In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Projectmanager AM Wonen Zuid ir. T.C. Horstink en Ontwikkelingsmanager Bouwfonds ing. J.W. Van Engelshoven:
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

Op de locatie Laagveld tussen de stad Roosendaal en de Rucphense bossen wordt druk gebouwd aan een schitterde woonomgeving van ongekende allure, "De Landerije". De planomzet van deze groene villawijk is afgestemd op 290 (vrijstaande) woningen en 60 vrije kavels.

Het 36 hectare grote plan wordt in zes fasen gerealiseerd. Nagenoeg alle 83 woningen en 13 vrije kavels van fase 1 zijn verkocht. Dit voorjaar start fase 2.

Tuinzones
Voor De Landerije is een uniek landschapsplan uitgewerkt, waarin groen en water een belangrijke rol spelen. Alle toekomstige bewoners worden eigenaar van een belangrijk deel van dit plan: de zeven meter brede tuinzones. Dankzij deze zones zijn de huizen verscholen achter groene façades. Hierdoor ontstaat het fraaie beeld van een groene en ruimtelijk opgezette "echte" villawijk. De tuinzones bestaan uit een uniforme inrit, beplanting en een greppel waarin het regenwater in de bodem kan infiltreren. Daardoor blijft het regenwater zo lang mogelijk binnen het plangebied, waardoor uitdroging wordt tegengegaan. Bij overvloedige regenval wordt het water via een buizensysteem afgevoerd naar de openbare waterpartijen. De beplanting in de tuinzones varieert per woonstraat in soorten en kleuren, afhankelijk van het type bebouwing, van eikenbomen tot kastanjes, van hagen en grasmengsels tot rododendrons. Daardoor krijgt elke straat een eigen karakter. In totaal worden er enkele duizenden nieuwe bomen geplant.

Publiek Private Samenwerking
"Om De Landerije te realiseren hebben de gemeente Roosendaal, AM Wonen BV Zuid, Bouwfonds Ontwikkeling BV en Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV een uniek samenwerkingsverband gesloten", vertelt projectmanager AM Wonen ir. T.C. Horstink. "De marktpartijen coördineren de gehele gebiedsontwikkeling voor eigen rekening en risico. Daarbij hebben wij de taken verdeeld. Het locatieteam stuurt gemeenschappelijke activiteiten aan, zoals vergunningen en procedures, bouw- en woonrijp maken, uitgifte vrije kavels, landschapsinrichting en visievorming, overleggen met de gemeente Roosendaal, maar ook de oprichting van een unieke wijkvereniging, die na de oplevering van het hele plan een belangrijke rol speelt bij het coördineren van het beheer en onderhoud van de tuinzones. Binnen het afgesproken kader/ambitieniveau ontwikkelen AM Wonen en Bouwfonds hun eigen projectmatige woningen, Dura Vermeer werkt daarbij samen met ons en bouwt onze woningen."

Vrijstaande landhuizen, villa's en bungalows
In fase 1 realiseert AM Wonen 41 en Bouwfonds 42 woningen in 12 verschillende typen en diverse natuursferen. De architecten hebben zich laten inspireren door de "koloniale" architectuur en de zuidelijke staten van Noord-Amerika, wat duidelijk zichtbaar is bij de vormgeving van de daken, erkers en veranda's. Opmerkelijk daarbij is dat op een groot aantal kavels uit meerdere woontypen kan worden gekozen. In de standaardversies varieert de inhoud van 575 m2 tot 1080 m2. Echter, een heel palet aan optionele mogelijkheden voor uitbreidingen en indelingen maakt de individuele keuzevrijheid nog groter. De Landerije wordt daardoor een combinatie van "natuurlijk wonen" met een persoonlijke "touch". De eerste woningen worden dit voorjaar opgeleverd. De heer Van Engelshoven, ontwikkelingsmanager Bouwfonds: "De bebouwing op de vrije kavels moet passen bij de reeds ontwikkelde woningtypen. Daarmee zijn alle woningen en de wijk met elkaar in overeenstemming. De smalle langgerekte bouwstroken ogen erg ruimtelijk, wat door het openbare groen extra wordt bedrukt. Middenin het plan, waar nu nog de bouwketen staan, komt over de volle lengte van De Landerije een ecologische parkzone, waarin waterbeheer, natuurontwikkeling, recreatie en speelmogelijkheden prachtig worden gecombineerd. Deze bijzondere natuurzone wordt alleen doorsneden door een fietspad in het midden, dat het droge deel scheidt van het natte. Het uitzicht op de speelplaatsen blijft gehandhaafd, wat bijdraagt aan het kenmerk van De Landerije: een veilige, natuurlijke leefomgeving, waar kinderen moeten kunnen buitenspelen en binnen hun eigen wijk op ontdekkingstocht kunnen gaan om spelenderwijs thuis te raken in de flora en fauna."

Bewezen kracht
De belangstelling voor De Landerije is overweldigend, met name vanuit Roosendaal. De heer Horstink: "De snelle verkoop van de woningen en de grote toeloop bij verkoopevenementen tonen aan dat het plan zijn kracht bewijst. De toekomstige bewoners herkennen ook in deze economisch wat mindere tijd de kwaliteiten van De Landerije en durven daarvoor te kiezen. Wat opvalt is dat veel ondernemers uit Roosendaal en omgeving de stap naar deze schitterende wijk hebben gemaakt: dicht bij hun zaak, die vaak thuis wordt "voortgezet", gelet op de keuze voor extra werkkamers. Overigens kiezen ook veel mensen voor een volledig woonprogramma op de begane grond."

Kencijfers
De bouwdichtheid op De Landerije is 10 woningen per hectare. Het investeringsniveau bedraagt circa 125 miljoen euro exclusief BTW. In 2008/2009 zal het plan in zijn geheel zijn opgeleverd. Er zijn twee ontsluitingswegen vanaf de Dijkrand. Daarnaast komen er diverse fiets- en voetverbindingen. De kavels variëren van 441 m2 tot 1664 m2, de prijs van de woningen van e 370.000.- - e 800.000.-. De woningen worden verkocht door twee Roosendaalse makelaars: De Rooy Makelaardij (tel. 0165 54 30 50 en Van Opstal Makelaardij (tel 0165 54 90 54). Voor informatie over verkoop van de vrije kavels kunt u contact opnemen met de gemeente Roosendaal, afdeling vergunningen (tel 0165 57 92 35) of met www.wonenindelanderije.nl.


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk