigt de wettelijke verplichting tot deelname en vervalt per 1 januari 2005 de Wet Vermindering Afdracht. De vergoedingen worden beschouwd als bedrijfskosten. Werknemers kunnen de kosten niet meer aftrekken, maar mogen hun spaarloon voortaan aanwenden voor hun deel.

Flexibiliteit? Bij Kobalt: Vanzelfsprekend!
Stichting Kobalt beheert een aantal locaties voor kinderopvang in Bergen op Zoom en op het eiland Tholen. Zij verzorgt er onder andere dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar met verlengde openingsuren van 07.00 - 18.30 uur, reguliere dagopvang in vaste dagdelen van 5 uur, flexibele dagopvang met een minimum van 2 uur per keer waarbij de afname is afgestemd op de behoefte van de ouders, voor- en naschoolse opvang tot 12-13 jaar en vakantieopvang.

In de Puk-enMuk huizen wordt kleinschalige opvang geboden voor kinderen van 0-13 jaar. Directeur Joop van Gisteren: "Onze opvang is zo flexibel dat wij ons soepel kunnen voegen naar wat de ouder wil. Moet hij bijvoorbeeld ineens overwerken, dan is één telefoontje voldoende. Ook verzorgen wij gastouderopvang, de meest flexibele vorm van opvang. Daarbij worden de kinderen opgevangen in een gezinssituatie bij een gastouder thuis. De vergoeding voor deze vorm van opvang wordt alleen betaald als de gastouder zich via een in de gemeente geregistreerd gastouderbureau zoals Kobalt aanmeldt. Alle vormen van opvang zijn bij ons gebaseerd op een solide pedagogische visie. Daarbij draait het om het ontwikkelen van gevoelens van zelfstandigheid en competentie en om het vermogen om relaties aan te gaan. Zoals bij alles het geval is, biedt ook elke vorm van opvang voor- en nadelen. Wel is de formule van de vergoeding voor alle erkende opvangorganisaties onder de nieuwe wet hetzelfde."

Ook na afloop van de pilots zullen MKB-Nederland en de andere MKB 's de ambassadeursfunctie van "Kinderopvang in het MKB" naar de ondernemer toe blijven vervullen.

Meer informatie
Stichting Kobalt
E-mail: [email protected]
Internet: www.stichting-kobalt.nl


...spreekt
Gele hesjes en strijdbare kreten

...start
'Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht'

...revitaliseert
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

...overhandigt
Brabant en Zeeland naar Den Haag voor A4

...wint
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

...klaagt
Meldpunt klachten advertentieverkopers

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezegelt
Nieuwe impuls Regio Business Dagen te Breda

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wenst
Gemeenten wensen voor 2005
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert

...combineert
Combinatie van denken en voelen in balans

...leest
In 't kort

...deelt
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

...onderneemt
In China ligt de grote uitdaging

...bindt
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

...ontwikkelt
De Oscar onder de vastgoedprijzen voor 't Sas