In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

"De huidige teruggang in de economie, die vaak gepaard gaat met het sluiten van bedrijven, drukt ons weer met de neus op de feiten. Het is hard nodig alle zeilen bij te zetten om de bedrijvigheid in West-Brabant te behouden en waar mogelijk zelfs te vergroten." Aan het woord is Paul Nijskens, directeur NV REWIN West-Brabant, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant.

"Een van onze belangrijkste taken is het wijzen van investeerders op de vestigingsmogelijkheden in West-Brabant", gaat Nijskens verder. "Jaarlijks zijn er ongeveer vierhonderd geïnteresseerde ondernemers waarvan zich er zo'n tachtig daadwerkelijk in onze regio vestigen. Denk maar aan de (recente) komst van bedrijven als Opel Benelux, T-Mobile, Ricoh, Wupperman en Hays Logistics. De komst van deze bedrijven naar West-Brabant levert veel extra bedrijvigheid en werkgelegenheid op." Om nieuwe en bestaande bedrijven in de regio optimaal van informatie te kunnen voorzien over de vestigings mogelijkheden in West-Brabant biedt REWIN in samenwerking met makelaars en gemeenten uitgebreide en actuele informatie over kantoorpanden en bedrijfsruimten die te koop of te huur worden aangeboden. Ook is er informatie beschikbaar over de mogelijkheden voor nieuwbouw op een van de vele West-Brabantse bedrijventerreinen. Deze informatie is snel en gemakkelijk beschikbaar via www.rewin.nl onder het kopje 'kantoor & bedrijfsvestiging'.

Stimuleren van groei bij MKB-bedrijven
Een tweede belangrijke taak van REWIN is het ondersteunen van mkb-bedrijven die willen groeien. "Het aantrekken van risicodragend kapitaal is voor veel mkb-bedrijven vaak een moeilijk verhaal", aldus Nijskens. "Hoe vind ik de juiste financier? Een vraag waarbij wij kunnen helpen dankzij ons uitgebreid netwerk. Zo hebben we in het afgelopen jaar 32 geslaagde financieringen tot stand gebracht op dit gebied, waardoor deze bedrijven konden uitbreiden." Speciale ondersteuning biedt REWIN aan innovatieve (door)starters. "Zij hebben namelijk een dubbele handicap", verklaart Nijskens. "De moeilijkheid om aan risicodragend kapitaal te komen, is ook op deze bedrijven van toepassing, maar het feit dat ze vaak een onbekend product op de markt willen introduceren maakt dit nog extra moeilijk. Toch hebben we in het afgelopen jaar 40 veelbelovende bedrijven daadwerkelijk op weg kunnen helpen. Niet alleen met ondersteuning wat betreft de zoektocht naar kapitaal, maar ook op het gebied van technische ontwikkeling en bijvoorbeeld het aanvragen van octrooien."

Taal van de ondernemer
Een van de redenen die de goede resultaten van REWIN verklaren, is het feit dat met een compacte organisatie gewerkt wordt. "Met acht vaste medewerkers kunnen we snel schakelen. We spreken de taal van de ondernemer en komen snel tot de kern van de zaak." Een goed voorbeeld van de praktijkgerichte aanpak van REWIN vormt het STRATOS project waarbinnen in groepjes van tien ondernemers (acht uit het mkb en twee grootbedrijven) wordt gesproken over bottlenecks die binnen bedrijven bestaan. "Ondernemers leren in deze sessies vooral van elkaar. Ze staan elkaar bij in het nemen van belangrijke beslissingen", legt de REWIN-directeur uit. "De ondernemers uit het grootbedrijf fungeren als coach tijdens deze bijeenkomsten."

Bedrijventerrein
Een onderwerp dat momenteel ook hoog op de agenda staat is het revitaliseren van bedrijventerreinen. "In nauwe samenwerking met de aandeelhouders (de achttien West-Brabantse gemeenten en de Kamer van Koophandel Midden en West-Brabant) wordt gewerkt aan het opknappen van West-Brabantse bedrijventerreinen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het verhogen van de veiligheid op de bedrijventerreinen, het verbeteren van de uitstraling, of het zorgen voor extra parkeergelegenheid.

Waar het om gaat is bedrijventerreinen dusdanig op te knappen, dat het voor ondernemers aantrekkelijk is zich op de terreinen te vestigen", aldus Nijskens.

Wat heeft REWIN ondernemers in de toekomst te bieden?
Tot slot wijst Paul Nijskens op enkele toekomstige ontwikkelingen: "We zitten in een zeer dynamische wereld en kijken dan ook continu naar de veranderende behoefte van de ondernemers. Voor de komende jaren is er een aantal onderwerpen waar we extra aandacht aan willen gaan besteden. Op de eerste plaats de procesindustrie. Dit is een belangrijke sector voor West-Brabant. Een ander onderwerp waar REWIN zich voor wil inzetten is het stimuleren van de plattelandseconomie. Door de ontwikkelingen in bijvoorbeeld de agrarische sector is er veel druk komen te liggen op het platteland. Dit biedt echter ook kansen, bijvoorbeeld voor nieuwe soorten ondernemerschap. Het stimuleren van ondernemerschap is hierbij de rode draad die door onze activiteiten heen loopt."

Over NV REWIN West-Brabant
NV REWIN West-Brabant, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant, heeft als doelstelling het bevorderen van de werkgelegenheid en het stimuleren van de economische bedrijvigheid in de regio West-Brabant. REWIN concentreert zich hierbij op de volgende onderwerpen:

Kantoor- en bedrijfsvestiging
REWIN verzorgt de promotie van West-Brabant als vestigingsplaats, spoort potentiële vestigers op van buiten de regio en probeert deze bedrijven te interesseren voor vestiging in West-Brabant. REWIN promoot West-Brabant als vestigingsregio met de slogan "Maak 't in West-Brabant!"

Groei en Financiering
REWIN ondersteunt MKB-bedrijven die plannen hebben om te groeien en te investeren. MKB-ondernemers kunnen met STRATOS werken aan hun groeistrategie. Ook beschikt REWIN over expertise op het gebied van financiering met risicokapitaal.

Regionale projecten
Met behulp van diverse projecten werkt REWIN samen met partners aan het versterken van de economische structuur. De projecten zijn gericht op het behouden en uitbreiden van de bedrijvigheid in West-Brabant. Op de website van REWIN staan steeds de laatste actuele projecten.

Meer informatie
Ondernemers die meer willen weten over de onderwerpen vestigingsmogelijkheden in West-Brabant, financiering met risicokapitaal, starten van een innovatief bedrijf, Stratos, bedrijventerreinen kunnen contact opnemen met REWIN. Het telefoonnummer van REWIN is 076 - 56 46 780.

Indien gewenst kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken om te kijken wat REWIN ook voor ú kan betekenen. Kijk ook eens op onze website www.rewin.nl


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk