In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
De Beleggingsadviseurs

Dollarrisico blijft aanwezig
Diederik Bertens - ABN Amro Bank, Senior beleggingsadviseur

Sinds de introductie van de euro op de kapitaalmarkten, heeft de koers van de dollar scherpe fluctuaties laten zien. Aanvankelijk steeg de waarde van de dollar sterk, maar sinds eind 2000 is de Amerikaanse munt duidelijk gaan verzwakken. De terreinwinst van de euro is sindsdien opgelopen tot meer dan 60%. Ook tegenover de Yen en het Britse Pond is onlangs de laagste stand van de afgelopen twaalf jaar bereikt. In die periode is het tekort op de lopende rekening in de VS verder opgelopen. De financiering hiervan is tot op heden geen groot probleem geweest. Op de lange termijn is dit enorme tekort echter onhoudbaar. De export zal daarom harder moeten groeien dan de import. Dit kan op twee manieren. Ten eerste door een verdere verzwakking van de dollar. Dit maakt de concurrentiepositie van Amerikaanse producten aantrekkelijker. Ten tweede, als de Amerikaanse economie harder vertraagt dan die van haar belangrijkste handelspartners. Het meest waarschijnlijke is dat beide simultaan zullen optreden. Op grond hiervan denken wij dat de dollar de komende maanden onder druk blijft en het dieptepunt waarschijnlijk pas in 2005 zal worden gepasseerd. Voor de Europese beleggers geeft dit signaal kansen het dollarrisico in de portefeuille te reduceren, bijvoorbeeld door aandelenposities in de VS te vervangen door een belegging in een 3-maands Equity Discount Certificate in euro's (quanto-EDC) op de S&P-500. Een tweede mogelijkheid is het innemen van een longpositie op de EUR/USD middels zogenaamde turbocertificaten, die in waarde toenemen naarmate de dollar verder wegzakt. Kortom er zijn diverse instrumenten beschikbaar die u als belegger kunt inzetten om met dit beoogd dollarrisico om te gaan.

Tips: Quanto-EDC S&P-500 en Long Turbocert. EUR/USD


Wat brengt 2005?
Mark van Rijswijk - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

De periode rond de jaarwisseling wordt altijd druk benut om terug te kijken en vooruit te blikken. Ik wil hierin niet achterblijven. Op het moment van schrijven staat de AEX-index op 344 punten. Ten opzichte van 1 januari 2004 een winst van slechts 1,88%. Het was dan ook een bewogen jaar: de aanslag in Madrid, de herverkiezing van Bush, de moord op Theo van Gogh, een uiterst lage dollarkoers en een hoge olieprijs zorgden voor onrust en als beleggers ergens een hekel aan hebben dan is het dat wel.

Ook voor 2005 zijn er eigenlijk weinig lichtpuntjes. De dollar blijft een grote rol spelen voor Nederlandse bedrijven. Voor wat betreft de olieprijs wil ik wel een paar kanttekeningen plaatsen. In US dollars is de olieprijs inderdaad hoog, maar door de lage dollar is de prijs in Euro nog relatief bescheiden. Na de oliecrisis in de jaren zeventig is er behoorlijk wat inflatie geweest waardoor de reële olieprijs nog niet op zijn hoogste punt ooit is aangekomen. Bovendien kunnen we tegenwoordig met één vat olie twee keer zo veel producten maken als dertig jaar geleden; er wordt veel efficiënter geproduceerd. De olieprijs is hoog, niet omdat er een dringend tekort is, maar omdat men vreest voor een tekort.

Moeten we nu afscheid nemen van onze aandelen? Nee. Het is een feit dat een goed gespreide aandelenportefeuille op termijn een hoger rendement oplevert dan een spaarrekening. Rest mij nog u een (financieel) voorspoedig jaar te wensen.


