In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

Nieuwjaarsboodschap van bestuurders in Zuid-West Nederland
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert
Gemeente Zundert
Bart Popelaars
wethouder Economische Zaken
gemeente Zundert
Het jaar 2004 was economisch gezien niet veelbelovend. Een jaar waarin op landelijk niveau wederom een teruggang viel te bespeuren in de economische ontwikkelingen. Er was sprake van een toename van de werkloosheid, het niet verhogen van inkomens en daarmee een verhoging van de gezinsuitgaven. Gelukkig ontstond op het einde van 2004 een lichte kentering, die ons hoop moet geven voor 2005 en volgende jaren.

Als wethouder economische zaken in de gemeente Zundert constateer ik, dat de stijging van de werkloosheid in Zundert niet gelijk opgaat met de landelijke stijging. Dit stemt mij tot gepaste vreugde. Dit geeft tevens aan, dat de economische bedrijvigheid in de gemeente nog stevig in de schoenen staat. Dat is trouwens een situatie, die al vele decennia zichtbaar is.

In de gemeente Zundert staat de komende jaren op economisch gebied veel te gebeuren. Ik refereer aan de doelstellingen in de programmabegroting 2005. Zundert wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor bestaande en nieuwe bedrijven, maar wil bovenal de lokale werkgelegenheid blijven bevorderen. Dit wil de gemente bereiken via het stimuleren van economische mogelijkheden in de agrarische sector, waarvoor de gemeenteraad in 2004 een actieplan heeft vastgesteld. Ook door het instandhouden van het recreatief-toeristisch product. Zundert wil voor haar eigen inwoners en de inwoners van buiten de gemeente ervaren worden waar het prettig is om te wonen en te recreëren. Dit kan de gemeente realiseren door onder meer blijvend aandacht te schenken aan het feit, dat Vincent van Gogh in Zundert is geboren. Zundert wil een "Van Gogh gemeente" zijn.

De bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de bouw en de daaraan gelieerde bedrijven krijgen in 2005 en de jaren daarna een stevige opleving. Als provinciale pilotgemeente voor "bouwen binnen strakke controuren" verwachten wij de komende jaren veel woningen te bouwen voor onze eigen inwoners. Ik ben trots dat er de komende jaren een stevige toekomst is voor onder meer bouwbedrijven, schildersbedrijven, woninginrichtingen en installatiebedrijven.

Vanuit de gemeente en mijn verantwoordelijkheid als wethouder economische zaken zal ik stimuleren om de werkgelegenheid zoveel in de gemeente Zundert te behouden.

Met de hierboven genoemde opvattingen wil ik mede namens het gemeentebestuur ondernemend Zundert alle succes toewensen voor 2005 in een goed en gezond ondernemersklimaat maar vooral in een persoonlijk goede gezondheid.


...spreekt
Gele hesjes en strijdbare kreten

...start
'Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht'

...revitaliseert
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

...overhandigt
Brabant en Zeeland naar Den Haag voor A4

...wint
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

...klaagt
Meldpunt klachten advertentieverkopers

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezegelt
Nieuwe impuls Regio Business Dagen te Breda

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wenst
Gemeenten wensen voor 2005
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert

...combineert
Combinatie van denken en voelen in balans

...leest
In 't kort

...deelt
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

...onderneemt
In China ligt de grote uitdaging

...bindt
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

...ontwikkelt
De Oscar onder de vastgoedprijzen voor 't Sas