In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

Een stijging van zowel het aanbod als de opname: deze unieke situatie overkwam de Nederlandse kantorenmarkt in 2004. In de 23 belangrijkste kantorensteden werd twintig procent meer opgenomen dan in 2003, in totaal 1,3 miljoen vierkante meter. Het aanbod steeg met elf procent tot 4,9 miljoen vierkante meter. Het zijn de resultaten uit het jaarlijks rapport 'Sprekende Cijfers' van de landelijk opererende vastgoedorganisatie Dynamis.

Na vijf jaar van onafgebroken daling is in 2004 de opname voor het eerst weer gestegen. Het aanbod is ook gestegen, maar minder sterk dan de achttien procent in 2003. Hiermee is de voorspelling dat 2004 een beter jaar zou worden dan 2003 uitgekomen. Een trend die in 2004 verder is doorgezet, is de daling van het nieuwbouwpercentage: van 35 procent in 2003 naar 25 procent in 2004. De ontwikkeling van nieuwbouwprojecten ligt al enkele jaren nagenoeg stil, terwijl veel verhuizende kantoorgebruikers juist een voorkeur voor nieuwbouw hebben.

Logge onderlaag
Hierdoor blijft de bestaande bouw over in het aanbod, waardoor zich een logge onderlaag vormt van oudere, incourante objecten. Vooral in de bestaande bouw dalen de huurprijzen en is de markt een vragersmarkt geworden. Door incentives worden de prijzen nog enigszins op peil gehouden. Het aantal transacties is in 2004 met 5,6 procent gestegen. Het gemiddeld aantal opgenomen vierkante meters per transactie steeg eveneens van 1.472 naar 1.686 vierkante meter. De kantorenmarktratio (de verhouding tussen opname en aanbod) is met 26 procent niet noemenswaardig veranderd.

Regio
De verschillen per regio zijn, evenals de voorgaande jaren, groot. Zo was de Randstad goed voor tweederde van het totale aanbod en steeg het aanbod in deze regio ook sterker. De opname steeg zowel binnen als buiten de Randstad met 21 procent. De overheid had met 22 procent ongeveer een gelijk aandeel in de landelijke opname als in 2003 en was met name actief in Den Haag en Utrecht. Buiten de Randstad sprongen Zwolle en Groningen eruit in positieve zin, terwijl Leeuwarden, Hengelo en Nijmegen uitschoten naar beneden. De meeste satellietsteden kampen met leegstand.

Groeipercentage
Het jaar 2004 werd afgesloten met een groeipercentage van ongeveer 1,5 procent. Voor 2005 verwacht het CPB een magere één procent. De vertraging in de internationale conjunctuur, de duurdere euro en hogere olieprijzen zijn de voornaamste oorzaken van de teruggang. Aangezien de economie duidelijk nog niet op stoom is, zal ook in 2005 de vraag naar kantoorruimte voornamelijk een vervangingsvraag zijn. Het rapport 'Sprekende Cijfers' wordt gepubliceerd door Dynamis. Bij deze organisatie zijn twaalf zelfstandige regionale makelaarskantoren aangesloten, met in totaal veertig vestigingen door het hele land. Elk jaar brengt Dynamis de ontwikkelingen op de markt voor zakelijk onroerend goed cijfermatig in beeld.

Aanbod kantorenmarkt in Breda gestegen
Een gestegen aanbod op de Bredase kantorenmarkt kenmerkte het jaar 2004. Die conclusie is gebaseerd op cijfers in het (jaarlijks) rapport 'Sprekende Cijfers' van de landelijk opererende vastgoedorganisatie Dynamis. Na vele jaren van stabiliteit is het aanbod op de kantorenmarkt in Breda met twintig procent gestegen naar 93.000 vierkante meter vvo. De stijging van het aanbod vindt vooral plaats in Oost. De opname is gedaald met 21 procent, en ook het aantal transacties daalde. De voorraad is gelijk gebleven (603.000 vierkante meter vvo), terwijl de 'zachte planvoorraad' in Breda bestaat uit 125.000 vierkante meter in het Centrum en 30.000 vierkante meter aan de Noordelijke Rondweg. Positief is dat de huurprijzen stabiel zijn gebleven.


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk