In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

Nieuwjaarsboodschap van bestuurders in Zuid-West Nederland
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert
Moerdijk blijft kansrijk
Ab Bienefelt
wethouder Economische Zaken
gemeente Moerdijk
In de gemeente Moerdijk, grootste grondgemeente van Brabant, is afgelopen jaar weer het nodige tot stand gekomen. Het bedrijfsleven, detailhandel en agrarische sector hebben behoorlijk bijgedragen aan de welstand van de gemeente, met name door de vestiging van nieuwe bedrijven en daarmee aan de directe en indirecte werkgelegenheid. Zo is er een tweetal nieuwvestigers in Moerdijk neergestreken die gezamenlijk goed zijn voor ongeveer 150 banen. In deze tijd toch zeker niet onbelangrijk.

Er is verder nog zicht op een nieuwvestiger die werkgelegenheid biedt, om te beginnen, aan ongeveer 450 mensen. Wat betreft de ongeveer 140 hectare industriegrond die nog beschikbaar zijn, verwacht ik dat er hier in de toekomst een nog groter banenaanbod te vinden zal zijn. We zijn wel kieskeurig op het soort industrie dat we toelaten. Als gemeente Moerdijk dragen we een grote steen bij aan de huisvesting van de Nederlandse industrie, maar we stellen zeker eisen. Het moet leefbaar en veilig blijven.

Een mooi resultaat in 2004 is ook het afronden van het Centrumplan Zevenbergen en de invulling ervan.In de afgelopen twee jaar is er door de winkeliersvereniging, de Kamer van Koophandel, adviseur Seinpost en de gemeente hard getrokken aan de invulling van leeggekomen winkelpanden. Het eindresultaat mag er zijn. We zijn er met z'n allen zeker in geslaagd een kwaliteitsimpuls voor het centrum van Zevenbergen te realiseren. Een impuls die belangrijk is voor de hele gemeente. In de loop van 2005 wordt een beleidsnota detailhandel aan de gemeenteraad aangeboden.

Er zijn nog twee belangrijke en landschapsbepalende sectoren die ik wil noemen. Als eerste de agrarische sector. Een sector waarin het steeds moeilijker is om een boterham te verdienen. Schaalvergroting is voor veel agrariërs nog een mogelijkheid om te overleven. Er is het afgelopen jaar weer goed overleg geweest met het Agroplatform.

De andere sector die ik wil noemen is de toeristische sector. Een zeker niet onbelangrijke sector gezien de vele jachthavens, watersportvoorzieningen en campings. Er ligt een mooie uitdaging voor de sector in het nieuwe jaar. De verdere ontwikkeling en invulling van het Havenfront in Willemstad en Moerdijk. Een kans om de haven- en watersportfunctie in onze gemeente verder uit te breiden. Hierbij spelen onze historische kernen en forten een belangrijke rol.

Terugkijkend op 2004 zie ik dat, ondanks de matig toenemende welvaart, wij nog altijd een groeiende gemeente zijn. In die zin hebben we het met elkaar in Moerdijk best goed voor elkaar. Voor wat 2005 betreft zie ik ook weer kansen voor ons allen. Kansen die we kunnen benutten. Mede namens Maarten Mulder wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking in 2004 en wensen wij u een succesvol en kansrijk 2005 toe.


...spreekt
Gele hesjes en strijdbare kreten

...start
'Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht'

...revitaliseert
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

...overhandigt
Brabant en Zeeland naar Den Haag voor A4

...wint
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

...klaagt
Meldpunt klachten advertentieverkopers

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezegelt
Nieuwe impuls Regio Business Dagen te Breda

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wenst
Gemeenten wensen voor 2005
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert

...combineert
Combinatie van denken en voelen in balans

...leest
In 't kort

...deelt
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

...onderneemt
In China ligt de grote uitdaging

...bindt
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

...ontwikkelt
De Oscar onder de vastgoedprijzen voor 't Sas