In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

Nieuwjaarsboodschap van bestuurders in Zuid-West Nederland
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert
Beste ondernemers,
Cees van der Weegen
Wethouder Economische Zaken
gemeente Bergen op ZoomOp deze manier een woord te kunnen richten tot alle ondernemers en toekomstige ondernemers van onze gemeente vind ik niet alleen aardig maar ook heel zinvol. Ondanks minder goede ontwikkelingen die de wereld dit jaar is overkomen is het Bergen op Zoom economisch redelijk voor de wind gegaan. We hebben dit jaar als gemeente extra ingezet op het onderhouden en verbeteren van de contacten met ondernemers. Het symposium "Bereikbaar Bergen op Zoom - op weg naar 2015" dat medio november in stadsschouwburg "De Maagd" werd gehouden is daar een goed voorbeeld van.

Ook voor de komende jaren staat er veel op stapel in het Bergse. Het voert wellicht te ver om alle ontwikkelingen te noemen maar de mogelijkheid tot uitbreiding van de buitenhaven op de kop van Noordland, de recente aankoop van 36,3 ha. industriegrond van General Electric Advanced Materials op bedrijfsterrein Noordland en de vestiging van electronicagigant Ricoh op Noordland zijn successen! En de uitgifte van bedrijfsgrond op Oude Molen mag hier evenmin niet onvermeld blijven.

Op de bedrijfsterreinen Noodland / Theodorushaven / De Poort, Lage Meren / Meilust en Oude Molen wordt op een actieve wijze vorm gegeven aan parkmanagement. Op de eerste twee bedrijfsterreinen wordt in 2005 ingezet om het keurmerk veilig ondernemen (KVO) te behalen.

Als gekeken wordt naar de "skyline" van de binnenstad van Bergen op Zoom valt direct op dat een aantal grote bouwkranen continue aan het werk zijn. In de loop van 2005 wordt verder gebouwd aan de versterking van ons winkelhart en zullen er een aantal nieuwe winkels worden opgeleverd.

Ook op het voormalig veilingterrein is in 2004 nieuwe bedrijvigheid ontstaan.

Verder zal het de meeste ondernemers ook niet ontgaan zijn dat Bergen op Zoom bezig is met het ontwikkelen van plannen voor de Bergse Haven. Door ontsluiting van de Binnenschelde halen we het water terug de stad in. Maar tegelijkertijd bouwen we de stad ook uit 'het water in'. De strategische ligging van Bergen op Zoom tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen is al langer voor veel mensen en bedrijven aanleiding om zich in onze gemeente te vestigen. Ook voor de komende tijd hoop ik als vertegenwoordiger van het college en als wethouder van Economische Zaken verder te mogen bouwen aan een economisch gezond Bergen op Zoom waar het prettig is om te wonen, te werken en te recreëren. Al jarenlang dragen wij naar buiten uit dat Bergen op Zoom 'de bezige bij' van West-Brabant is. Ik hoop dat we daar ook volgend jaar met z'n allen aan kunnen werken. Namens het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom wens ik u dan ook een goed ondernemend 2005 toe.


...spreekt
Gele hesjes en strijdbare kreten

...start
'Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht'

...revitaliseert
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

...overhandigt
Brabant en Zeeland naar Den Haag voor A4

...wint
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

...klaagt
Meldpunt klachten advertentieverkopers

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezegelt
Nieuwe impuls Regio Business Dagen te Breda

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wenst
Gemeenten wensen voor 2005
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert

...combineert
Combinatie van denken en voelen in balans

...leest
In 't kort

...deelt
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

...onderneemt
In China ligt de grote uitdaging

...bindt
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

...ontwikkelt
De Oscar onder de vastgoedprijzen voor 't Sas