In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

Nieuwjaarsboodschap van bestuurders in Zuid-West Nederland
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert
Geertruidenberg volop in beweging
M.J.A. Meijer
Burgemeester
gemeente GeertruidenbergHet jaar 2000 was een belangrijk jaar waar het gaat om de eerste aanzet van het Project ontwikkeling "Dongeburgh", het jaar 2001 was de start van (economische) vernieuwingen verduurzaming en het jaar 2005 zal belangrijk moeten worden voor de middenstand.

Nu de eerste tekenen van de uitvoering van het woningbouwproject "Dongeburgh" concreet worden en in samenwerking met de ondernemers op industrieterrein Dombosch een start is gemaakt met de herziening van het bestemmingsplan, hetgeen uiteindelijk zal moeten leiden tot een verduurzaming van het terrein, wordt als volgend project de blik gericht op een ander deel van ondernemend Geertruidenberg.

Er is in het verleden al vaak over gesproken: de noodzaak om te komen tot een kwaliteitsverbetering van het winkelgebied Raamsdonksveer.

Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2005 heeft het college van burgemeester & wethouders van de gemeenteraad de opdracht gekregen om in 2005 te komen met een "Masterplan winkelgebied Raamsdonksveer".

Dit masterplan zal tot doel moeten hebben het realiseren van een aantrekkelijk, uitnodigend en veilig kernwinkelgebied waar een gedifferentieerd aanbod van voorzieningen met een kwalitatief hoog niveau geboden wordt.

Middels het Masterplan zullen initiatieven moeten worden ontplooid op het gebied van de verkeerscirculatie, de kwaliteit van de openbare ruimte, het winkelaanbod en de beeldkwaliteit. Ook hier zal een en ander in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven of hun vertegenwoordigers plaatsvinden.

Ik hoop en vertrouw er op dat de samenwerking tussen de gemeente Geertruidenberg en bedrijfsleven in 2005 nog verder wordt geïntensiveerd en dat zowel inwoners als ondernemers een gezond en voorspoeding 2005 mogen beleven.


...spreekt
Gele hesjes en strijdbare kreten

...start
'Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht'

...revitaliseert
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

...overhandigt
Brabant en Zeeland naar Den Haag voor A4

...wint
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

...klaagt
Meldpunt klachten advertentieverkopers

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezegelt
Nieuwe impuls Regio Business Dagen te Breda

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wenst
Gemeenten wensen voor 2005
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert

...combineert
Combinatie van denken en voelen in balans

...leest
In 't kort

...deelt
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

...onderneemt
In China ligt de grote uitdaging

...bindt
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

...ontwikkelt
De Oscar onder de vastgoedprijzen voor 't Sas