In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

De gemeenten Woensdrecht en Etten-Leur hebben de KvK-aanmoedigingsprijs ontvangen voor hun woningbouwbeleid. De KvK wil met instellen van de prijs het belang onderstrepen dat zij hecht aan het stimuleren van de bouwsector.

De prijs werd tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel West-Brabant uitgereikt door Kamervoorzitter Jan Schipper. Etten-Leur haalde de hoogste score met een groei van de woningvoorraad van 16% voor de periode 1998 - 2003. Woensdrecht haalde het beste resultaat met het behalen van de gestelde prognoses. Landelijke gemeenten mogen hooguit voor hun eigen inwoners bouwen, stedelijke gemeenten kennen deze beperking niet. Hier is bij de beoordeling rekening mee gehouden. Ook de komende jaren wil de KvK een prijs uitreiken aan de gemeente die de beste prestatie heeft geleverd.

De bouwsector is belangrijk voor de West-Brabantse economie. Ze biedt werk aan bijna 18.000 mensen, waarmee ze goed is voor bijna 11% van de werkgelegenheid. Daarnaast levert iedere baan in de bouw eenderde baan elders op. Sinds 2001 gaat het echter slecht in de bouw. De omzet is gedaald en het aantal arbeidsplaatsen is afgenomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de stagnatie in de woningmarkt. Dat geldt voor heel Nederland maar zeker ook voor West-Brabant. De productie van nieuwbouwwoningen is hier afgenomen van 3.200 in 2000 tot bijna 1.400 in 2003. Als oorzaken van de stagnatie worden het ongunstige economische tij, de complexe wet- en regelgeving en de gestegen kosten genoemd.

Meer informatie
Gerard Sand
E-mail: [email protected]
Tel.: (076) 564 69 35


...spreekt
Gele hesjes en strijdbare kreten

...start
'Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht'

...revitaliseert
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

...overhandigt
Brabant en Zeeland naar Den Haag voor A4

...wint
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

...klaagt
Meldpunt klachten advertentieverkopers

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezegelt
Nieuwe impuls Regio Business Dagen te Breda

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wenst
Gemeenten wensen voor 2005
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert

...combineert
Combinatie van denken en voelen in balans

...leest
In 't kort

...deelt
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

...onderneemt
In China ligt de grote uitdaging

...bindt
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

...ontwikkelt
De Oscar onder de vastgoedprijzen voor 't Sas