In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

Ondernemers uit de industrie of niet regiogebonden zakelijke dienstverlening kunnen met een innovoucher gratis hun bedrijf laten doorlichten op innovatiekansen. Een ervaren adviseur van Syntens voert deze doorlichting van maximaal twee dagen uit. Syntens ondersteunt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ondernemers bij innovatie.

Als er behoefte is aan een vervolgadvies over bedrijfsorganisatie, marketingvraagstukken, product- of procesinnovatie, ondersteuning bij financiering van innovaties of coaching, dan kan Syntens de financiële drempel voor het inschakelen van een kennisleverancier voor bedrijven verlagen door ze een subsidie te verlenen op de totale kosten van het adviestraject.

Innovatie-actieplan
In 2004 werden in het kader van het Innovatie-actieplan West-Brabant 330 bedrijfsbezoeken afgelegd. Inmiddels hebben 160 ondernemers concreet interesse getoond in een vorm van innovatie. 100 Bedrijven zitten in een traject met Syntens adviseurs. 30 Bedrijven hebben hierbij tevens kennisleveranciers, waaronder studenten van Avans Hogeschool, ingeschakeld. De innovatiecampagne is het eerste project van de innovatiestuurgroep West-Brabant.

Structurele innovatie
Het Innovatie-actieplan West-Brabant 2004 - 2007 moet ondernemers stimuleren tot structurele innovatie. Als de innovatiekracht van West-Brabantse MKB-bedrijven wordt versterkt vergroot dit de concurrentiekracht van West-Brabant als regio. In de Innovatiestuurgroep zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: de Kamer van Koophandel West-Brabant, Syntens, Avans Hogeschool en de West-Brabantse gemeenten (verenigd in het SES). De innovoucher wordt financieel ondersteund door het Regionaal Actie Programma West-Brabant (REAP) en de provincie Noord-Brabant.

Meer informatie
Wilt u gebruik maken van deze kans, neemt dan contact op met Marcel van de Ven van Syntens:
Tel.: (076) 564 67 32
E-mail: [email protected]


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk