In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Het MKB onderneemt te naïef !

"Het overgrote deel van het MKB is uiterst volgzaam inzake het (toekomst)beleid van de onderneming. Te vaak wordt er gekeken naar het verleden - 'Toen gebeurde het ook zo en dat ging toch goed!' - of naar zaken die recent plaatsvonden en een bepaalde ervaring opleverden, waarop verder wordt voortgeborduurd."

Marc Brekoo

Nogal klare taal die hier geuit wordt door Marc Brekoo, directeur van 'Target Vision Consultants' in Roosendaal; een dynamisch kantoor met een achttal medewerkers. Maar de praktijk heeft inmiddels uitgewezen, dat hij het gelijk aan zijn kant heeft. Het is in ons land dun bezaaid met ondernemers die tegen de stroom in durven te zwemmen. Een afwachtende houding is aan de orde van de dag. Het gros van de ondernemers laat zich eerder leiden door anderen of de wisselende omstandigheden op de markt dan door de eigen kracht.

Hands-on adviesmethodiek
Vanuit het principe dat goed gekwalificeerd ondernemerschap de cruciale voorwaarde is voor de continuïteit van een onderneming is in 2002 'Target Vision Consultants' opgericht. Brekoo had op dat moment zijn sporen in de dienstverleningsbranche al ruimschoots verdiend. Tevens is hij zo'n twaalf jaar docent 'Strategisch management voor het MKB' aan de Avans Hogeschool te Breda. Hier is dus een kenner aan het woord, die de spreekwoordelijke 'klappen van de zweep' kent. Middels een drietal voorname diensten/producten - Bedrijfs-Prestatie-Scan, Klankbordpartner en Strategie-bepaling - weten wij op basis van een hands-on adviesmethodiek de praktische vertaalslag te maken naar bedrijfsgevolg en bedrijfsrendement.

Eigen kracht
"Het wordt namelijk hoog tijd, dat het geloof in de eigen kracht van de organisatie weer centraal komt te staan. De oren van de MKB ondernemer hangen teveel naar bijvoorbeeld de wispelturige economische toestand: recessie of economische groei. Hij vergeet daarbij dat recessie tussen diezelfde oren zit en dus een 'ziekte' is die hij zichzelf aanpraat. De hele 'kudde' volgt op zo'n moment de hoofdlijn, zonder te beseffen dat de meest succesvolle zaken voortvloeien uit het ondernemen tegen de stroom in. Waar hij naar moet kijken, wordt veelal omzeild. Dat kost tijd en tijd is geld, zo wordt geredeneerd. Maar, een echte ondernemer presteert ook in mindere tijden goed, door zich snel aan te passen aan de veranderende omstandigheden (survival of the fittest)."

Vooruitzien
Naast het laten prevaleren van die eigen kracht vindt Brekoo het eveneens van groot belang, dat ondernemers wat verder vooruit kijken en niet enkel op ad hoc basis en uitsluitend op detailniveau zaken regelen om zo de periode op dat moment door te komen en te overleven. "Uiteraard moet ook daar aandacht aan geschonken worden, maar ondernemers vergeten vaak naar de langere termijn te kijken. Ondernemen is vooruitzien! Wellicht een open deur, maar waarom beseft menig ondernemer dan nog steeds te weinig, dat als op tijd de nieuwe of veranderende koers ingezet wordt, dit meer zal opleveren dan opeens geconfronteerd te worden met een nieuwe situatie. Door vooruit te denken zijn signalen waarop ingespeeld moet gaan worden beter te herkennen. Maar nog belangrijker is, dat je je op scenario's kunt voorbereiden."

Economische groei
"Want veranderingen staan er op stapel. Voor de komende jaren wordt economische groei voorspeld. En als je daar straks de vruchten van wilt plukken, dan zul je nu alvast moeten zaaien." Het principe van vooruitzien gaat volgens Brekoo ook op voor zoiets essentieels als de bedrijfsverkoop. "Het is namelijk een gegeven, dat ook het MKB vergrijst. Het aanbod van bedrijven op de markt zal in de nabije toekomst dus alleen maar toenemen, terwijl de vraag daarbij achterblijft. Dit zal de verkoopprijs aanzienlijk drukken. Ondernemers zullen dus conceptstrategieën moeten gaan ontwikkelen om dat risico te ondervangen. Daarnaast zitten wij momenteel in de overgang van arbeiderseconomie naar kenniseconomie. Daarin ligt alles opgesloten en grote veranderingen zal dat voor het MKB met zich mee gaan brengen."

Themadag
Al bovenstaande ontwikkelingen zullen uitgebreid aan bod komen op de themadag die 'Target Vision Consultants' eind dit jaar op het programma heeft staan. Praktische handvatten zullen u hier geboden worden om het aanpassen aan de omgeving te vergemakkelijken. Voor meer informatie over deze bijzondere dag - die opgeluisterd zal worden met presentaties van heel wat prominenten - raden wij u aan de Ondernemer en de website van dit bedrijf - www.targetvision.nl - nauwlettend in de gaten te houden. Het mag duidelijk zijn dat 'Target Vision Consultants' er alles aan gelegen is een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van het MKB.


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk