In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

Nieuwjaarsboodschap van bestuurders in Zuid-West Nederland
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert
Steenbergen, aantrekkelijke stad in het platteland
M.H.C.M. Lambers
Wethouder
gemeente Steenbergen
Steenbergen ligt in het westen van Brabant tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. In oppervlakte (16.000 ha) is Steenbergen de op een na grootste gemeente van Brabant. Michel Lambers, wethouder van onder meer economische- en agrarische zaken, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu: "Steenbergen is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente heeft ruim 23.000 inwoners verdeeld over vijf kernen; Steenbergen, Dinteloord, De Heen, Kruisland en Nieuw-Vossemeer, ieder met een eigen karakter. In deze kernen zijn woningen beschikbaar in alle denkbare klassen. Speciale aandacht gaat uit naar woningen voor starters, senioren, de middengroep en zelfbouwers. Het is de doelstelling om de woningvoorraad met 100 woningen per jaar te vergroten. Hierover worden harde afspraken gemaakt met ontwikkelaars en grondeigenaren."

Werkgelegenheid
Steenbergen heeft van oorsprong een agrarisch karakter. Naast de agrarische ontwikkelingen o.a. in de glastuinbouw, kent de gemeente een sterke industriële bedrijvigheid. Be-drijven zoals Fuji Color Benelux BV, Dawn Food en de Suiker Unie zijn er gevestigd en binnenkort ook Unipak. Dit bedrijf heeft hier meer uitbreidingsmogelijkheden dan in Bergen op Zoom. De wethouder: "Steenbergen beschikt over een gevarieerde werkgelegenheid en er is een toename van het aantal bedrijven waarneembaar. Ook de komst van het Agro Industrieel Complex Dinteloord (AICD) bij de Suiker Unie leidt tot nieuwe werkgelegenheid op alle niveaus. De kern Steenbergen beschikt over twee bedrijventerreinen: Reinierpolder I en II. Om Reinierpolder I in de toekomst aantrekkelijk te houden wordt het bedrijventerrein opgeknapt, beter beveiligd en worden er plannen ontwikkelt voor het beheer, Reinierpolder II wordt bij deze plannen betrokken. Ook de infrastructuur wordt aangepakt.

Centrumfunctie
De werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf vervult een belangrijke rol in het centrum. Steenbergen onderscheid zich in positieve zin van de omliggende steden door haar gevarieerde en geconcentreerde winkelbestand in combinatie met de goede bereikbaarheid en gratis parkeer- voorzieningen. Wethouder Lambers: "De samenwerking met de ondernemersvereniging is voortreffelijk en leidt tot goede oplossingen. Een voorbeeld hiervan is de verplaatsing van de weekmarkt. Dit heeft geleid tot meer marktkooplieden en een omzetvermeerdering van 50 procent! Dit heeft weer zijn uitstraling naar de rest van de winkels in het centrum."

Ontwikkelingsplanologie
Michel Lambers over de toekomstige ontwikkelingen: "De doortrekking van de A4 zal, dankzij het besluit dat de minister in december 2004 heeft genomen, nog vóór 2010 eindelijk een feit worden. De financiering van de rijksweg wordt mede mogelijk gemaakt door de toekomstige vestiging van een glastuinbouwgebied van tenminste 250 ha in combinatie met het Agro Industrieel Complex Dinteloord. De gemeenteraad heeft hieraan de realisatie van een golfbaan en een grootschalig recreatieproject bij de kern Dinteloord verbonden, evenals de bouw van circa 250 extra woningen en een ontsluitingsweg bij de kern. Deze ontwikkelingen verbeteren de sociaal-economische positie van de gemeente Steenbergen." Steenbergen; ook in 2005 een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren!


...spreekt
Gele hesjes en strijdbare kreten

...start
'Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht'

...revitaliseert
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

...overhandigt
Brabant en Zeeland naar Den Haag voor A4

...wint
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

...klaagt
Meldpunt klachten advertentieverkopers

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezegelt
Nieuwe impuls Regio Business Dagen te Breda

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wenst
Gemeenten wensen voor 2005
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert

...combineert
Combinatie van denken en voelen in balans

...leest
In 't kort

...deelt
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

...onderneemt
In China ligt de grote uitdaging

...bindt
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

...ontwikkelt
De Oscar onder de vastgoedprijzen voor 't Sas