In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
De heer B.A. van Gorp:
De nieuwe poort van Roosendaal

Uitgangspunten
Industrieterrein Majoppeveld aan de oostzijde van Roosendaal wordt gerevitaliseerd en uitgebreid. In nauw overleg met de gemeente werken Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid B.V. en Mourik Groot-Ammers B.V. aan de ontwikkeling van deelgebied De Kapstok, de uitbreiding Majoppeveld-Zuid II, een 20 hectare groot plangebied, waarvan 15 hectare eind 2005 beschikbaar zal zijn als uitgeefbare grond voor de realisatie van bedrijfsbebouwing.

De toekomstige directe aansluiting op de A58, die centraal door het gebied heen loopt, verzekert de goede bereikbaarheid ervan. Deze hoofdontsluitingsweg wordt met recht "de nieuwe poort van Roosendaal" genoemd.

Drie functies
Zowel Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid als Mourik Groot-Ammers nemen voor 50% deel in het project waarvoor het stedenbouwkundig plan in overleg met hen is opgesteld door Croonen Adviseurs B.V. uit 's-Hertogenbosch. In het beeldkwaliteitplan gaan functionaliteit en uitstraling op een natuurlijke manier samen. De kavels variëren van circa 2500 tot 6000 m2. Projectontwikkelaar de heer B.A. van Gorp van Van Wijnen: "Het kwalitatief hoogstaande plangebied kan grofweg worden onderverdeeld in drie functies:

  • Representatieve zone langs de nieuwe hoofdontsluitingsweg, bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven met een representatieve kantoor- en/of showroomfunctie;
  • Twee solitaire kantoren die als "bakens" in de oksel van de nieuwe weg komen te staan;
  • Bedrijfskavels, bestemd voor bedrijven die vooral bedrijfsruimte nodig hebben en waarbij de kantoorfunctie van ondergeschikte betekenis is.
Deze differentiatie geeft voldoende garantie voor een dynamisch bedrijventerrein. Hoewel de verkaveling in concept is vastgesteld, zijn afwijkingen van het aantal vierkante meters bespreekbaar. Veel groen en waterpartijen zorgen voor een perfecte inpassing in de natuurlijke omgeving van het nieuwe industrieterrein."

Ontwikkeling en gronduitgifte
De heer Van Gorp: "Alhoewel gronduitgifte het primaire doel is, zijn ook geïnteresseerden in het huren van bedrijfsruimte een doelgroep die wij onder voorwaarden kunnen bedienen, evenals kandidaten die wel willen kopen, maar de ontwikkeling en realisatie door middel van een turnkey-overeenkomst aan ons willen overlaten. Voor eventuele vragen over de ontwikkeling en gronduitgifte kunt u zich wenden tot Boudewijn van Gorp van Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid, telefoonnummer 0416 65 14 55 of via e-mail [email protected].

Publiciteit
In het voorjaar zoeken Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid en Mourik Groot-Ammers via hun eigen communicatiebureau de pers op met de ontwikkelings-, exploitatie- en realisatiemogelijkheden van dit fraaie bedrijventerrein, waarbij er qua ruimtelijke structuur alles aan gedaan wordt om de arbeidsproductiviteit op een hoog niveau te brengen.


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk