In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Hogere boete bij illegaal werk

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat een 'lik-op-stuk-beleid' voeren om werkgevers te bestraffen, die illegale vreemdelingen voor zich laten werken. De boetes gaan omhoog en de Arbeidsinspectie gaat deze boetes direct opleggen, terwijl dit voorheen via het strafrecht gebeurde.

De boete voor bedrijven gaat omhoog van gemiddeld 1.000 euro naar 8.000 euro per illegaal werkende werknemer. Particulieren kunnen een boete tot 4.000 euro krijgen. Naast de boete voor illegale arbeid kan de Arbeidsinspectie ook een bestuurlijke boete van 1.500 euro opleggen aan werkgevers die de administratie over buitenlandse uitzendkrachten niet op orde hebben. De Arbeidsinspectie zal ook vaker gaan controleren. Hiervoor komen er ongeveer tachtig inspecteurs bij.

...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk