In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

Nieuwjaarsboodschap van bestuurders in Zuid-West Nederland
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert
Een initiatiefrijk en succesvol 2005
M.L. Everaers
Burgemeester
gemeente Rucphen
De gemeente Rucphen telt 22.624 inwoners (per 1 januari 2004) en bestaat uit de dorpen Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge. Een vrijwel aaneengesloten gebied van bossen en heide bedekt eenvijfde van haar grondgebied. Dankzij een actieve middenstand beschikken alle kerkdorpen over goede winkelvoorzieningen. Duidelijke winkelconcentraties liggen in de Dorpsstraat in St. Willebrord, de St. Janstraat in Sprundel en de Raadhuisstraat in Rucphen.

Het gemeentebestuur heeft goede wensen voor een initiatiefrijk en succesvol 2005. Bijvoorbeeld voor het gemeentelijk bedrijventerrein De Nijverhei, gelegen tussen Rucphen en Sprundel nabij de A58. Dit bedrijventerrein herbergt een mix van circa 100 kleinschalige bouw-, voedsel-, metaal en kunststofverwerkende en distributiebedrijven op ongeveer 78 ha. De Nijverhei is in de jaren '60 ontwikkeld. Omdat de Nijverhei niet meer voldoet aan moderne eisen, is besloten het bedrijventerrein een opknapbeurt te geven. Dat betekent een verbetering van alle gemeentelijke voorzieningen op het terrein (riolering, wegen, de parkeergelegenheden en de groenvoorzieningen). De provincie heeft subsidie toegezegd in de uitvoeringskosten van deze plannen. Ondernemers worden gevraagd mee te werken aan de revitalisering door verbeteringen op eigen terrein en gebouwen aan te brengen. Een overleg- en uitvoeringsstructuur waarin ondernemers en gemeente zitting hebben, staat al in de steigers. Daarnaast wordt gewerkt aan een uitbreiding van het terrein met 12 ha. Ook een betere ontsluiting van De Nijverhei staat op stapel, in de vorm van de rondweg Rucphen. Hiermee wordt het vrachtverkeer uit de dorpen geweerd, hetgeen ook de leefbaarheid van de kernen ten goede komt. Een omleiding krap om de kom was al prioriteit in de provinciale studie West van de A16 uit 2000/2001. Het is nu de bedoeling dat alle studies die nodig zijn om de weg te realiseren (een regionale verkeersvisie, provinciale planstudie en milieu-effectrapportage), zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Een ander intitiatief waarmee Rucphen het nieuwe jaar graag ingaat, is de Binnentuin. Hier wil de gemeente bovenlokale activiteiten clusteren. De Binnentuin ligt vlak bij de Nijverhei tussen Sprundel, St. Willebrord en Rucphen. Het terrein kan ruimte bieden aan verschillende vormen van zakelijke dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen, waaronder de centrale bibliotheek, een medisch cluster en maatschappelijk werk.

Ook recreatie en toerisme krijgen er een plaats. Op dit moment herbergt het gebied al verschillende sportaccommodaties en recreatieve faciliteiten in Sport- en vrijetijdscentrum De Vijfsprong, het SkiDome en de Heemtuin.

Op verzoek van de gemeenteraad wordt onderzocht, of de gewenste uitbreiding van het gemeentehuis ook vorm kan krijgen in nieuwbouw op deze locatie.

Namens het bestuur van de gemeente wens ik alle ondernemers in de regio West-Brabant een initiatiefrijk en succesvol 2005.


...spreekt
Gele hesjes en strijdbare kreten

...start
'Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht'

...revitaliseert
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

...overhandigt
Brabant en Zeeland naar Den Haag voor A4

...wint
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

...klaagt
Meldpunt klachten advertentieverkopers

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezegelt
Nieuwe impuls Regio Business Dagen te Breda

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wenst
Gemeenten wensen voor 2005
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert

...combineert
Combinatie van denken en voelen in balans

...leest
In 't kort

...deelt
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

...onderneemt
In China ligt de grote uitdaging

...bindt
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

...ontwikkelt
De Oscar onder de vastgoedprijzen voor 't Sas