In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
De heer ing. A.P.J.J. Matthijssen, sr. projectmanager en De heer A.H. van Reekum, projectmanager:
Leefgenot voor jong en oud

Uitgangspunten
"De aanleiding van de herstructurering in Kroeven-Zuid is een krachtige impuls te geven aan de woon- en leefkwaliteit van de wijk. De gebiedsvisie Groot-Kroeven geeft weer hoe deze naoorlogse wijk uiteindelijk moet worden", vertelt senior projectmanager gemeente Roosendaal ing. A.P.J.J. Matthijssen. "Kroeven-Zuid is opgedeeld in genummerde "complexen".

Het plannen van het eerste complex, nummer 504, tussen de Staringlaan, Kennedylaan, Beetslaan en Gezellelaan wordt in nauwe samenwerking met Aramis en de bewonerscommissie gerealiseerd en volgens planning eind 2007 afgerond. De uitgangspunten daarbij zijn: meer verschillende woningtypen, een combinatie van renovatie en sloop-nieuwbouw, een stedelijk karakter gecombineerd met een laankarakter en een aantrekkelijke, vooral groene inrichting van het centrale deel in het complex."

Complex 504
Projectmanager de heer A.H. van Reekum van Aramis: "Van de 224 woningen worden er 78 gesloopt. Om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners, is gekozen voor sloop in drie fasen. Dit betekent dat de mogelijkheid wordt geboden om door te verhuizen naar een nieuwbouwwoning in de eigen wijk. Voor de gesloopte woningen komen (in vijf fasen) 96 nieuwe huur- en koopwoningen in diverse typen terug, waarvan drie appartementengebouwen van elk 9 seniorenwoningen in drie lagen. Verder komen er in het gebied 15 appartementen in drie lagen, eengezinswoningen in twee groottes, ook voor heel grote gezinnen en patiowoningen met een slaap- en badkamer op de begane grond. Ook is er voldoende parkeergelegenheid bij de eigen woning en op de openbare parkeerplaatsen. Naast nieuwbouw is inmiddels aan 84 woningen eenvoudig onderhoud gepleegd, zodat die nog een aantal jaren meegaan. Volgens planning zullen deze woningen vanaf 2011 worden gesloopt.

62 Woningen zijn grondig gerenoveerd, waardoor zij voldoen aan het huidige kwaliteitskenmerk wonen. Speelse elementen zoals erkers en uitgebouwde badkamers veranderen het straatbeeld. De architectonische eenheid van de wijk blijft behouden, onder andere in de vorm van één kleur baksteen en andere gelijksoortige terugkerende elementen zoals tuinafscheidingen, kozijnen en voordeuren."

Sociaal Plan
In overleg met de bewonerscommissie zijn in een Sociaal Plan afspraken gemaakt over onder andere leefbaarheid, onderhoud, huur en regeling bij sloop en bij herhuisvesting.

Infrastructuur
Hoewel het huidige straatpatroon uit kostenoogpunt nagenoeg gehandhaafd blijft, staat veiligheid hoog in het vaandel. Het gebied wordt 30 kilometerzone, delen worden eenrichtingsverkeer en andere autovrij. Twee straten komen uit op het parkgebied, waar zij verdergaan als voetpad. Bij de infrastructuur is niet alleen gedacht aan een veilige leefomgeving voor jong en oud, maar ook aan goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten.


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk