In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Wethouder van Ruimtelijke Ordening drs. Steven Adriaansen:
Een winkelhart om trots op te zijn

Roosendaal werkt hard aan het behouden en versterken van haar positie als winkelhart van de regio. De ontwikkeling van de Nieuwe Markt als winkelhart is daarbij noodzakelijk. Een gebied dat ook veel toeristen en dagjesmensen naar Roosendaal zal trekken.

Streekfunctie
Diverse omliggende gemeenten investeren in het verbeteren van hun binnenstad. Roosendaal kan en wil niet achterblijven. De Nieuwe Markt is bij uitstek het winkelhart. De huidige bebouwing dateert uit de zestiger jaren en is hard aan een opknapbeurt toe, het plein zelf was één grote, onpersoonlijke parkeerplaats.

De Nieuwe Markt wordt sinds vorig jaar opnieuw ingericht, waardoor Roosendaal een aantrekkelijke binnenstad zal krijgen waar de bezoeker gemakkelijk kan parkeren in de nieuwe ondergrondse parkeergarage, goed kan winkelen en waar het plezierig wonen is. Van oudsher heeft Roosendaal een regiofunctie. In de binnenstad zijn naast grote winkelketens nog steeds veel speciaalzaken gevestigd. Ook de Maandagmarkt, de weekmarkt met zo'n 230 kramen, trekt mensen van heinde en verre, zelfs uit België. Gedurende de bouwwerkzaamheden op de Nieuwe Markt zal de Maandagmarkt voor een periode van 2-3 jaar worden verplaatst naar de Oude Markt, de Bloemenmarkt en de Dokter Brabersstraat. Bovendien blijkt uit ervaringen elders in Nederland dat bezoekers aan het eind 2005 te openen Factory Outlet Center hun verblijf zullen combineren met een bezoek aan de binnenstad. Als die aantrekkelijk is, worden er ook vervolgbezoeken afgelegd.

Parkeergarage
Een belangrijk onderdeel van de herinrichting is de realisatie van een parkeergarage met twee lagen onder de Nieuwe Markt voor ruim 400 auto's. Daarmee wordt de Nieuwe Markt een autovrij, open en eigentijds stadshart met een centraal gelegen paviljoen met horecavoorzieningen. Zolang deze niet is gerealiseerd, is tijdelijk extra parkeergelegenheid gecreëerd op het Van Dregtplein waar de Sint Janschool vorig jaar is gesloopt. Na afronding van de bouwwerkzaamheden op de Nieuwe Markt zullen op het Van Dregtplein woningen worden gebouwd.

"De parkeergarage wordt op revolutionaire wijze gerealiseerd," vertelt wethouder Adriaansen. "Eerst zullen vanwege het grondwater, damwanden van bijna 20 meter lengte worden aangebracht in de bodem. Die zijn twee keer zo lang als de garage diep is. Daarna wordt daartussen op 12 meter diepte een ondoordringbare laag aangebracht. Het grondwater dat daardoor niet meer omhoog kan, wordt vervolgens boven die laag weggepompt. De volgende stap is het graven van een gat van circa 10 meter diepte in het midden van de Nieuwe Markt. Daarin wordt een heipaal geslagen waarop een deel van de fundering komt. Op die heipaal komt een ondersteuningsbalk en daar bovenop het dak van de parkeergarage. Vervolgens wordt de grond onder het dak weggegraven en worden uiteindelijk de onderste vloer en de tussenvloer van de garage gebouwd. Omdat dit een vernieuwende bouwmethode is, hebben wij vorig jaar trilproeven uitgevoerd. De resultaten daarvan waren positief. De bouw van de parkeergarage wordt nu aanbesteed. De winkels op de Nieuwe Markt blijven bereikbaar voor bezoekers en bevoorrading, doordat naast de bouwput een strook bestrating van ruim zeven meter blijft gehandhaafd. Met de betreffende ondernemers is een klankbordgroep gevormd, waarmee wij regelmatig overleg voeren en de ontwikkelingen bespreken. Dat doen wij ook met de Rosendaalse Ondernemers Federatie (ROF). De signalen van de ondernemers nemen wij zeer serieus."

Blokker
Doordat een grote brand vorig jaar het filiaal van Blokker op de Nieuwe Markt in de as heeft gelegd, wil de gemeente graag dat de herstructurering van het gebied Tussen de Markten wordt ingepast in het plan Nieuwe Markt. Dat zou een nog grotere kwaliteitsverbetering van de binnenstad betekenen. De gemeente gaat samen met de vastgoedeigenaren in het gebied zorgvuldig te werk.

Rozen en Mieren
"Bij ambitieuze stadsvernieuwingen als deze is een zorgvuldig, eenduidig en open communicatietraject naar de ondernemers en consumenten toe onontbeerlijk", vindt de wethouder. "Het beeldmerk van de communicatie kenmerkt zich door drie basiselementen: rozen, rozenblaadjes en mieren. De Roos staat symbool voor Roosendaal als (winkel)hart van de regio en het hart van de Roos voor het stadshart van Roosendaal. De Mieren staan voor hard werken en vooral ook voor eendrachtig samenwerken in het belang van de groep. De rozenblaadjes zijn de bouwstenen, waarmee het nieuwe stadshart wordt vormgegeven en waarmee Roosendaal als stad zich beter profileert als (winkel)hart van de regio. De gemeente zal laten zien dat de binnenstad gewoon doordraait tijdens de bouw en niet is ingeslapen. Wij zullen er alles aan doen om de ondernemers en de inwoners een nieuw centrum te bieden waar zij trots op zullen zijn."

Meer informatie
Internet: www.nieuwemarkt.info


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk