In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

Nieuwjaarsboodschap van bestuurders in Zuid-West Nederland
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert
Wonen en werken tussen het groen op de Brabantse Wal in de gemeente Woensdrecht
M.A. Fränzel
Burgemeester
gemeente Woensdrecht
Woensdrecht, groene gemeente op de Brabantse Wal. Onder dit motto profileren wij ons graag. Door het groene karakter hebben we diverse initiatieven tot stand gebracht en nieuwe economische dragers aangetrokken. Zo hebben we in de recreatiesector creatieve oplossingen binnen nauwe marges bedacht, ik noem hierbij de midicampings (40 kampeerplaatsen, mits een agrotoeristische dagattractie wordt geëxploiteerd) en boerenappartementen in vrijkomende agrarische bebouwing. Voor de toeristische ontwikkelings- mogelijkheden in toeristenregio De Brabantse Wal hebben we met de projectpartners en niet te vergeten met de REAP-steun een enorme impuls aan deze toeristische regio gegeven.

Met de komst van de Randweg te Hoogerheide in 2008 verdwijnt de doorgaande provinciale weg door het centrum van Hoogerheide. Dit betekent dat dan de nodige herstructureringen aan het centrum zullen plaatsvinden. In 2005 zal verder worden gegaan met de uitwerking van het bestemmingsplan voor het hart van Hoogerheide.

Tevens zal in 2005 een aanvang worden genomen met de duurzame revitalisering en de implementatie van parkmanagement op het bedrijventerrein de Kooi, waarvoor aan de gemeente Woensdrecht in 2004 een interreg subsidie en een provinciale subsidie in het kader van de regeling "kwaliteit op bedrijventerreinen" is toegekend. Ook ligt er inmiddels het goedgekeurd bestemmingsplan Driehoeven II te Ossendrecht.

Dit bedrijventerrein heeft een bruto-oppervlakte van 2,7 hectare en is ontwikkeld om de grote vraag van lokale bedrijven in onze gemeente te accommoderen.

Het unieke aan dit bedrijventerrein is dat economie en ecologie met elkaar samengaan en dat er een duurzame inrichting zal plaatsvinden. Zo is met name gekozen voor de aanleg van een retentie, die ook een win situatie oplevert voor de natuur in de omgeving.

In 2005 zal dit plan bouwrijp worden gemaakt en zullen hiervoor de kavels worden uitgegeven. Tijdens haar eindejaarsbijeenkomst in december 2004 heeft de kamer van koophandel aan de gemeente Woensdrecht een prijs uitgereikt in de vorm van "een bronzen baksteen". Deze prijs werd uitgereikt aan onze gemeente omdat wij als landelijke gemeente het beste hebben gepresteerd in de woningbouw in West-Brabant. Immers wij hebben ruimschoots voldaan aan de geprognosticeerde woningbouwvolumes in de periode 2002-2004.

De gemeente Woensdrecht beseft dat het realiseren van voldoende woningbouw een bijdrage levert aan de stimulering van de economische groei en daarmee aan de werkgelegenheid. Ook in 2005 zullen wij hiermee op dezelfde voet verder gaan.

De gemeente Woensdrecht zal zich ook in 2005 inspannen om nieuwe werkgelegenheid te faciliteren en het is dan ook mijn wens dat 2005 een interessant en bedrijvig jaar wordt voor de gemeente Woensdrecht, de groene gemeente op de Brabantse Wal


...spreekt
Gele hesjes en strijdbare kreten

...start
'Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht'

...revitaliseert
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

...overhandigt
Brabant en Zeeland naar Den Haag voor A4

...wint
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

...klaagt
Meldpunt klachten advertentieverkopers

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezegelt
Nieuwe impuls Regio Business Dagen te Breda

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wenst
Gemeenten wensen voor 2005
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert

...combineert
Combinatie van denken en voelen in balans

...leest
In 't kort

...deelt
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

...onderneemt
In China ligt de grote uitdaging

...bindt
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

...ontwikkelt
De Oscar onder de vastgoedprijzen voor 't Sas