In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Handen uit de mouwen

"Wat ten goede gekeerd is in de afgelopen jaren, is dat het MKB in ieder geval nu als een volwaardige gesprekspartner beschouwd wordt. De deur zit niet meer op slot. De macht van het getal werkt in ons voordeel. Met meer dan 200.000 leden is MKB Nederland al sinds jaar en dag de grootste ondernemerscentrale van het land. Ook vorig jaar hebben weer heel wat ondernemers/branches zich bij ons landelijk aangesloten. Nu nog hier in de regio of lokaal!"

Louis Seeuwen, voorzitter MKB West-Brabant.

"Tijd voor achteroverleunen is er niet bij. Daadkracht, dat is wat nu geboden moet worden; op alle mogelijke vlakken. Want praatclubjes kent dit land al voldoende. Het is langzamerhand de hoogste tijd, dat de mouwen opgerold worden, de heipalen de grond ingaan en tot daadwerkelijke actie wordt overgegaan." Aan de kant van de overheid lijkt de dynamiek steeds verder weg te ebben. Daarentegen brandt binnen het MKB West-Brabant het vuur momenteel als nooit tevoren. Dat wordt al snel duidelijk als de Ondernemer vraagt voorzitter Louis Seeuwen zijn licht eens te laten schijnen op de huidige stand van zaken en recente economische ontwikkelingen in deze regio.

Ondernemende overheid
"Voor mij ligt er momenteel een dringende taak weggelegd de lokale ondernemers nog meer van het economisch belang te overtuigen. Te vaak geeft men aan het 'een ver-van-mijn-bed-show' te vinden. Het is aan ons die kortzichtigheid te kantelen. Bereikbaarheid, veiligheid en toegepaste opleidingen; dat zijn de meest primaire algemene belangen voor iedere ondernemer. En samen sta je daarin nog steeds sterker dan alleen. Vooral de (lokale) overheid is debet aan bovenstaande denkwijze van ondernemers. Zij staat te ver af van de dagelijkse werkelijkheid. Het is echt ongelooflijk hoe log het huidige ambtenarenapparaat werkt. Waarom moet bijvoorbeeld zoiets simpels als het aanvragen van een bouwvergunning ruim zes maanden duren. Er is teveel bureaucratie en teveel papierwerk. Dit land heeft behoefte aan een ondernemende overheid!"

Dynamiek
"Alleen al afgelopen jaar traden er weer bijna 1.400 enthousiaste starters toe tot de markt; dynamiek alom. Het wordt hoog tijd, dat de dynamiek en bruisende houding van de West-Brabantse ondernemers overslaat naar bruisende wethouders, raadsleden en verfrissende ambtenaren. Want daar waar ondernemers al jarenlang de functie van 'vliegwiel' vervullen, is de overheid nog steeds de remolie in plaats van de zo broodnodige smeerolie. Inmiddels alweer 22 jaar geleden werd het idee opgevat om op Steenakker te Breda een bedrijventerrein te ontwikkelen. Drie jaar geleden - dus 19 jaar na dato - was het eerste pand klaar. Een dergelijk voorval is helaas geen uitzondering. Zo zijn er legio voorbeelden te vinden (de A4; al 36 jaar nog niet). Evenals het bedrijfsleven zal ook de overheid prestatiegericht moeten gaan werken. Want anders komt er nooit die synergie tussen de dynamiek in de ondernemerswereld en de overheid, waarvan je als ondernemer afhankelijk bent omdat die de randvoorwaarden bepaalt."

Hot issues
Als Seeuwen gevraagd wordt naar 'hot' issues van het moment, komt hij met een hele lijst op de proppen. "De rondwegen in Halderberge en Zundert. Het is noodzakelijk dat daar vaart achter gezet wordt, vanwege de ontsluiting en een beter economisch klimaat in beide gemeenten. De invulling van Borchwerf II moet ook prioriteit krijgen. Daarnaast is er een enorme leegstand op industrieterreinen in zowel Breda als Etten-Leur. De overheid moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Het is verder wenselijk de situatie op de Zuidelijke Rondweg Breda weer terug te draaien naar twee rijbanen. West-Brabant is een gebied met veel potentie, maar dan zal er nu wel gebouwd moeten gaan worden. Bouw stimuleert tenslotte de economie. En vanzelfsprekend het creëren van leerwerktrajecten voor jongeren."

Gefundeerde plannen
Werk aan de winkel dus voor MKB West-Brabant om de (lokale) overheid hier de noodzaak van in te laten zien. Seeuwen is er klaar voor en uiterst positief gestemd. "Ik geloof niet dat er een muur te hoog is of een deur dicht zal blijven. De plannen liggen er namelijk. De politiek zal nu tijd voor ons vrij moeten maken. Het zijn geen cowboyverhalen waarmee we aan komen zetten, maar goed gefundeerde plannen. Bovendien staat er een achterban klaar om overal op in te springen en zo de duurzaamheid in geheel West-Brabant te garanderen. Want dat er nu iets moet gebeuren staat buiten kijf. Handen uit de mouwen dus!"


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk