In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
De Beleggingsadviseurs

Beleggingsklimaat 2005
Diederik Bertens - ABN Amro Bank, Senior beleggingsadviseur

Onze verwachting is dat de wereldeconomie in het voorjaar het dieptepunt zal bereiken. We blijven bezorgd over de Amerikaanse economie en de zwakte van de dollar en we verwachten in de eerste helft van 2005 een groeivertraging voor zowel de Verenigde Staten als Europa. Op dit aspect zijn wij als ABN AMRO Bank pessimistischer dan de meeste analisten. Als dit scenario zich inderdaad voltrekt, dan zal dit gunstig zijn voor obligaties. Bedrijfswinsten zullen afvlakken, maar het sentiment omtrent aandelen blijft voorlopig nog positief . Wij zijn ervan overtuigd, dat dit positieve sentiment nog een tijdje aanhoudt. Er is extra interesse voor aandelen met een hoog dividend rendement. De Eurozone blijft ons zorgen baren. Als de Amerikaanse economie zijn reserves aanspreekt, zal de Europese economie dit ook doen. De groeivertraging van de wereldeconomie en de sterke Euro zijn slecht voor de Europese exporten. Europese consumenten hebben over het algemeen een gezonde financiële positie en het bedrijfsleven lijkt opnieuw bereid te zijn te investeren. De consumentenbestedingen blijven echter achter. Met het oog op de teruggang van de economische groei in de Eurozone en de inflatie die onder controle is, verwachten we niet dat de Europese Centrale Bank enige renteactie zal ondernemen. Binnen de Emerging Markets zien we gunstige ontwikkelingen in Latijns-Amerika . De Chinese economie groeit nog zeer hard. Door renteverhoging en een geleidelijke overgang naar een meer flexibele wisselkoers kan de overheid naar een stabielere economische groei toewerken.

Tips: Aandelenfondsen met hoog dividend rendement: ABN AMRO High Income Equity Fund (dollar risico afgedekt) en Roll Over Certificaten.


Dutch Securities Institute
Mark van Rijswijk - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

Twee maanden geleden heb ik aandacht besteed aan de risico's verbonden aan het beleggen in obligaties. Er kwamen al snel reacties van mijn klanten die belegden in een door mij geadviseerde obligatie-portefeuille. De meest gestelde vraag luidde: "Ik beleg ook in obligaties. Is dit wel veilig?" Het is belangrijk, dat het advies dat u krijgt ook daadwerkelijk past bij uw persoonlijke situatie. Daarom is het goed nog even stil te staan bij het begrip risico. Bij beleggen is risico de kans dat de werkelijke opbrengst zal afwijken van de verwachte opbrengst. Sparen kent een laag risico. Uw hoofdsom blijft intact en uw renteopbrengst zal niet veel afwijken van dat wat u verwacht, maximaal zo'n 3,5%. Beleggen in aandelen kent een hoog risico. U verwacht door de jaren heen gemiddeld 10% per jaar, maar u moet niet raar opkijken als het ene jaar de opbrengst +30% is en het andere jaar -15%.

Uw adviseur zal altijd vooraf een beleggingsprofiel met u opmaken om zo te bepalen van welke beleggingsmogelijkheden u gebruik kunt maken. Wanneer heeft u met een goede adviseur te maken? Een hulpmiddel om dit te bepalen is de website van het Dutch Securities Institute: www.dsi.nl. Deze instelling ziet toe op de kwaliteit en integriteit van de beleggingsadviseurs die werkzaam zijn bij de aangesloten banken/vermogensbeheerders. In de registers kunt u nakijken of u zaken doet met een geregistreerd adviseur.

Wilt u een keer zo'n adviseur spreken, ga dan naar: www.fortisbank.nl; klik op "Beleggen", "Beleggen bij Fortis Bank", "Deskundig advies" en vervolgens op "Afspraak adviseur".


Telecombedrijven
Rob Jansen - ING bank, Senior adviseur beleggen ING Private Banking

De laatste maanden is er sprake van een duidelijke fundamentele verbetering van de telecomsector. Door de verhoging van het dividend door verschillende telecom-maatschappijen heeft de sector weer een meer defensief karakter gekregen. Weliswaar kent de sector nog hevige concurrentie en overcapaciteit.

Daarnaast dienen de traditionele inkomsten uit vaste telefonie vervangen te worden door inkomsten uit de mobiele telefonie en snelle internetverbindingen.

Vaste telefonie heeft te kampen met een trage groei van de toegangslijnen en hevige concurrentie van kabelmaatschappijen. De resultaten indiceren echter geen verdere verslechtering bij de vaste telefonie.

Positief is dat de introductie van nieuwe producten (zoals 3G en MMS) de omzet kunnen stimuleren. Tevens is er sprake van een groei in het aantal mobiele abonnees, ten koste van de pre-paid klanten, en stijgt de opbrengst per mobiele beller door de introductie van nieuwe diensten. Bovendien hebben herstructureringen en nieuw kapitaal de financiële situatie van Europese telecombedrijven verbeterd.

Opgeteld bij het achterblijven van de sector op de beurs adviseer ik deze sector te overwegen in uw aandelenportefeuille. Ook hiervoor geldt dat het aanschaffen van een beleggingsfonds de voorkeur heeft boven individuele aandelen, omdat u middels een fonds kunt profiteren van de specifieke kennis van de fondsmanager. Zo heeft het ING Telecom Services Fund in 2004 een rendement behaald van 12,5%.


