In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

Nieuwjaarsboodschap van bestuurders in Zuid-West Nederland
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert
Dongens ondernemerschap in 2005
Hans van Brummen
Burgemeester,
gemeente DongenHet afgelopen jaar is het bedrijventerrein Tichelrijt I flink onder handen genomen. Het terrein dat in de jaren 80 van de vorige eeuw is ontstaan, was aan een opknapbeurt toe. Samen met het Dongense bedrijfsleven wist de gemeente een rijkssubsidie voor herstructurering van het bedrijventerrein naar Dongen te halen. Deze opsteker is het resultaat van de goede samenwerking tussen de Dongense ondernemers en de gemeente. De subsidie is ook een grote stimulans voor het Dongense bedrijfsleven.

Samen met de ondernemers wordt verder gewerkt aan een duurzaam beheer van het bedrijventerrein. Hierbij is er aandacht voor het groenonderhoud van het terrein. In 2004 is ook een begin gemaakt met een onderzoek naar de mogelijkheden van een glasvezelnetwerk voor het bedrijventerrein. In 2005 wordt dit verder uitgewerkt. In een later stadium worden er ook nog andere projecten op het bedrijventerrein opgepakt die bijdragen aan een duurzaam beheer.

Tichelrijt I grenst aan het Wilhelminakanaal, waardoor verdere multimodale ontsluiting van het bedrijventerrein mogelijk is. Er wordt gekeken naar een betere manier om gebruik te maken van de economische potenties van het Wilhelminakanaal. In 2004 vonden proeven plaats met Distrivaart, waarbij grote hoeveelheden producten op pallets via rivierschepen worden vervoerd. Na de proef is het project voortgezet.

De gemeente hecht grote waarde aan een goed ondernemersklimaat in Dongen. Dat is mede de reden dat de grondprijzen voor bedrijventerrein in 2005 onveranderd blijven. Voor een goed ondernemersklimaat gaat de gemeente ook graag een open dialoog aan met de ondernemers. Via bedrijfsbezoeken en onder andere via een succesvolle informatiemarkt in februari van afgelopen jaar leggen we contact met elkaar. Met name de Dongense winkeliers, verenigd in Dongen Promotion, zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het Dongense centrum. In 2005 wordt besloten hoe het centrum er uit komt te zien. Tenslotte willen we in de toekomst Dongen ook letterlijk en figuurlijk op de toeristische kaart zetten. De ontwikkeling van drie wandelroutes in en door Dongen is daar een mooi begin van. In 2005 wordt het toeristisch recreatieve fietsknooppuntensysteem gerealiseerd. Mede met de hulp en inzet van ondernemers kunnen we Dongen op de kaart zetten, zodat iedereen merkt dat het goed werken, wonen en vertoeven in Dongen is!

Ik hoop dat 2005 voor onze Dongense ondernemers weer een jaar wordt van onderlinge samenwerking en open dialoog met de gemeente. Dat de ontwikkelingen die in 2004 in gang zijn gezet een goed vervolg krijgen in 2005. Ik wens iedereen een goed en ondernemend 2005!


...spreekt
Gele hesjes en strijdbare kreten

...start
'Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht'

...revitaliseert
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

...overhandigt
Brabant en Zeeland naar Den Haag voor A4

...wint
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

...klaagt
Meldpunt klachten advertentieverkopers

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezegelt
Nieuwe impuls Regio Business Dagen te Breda

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wenst
Gemeenten wensen voor 2005
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert

...combineert
Combinatie van denken en voelen in balans

...leest
In 't kort

...deelt
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

...onderneemt
In China ligt de grote uitdaging

...bindt
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

...ontwikkelt
De Oscar onder de vastgoedprijzen voor 't Sas