Verwachtingen 2005
Rob Jansen - ING bank, Senior adviseur beleggen ING Private Banking

Allereerst wens ik u een gezond en gelukkig 2005 toe. Uiteraard is het een goede traditie om aan het begin van een nieuw jaar de beleggingsverwachtingen uit te spreken.

Voor dit jaar wordt door ING een totaal rendement op aandelen van 7 à 8 %, inclusief dividend, mogelijk geacht. Deze rendementsverwachting ligt daarmee in lijn met de verwachte gemiddelde winstgroei. Mede gezien de verwachting dat de rente in de VS zal oplopen wordt weinig ruimte voor hogere waarderingen (koers-winstverhoudingen) gezien. Er kan worden geconstateerd dat enkele risicofactoren de laatste tijd minder bedreigend zijn geworden. Met name de daling van de olieprijs, de voortgaande groei in China en de aanhoudende bestedingsgroei in de VS getuigen daarvan.

Op dit moment wordt een verdere en versnelde daling van de Amerikaanse dollar door de financiële wereld als voornaamste risico gezien. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat een 'dollarcrash' zal worden voorkomen door eventueel tijdig ingrijpen door de autoriteiten (interventies door de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan) en een groeiende bereidheid in Azië (China) om het beleid van vaste wisselkoersen te verlaten.

De totale rendementsverwachting voor obligaties zal waarschijnlijk lager liggen dan het huidige renteniveau van circa 3,6% voor tien-jaars staatsobligaties. Dit omdat enige rentestijging ten opzichte van dit wel erg lage renteniveau waarschijnlijk is.


IBM wordt Lenovo
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

"Alles verandert en niets blijft hetzelfde", aldus de oude Griekse wijsgeer Heraclitos. De motor voor verandering in deze tijd heet China, en de invloed van dit land reikt verder en verder. IBM, een van de Founding Companies van de moderne informatietechnologie, kwam al geruime tijd geleden tot de slotsom dat het bouwen van pc's een weinig winstgevende zaak is. IBM's marktaandeel bedraagt wereldwijd bovendien slechts 5,6%. Het was dus slechts een kwestie van tijd voordat deze activiteit verkocht zou worden. De belangrijkste kandidaat voor overname is het Chinese Lenovo. Dit bedrijf is leider op de Chinese markt, maar heeft wereldwijd slechts een aandeel van 2%. Lenovo wil graag groeien buiten China. De Chinese markt is weliswaar de snelst groeiende ter wereld, maar is tegelijkertijd de meest competitieve, dus is er weinig te verdienen. Door de pc-divisie van IBM over te nemen wordt Lenovo in één klap de derde partij wereldwijd, na Dell en Hewlett-Packard. Er zitten interessante aspecten aan de aanstaande verkoop. De vraagprijs bedraagt ongeveer USD 2 miljard, en dat is weinig voor een activiteit met een omzet van circa USD 10 miljard. Dit wijst erop dat er meer aan de hand is. Lenovo is zich ervan bewust dat het bedrijf buiten China geen naam van betekenis heeft. Het loopt een gerede kans dat het veel internationale klanten van IBM gaat verliezen aan Dell of Hewlett-Packard. Daarom is voor een tussenoplossing gekozen. IBM blijft een rol van betekenis spelen als distributeur. Het leent Lenovo dus zijn goede naam. In ruil daarvoor behoudt IBM de zeer lucratieve contracten voor onderhoud en dienstverlening. Toch benieuwd hoe deze samenwerking gaat uitpakken. Het is een eerste vingeroefening voor de wereld van morgen.

F. van Lanschot is positief over de sectoren Kapitaalgoederen, Farmacie, Verzekeraars en Software & Services


De vooruitzichten voor 2005
Erik Elst - Rabobank Breda, Adjunct directeur Beleggingsadvies en Vermogensbeheer

Wat zal 2005 ons brengen? Als we dat zouden weten, was beleggen een eenvoudig vak. Helaas zit de wereld toch iets complexer in elkaar. Onlangs hebben enkele economen van de Rabobank weer uitgebreid stilgestaan bij hun verwachtingen voor 2005. Zij voorzien dat de groei van de wereldeconomie zal afzwakken. Vooral de Amerikaanse economie heeft te lijden onder een hoge schuldenlast en een lage banengroei. De recente en naar verwachting verdere renteverhogingen zullen de economische groei afremmen en kunnen ook de huizenprijzen onder druk zetten. De vooruitzichten voor zowel de Amerikaanse aandelen- als de obligatiemarkt naar onze mening dan ook negatief. De verwachting voor Nederland is dat de rente licht kan oplopen. Fundamenteel is onze economie sterk. Zo zijn de arbeidsproductiviteit per uur en de arbeidsparticipatie in internationaal opzicht hoog. De groei van de Nederlandse economie zal naar verwachting aantrekken tot 1,75 %. De ontwikkeling van de AEX-index is vanwege het internationale karakter van de daarin meegenomen Nederlandse bedrijven sterk afhankelijk van de dollar- en olieprijzen. De Rabobank is dan ook vooral optimistisch over de ontwikkeling van het Nederlandse deel van de AEX. Voor de Nederlandse obligatiemarkt verwachten we dat de rente eerder gaat stijgen dan dalen. Derhalve zijn wij terughoudend met het beleggen in langlopende obligaties en adviseren wij onze klanten om de looptijd kort te houden. Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u een voorspoedig, gelukkig en bovenal gezond 2005 toe te wensen. Moge ook 2005 u een goed rendement voor uw beleggingsportefeuille opleveren.


Wat brengt 2005 voor de belegger?
Jack Horvest - SNS bank Senior vermogensbeheerder

Kort maar krachtig: weinig rendement als we de experts mogen beluisteren. De meeste voorspellers verwachten een AEX-index eind 2005 van 350 punten.

De 10-jaars rente op Europese Staatsleningen zal oplopen naar een niveau van rond de 4%, waardoor het verwachte rendement voor obligaties nihil is voor 2005. Vastgoedfondsen zijn stevig gewaardeerd, derhalve ook niet uitnodigend. Een onzekere wereld leidt tot voorzichtige voorspellingen, dichtbij bij huis blijven is veilig.

Wat kan ons verrassen in 2005. De hoogte van de lange rente, een 10 jaars renteniveau van 4,50-4,75% lijkt meer aannemelijk door oplopende inflatie en de aanhoudende economische groei wereldwijd. Winst nemen op langlopende obligaties is ons devies en herbeleggen in obligaties waarbij de rente per kwartaal wordt aangepast aan de markt. De AEX index is laag gewaardeerd, de winstontwikkeling bij bedrijven is bevredigend, het dividendrendement is hoog en last but not least er is geld om te beleggen. De enorme gegroeide geldmassa op spaarrekeningen (180 miljard euro) kan worden aangewend voor beleggen, extra vraag naar aandelen zal koersen doen oplopen. En wanneer gaat dit gebeuren? Emotie regeert nog steeds. Enige rust op valuta, olie en politiek terrein kan wonderen doen en de AEX index eind 2005 of eerder richting de 400 punten brengen.

Favoriete aandelen: ING Groep, Royal Bank of Scotland, Vodafone en Siemens.


...spreekt
Gele hesjes en strijdbare kreten

...start
'Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht'

...revitaliseert
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

...overhandigt
Brabant en Zeeland naar Den Haag voor A4

...wint
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

...klaagt
Meldpunt klachten advertentieverkopers

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezegelt
Nieuwe impuls Regio Business Dagen te Breda

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wenst
Gemeenten wensen voor 2005
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert

...combineert
Combinatie van denken en voelen in balans

...leest
In 't kort

...deelt
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

...onderneemt
In China ligt de grote uitdaging

...bindt
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

...ontwikkelt
De Oscar onder de vastgoedprijzen voor 't Sas