Zoeken naar de toekomst
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

Wat is de overeenkomst tussen Intel en Microsoft. Het zijn beide bedrijven die een bijna monopoliepositie innemen in hun segment van de technologiemarkt. Een tweede overeenkomst is, dat beide bedrijven zich al geruime tijd zorgen maken over hun positie. Een monopoliepositie roept heftige tegenkrachten op. Het bijna faillissement van IBM is daar een sprekend voorbeeld van. Beide partijen proberen al geruime tijd hun inkomstenstromen te diversifiëren. Microsoft richt zich de laatste jaren steeds nadrukkelijker op de markt voor consumentenelektronica. De huiskamer is het nieuwe slagveld voor Bill Gates en de zijnen. Hier moet royaal plaats ingeruimd worden voor hardware en software, voor zijn Media Center PC, zijn XBOX en spelletjes, voor IPTV en Media Player. Intel is ook op zoek naar een succesvolle strategie voor diversificatie. Het bedrijf gaat op de schop. De traditionele twee divisies verdwijnen en er komen er vijf voor in de plaats. Zo komt er één divisie die zich louter richt op de markt voor consumentenelektronica, maar ook één divisie die de kansen beziet op de markt voor gezondheidszorg. In hun streven hun strategie succesvol neer te zetten zijn beide partijen van een stokpaardje afgestapt. Ze willen niet langer alles zelf ontwikkelen, maar zoeken steun bij derden, hetzij door samenwerkingsverbanden hetzij door overnames. De laatste en niet de minst belangrijke overeenkomst is de financiële slagkracht van beid partijen. Ze kunnen het zich veroorloven om talloos veel miljarden te investeren voordat succes zich aandient.

F. van Lanschot is positief over de sectoren Kapitaalgoederen, Farmacie, Verzekeraars en Software & Services


De meeste seinen staan op groen. Zeker in China!
Erik Elst - Rabobank Breda, Adjunct directeur Beleggingsadvies en Vermogensbeheer

Wat heeft 2005 voor beleggers in petto? Op macro-economisch vlak staan de meeste seinen op groen. De beleggingsvooruitzichten voor aandelen zijn goed te noemen. Volgens ons research-instituut IRIS zal de AEX index aan het eind van 2005 op een stand van 375-400 staan. Vooral de cyclische sectoren zullen dit jaar opnieuw in de belangstelling staan. Toch zijn er ook risico's aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van terroristische aanslagen.

De vooruitzichten in 2005 voor de wereldeconomie zijn gunstig. Vooral China en de Verenigde Staten blijven de belangrijkste groeimotors voor de wereld. Voor de Amerikaanse economie zal de groei wel iets minder zijn dan in 2004. In Europa en Japan komt het groeipercentage dit jaar een stuk lager uit. Vooral in Europa groeit de beroepsbevolking een stuk trager, terwijl de consument de hand nog stevig op de knip houdt.

Voor de Chinese economie lijkt een steeds grotere rol weggelegd. Enkele weken geleden was ik op een nieuwjaarsbijeenkomst waar Robeco-goeroe Jaap van Duijn sprak. Hij wees de aanwezigen op het geheim van China voor de komende decennia.

China heeft nog steeds extreem lage arbeidskosten van circa één dollar per uur. Zet dit af tegen de Verenigde Staten met 26 dollar per uur en je weet waarom er industrie verhuist naar China. Ook zijn de Chinezen erg leergierig en ondernemend en hebben ze een enorme wil om vooruit te komen. Ze hebben nog een reusachtig inhaalpotentieel. Om een voorbeeld te noemen: in China zijn er zes auto's per duizend inwoners. In Amerika 475 per duizend.


Obligatie alternatief
Jack Horvest - SNS bank Senior vermogensbeheerder

Vanwege de lage rente op gewone staatsleningen wijken beleggers uit naar alternatieve obligatiebeleggingen.

Een interessant thema is de Europese renteconvergentie. Men belegt in hoogrentende obligaties van landen die uitzicht hebben op toetreding tot de Europese Monetaire Unie, lees Euro. Het thema is in het verleden al eerder gespeeld met de toetreding van Griekenland (Griekse drachme) tot de Eurozone.

Landen als Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije zijn hierbij de voornaamste spelers. Naarmate het tijdstip van toetreding nabij komt, gaan de rentes van landen samenlopen (convergeren) met de lagere rente in het eurogebied. Het kleiner worden van het renteverschil wordt vertaald in hogere obligatiekoersen van deze landen. Dit levert de beleggers een extra koersrendement op. Het afgelopen jaar behaalden beleggingsfondsen in deze categorie zelfs 15%.

Veruit het belangrijkste risico, wat de belegger loopt, is het wisselkoersrisico: tegen welke waarde de lokale valuta wordt omgewisseld in Euro bij toetreding?

Het risico van kredietwaardigheid kan worden omzeild door obligaties te kopen van grote internationale ondernemingen / banken die reeds in deze landen actief zijn.

U kunt rechtstreeks beleggen in obligaties maar gezien de specialistische kennis en gewenste risicospreiding is het deelnemen in een beleggingsfonds voor de particuliere belegger de meest aangewezen vorm, b.v. Lombard Odier EU Convergence Bond Fund.


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk