In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Wethouder dr. J.J. Pelle:
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

Roosendaal is een levendige, prettige gemeente om in te werken, wonen, winkelen, uit te gaan en te recreëren. In het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant gaan zakelijkheid en Brabantse gemoedelijkheid hand in hand. Roosendaal biedt niet alleen het gemak van de stad en de charme van het platteland, maar ook veel ambitieuze nieuwbouw- en herstructureringsprojecten die aantonen dat de gemeente volop in beweging is. Het motto van de Roosendaler is niet voor niets: "Handen uit de mouwen steken en aanpakken".


Wethouder dr. J.J. Pelle.

Door de centrale ligging is Roosendaal snel en gemakkelijk te bereiken. Rechtstreekse snelweg- en spoorverbindingen zijn er met de Randstad, Antwerpen en Brussel maar ook met Vlissingen, Breda en andere grote steden in Noord-Brabant. De gemeente Roosendaal bestaat uit de stad Roosendaal en de voormalige dorpen Nispen, Wouw, Wouwse Plantage Moerstraten en Heerle. Dr. J.J. Pelle is sinds 2002 wethouder Economische Zaken, Sociale Zaken en Sport van de gemeente Roosendaal.

Dynamisch en prikkelend
"Bij mijn aantreden in 2002 heb ik mij tot doel gesteld dat binnen mijn ambtstermijn een aantal punten uit de nota Economisch Beleid wordt gerealiseerd," vertelt de heer Pelle. "Om hieraan meer structurele inhoud en uitvoering te geven, hebben wij als gemeente samen met de Roosendaalse ondernemersorganisaties OKR, ROF, MKB en Horeca Nederland, de Kamer van Koophandel en het SES (Sociaal Economische Samenwerkingsverband met 18 omliggende gemeentes) het Economisch Actieplan 2002-2006 opgesteld. Daarin zijn doelstellingen opgenomen met betrekking tot onder andere de bedrijventerreinen, sociaal-economische aangelegenheden, toerisme en recreatie. Het plan is zo opgesteld dat het haalbare verwachtingen creëert. Als gemeente kunnen wij de uitvoering van het plan prikkelen door er dynamiek in aan te brengen. Daarom evalueren en actualiseren wij het regelmatig met de genoemde partners. Met de gemeente Bergen op Zoom werken wij intensief samen. Gezamenlijk voeren wij projecten in de beide gemeentes uit."


Cees Kools

Landelijke topprojecten
Roosendaal is niet alleen een gezellige stad, maar ook een echte werkstad. Binnen de gemeentegrenzen zijn ruim 4250 bedrijven en andere instellingen gevestigd, waar meer dan 38.000 mensen werken. De industrie, bouwnijverheid, de gezondheids- en welzijnszorg en de zakelijke dienstverlening zijn de belangrijkste pijlers onder de Roosendaalse economie. "Wij doen er alles aan om de bestaande bedrijven te behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken", vervolgt de heer Pelle. "Het nieuwe industrieterrein Borchwerf II ten noorden van de stad biedt daartoe voldoende mogelijkheden. Daar kunnen alle soorten bedrijven zich vestigen tot en met milieucategorie 5. Qua grootte en soort worden de bedrijven geclusterd in velden.

Roosendaal heeft geen kantorenpark. Wel is er een kantooragenda waarin bepaalde locaties voor kantoren zijn opgenomen, zoals op Borchwerff I. Industrieterrein Majoppeveld in het oostelijk deel van de stad wordt geherstructureerd en uitgebreid. Daarvoor is in het kader van de Topper regeling subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken. Die subsidie is ook toegewezen.

Deze twee industrieterreinen staan samen met het bestaande industrieterrein Borchwerf I op de lijst van topprojecten in Nederland, die door het Ministerie van Economische Zaken in mei 2004 is gepubliceerd. Daarop komen slechts projecten voor die een wezenlijke bijdrage leveren aan de economie.

De overheid verschaft deze projecten subsidies om ze de gewenste kwaliteit te kunnen laten verkrijgen. Het Factory Outlet Center, het derde en voorlopig laatste in Nederland, wordt in 2005 gerealiseerd op locatie De Stok en zal minstens 500 full time banen bieden. Een aantal arbeidskrachten zullen wij te werk stellen via onze reïntegratietrajecten. De gemeente heeft namelijk door de nieuwe wet werk en bijstand de zware taak gekregen om mensen die een sociale uitkering hebben, terug te plaatsen op de arbeidsmarkt. Om ons beleidsplan reïntegratie 2005 te kunnen realiseren, hebben wij budgetten beschikbaar gesteld. Dit plan kan alleen maar slagen als wij het samen met het bedrijfsleven uitvoeren. Daarom stellen wij de toegezegde medewerking van de Ondernemerskring Roosendaal (OKR) zeer op prijs. Ook beschikt de gemeente Roosendaal sinds 2003 over een zogenaamde "economische barometer", een jaarlijkse rapportage over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en een vooruitblik op de komende jaren op sociaal-economisch terrein: de rationele grondslag voor het economisch beleid. Daarnaast zullen wij naar het succesvolle voorbeeld van Breda samen met de OKR vanaf 2005 eenmaal per twee jaar een bedrijvenenquête instellen. Deze tegenhanger van de bewonersenquête zal ons aan de hand van informatie op bedrijfsniveau inzicht verschaffen in de actuele barometerstand van de economie en in de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening."

Wonen in het groen
Stedelijk wonen in een landelijke, veilige omgeving, dat is wat Roosendaal haar bijna 80.000 inwoners te bieden heeft. Ruim opgezette woonwijken met veel groen en overwegend laagbouw in allerlei typen woningen. De gemeente is nog niet uitgebouwd. Tot 2015 staan er nog zo'n 3200 nieuwbouwwoningen op het programma in de nabijheid van de binnenstad en op voormalige bedrijfslocaties. Daardoor kunnen de toekomstige bewoners gebruik maken van de bestaande, goede voorzieningen. In de wijk Laagveld worden 360 woningen in de vrije sector gebouwd, het project De Landerije. Ook in het plan SpoorHaven, de nieuwe naadloze aansluiting op het huidige centrum zullen zo'n 1200 nieuwbouwwoningen komen.

Tegelijkertijd werkt de stad aan de vernieuwing van bestaande woonwijken. De heer Pelle: "Momenteel wordt Kalsdonk geherstructureerd. Dat is een oude wijk, de zogenaamde "Philips wijk", omdat hij vlakbij de Philips fabriek ligt en oorspronkelijk gebouwd is voor de werknemers van dat bedrijf. Daar worden, nadat er eerst oude woningen voor zijn gesloopt, in hoog tempo nieuwe woningen gerealiseerd in verschillende segmenten. Er komen zowel huur- als koopwoningen, wat goed is voor de demografische samenstelling van de wijk en hem minder kwetsbaar maakt. De oorspronkelijke bewoners krijgen als eersten de keuze voor een woning. In Kalsdonk komt ook een nieuwe brede school. Ook in andere wijken, zoals Kroeven vinden grootschalige renovatieprojecten plaats op initiatief van de Roosendaalse woningbouwcorporatie Aramis. Die zijn gericht op kwaliteitsverbetering om te voorkomen dat deze wijken verder in kwaliteit achteruitgaan en hier straks ook herstructurering nodig is.

Wat het onderwijs betreft, biedt Roosendaal een veelomvattend pakket aan dat gaat tot met het middelbaar niveau. In plan SpoorHaven is rekening gehouden met de vestiging van het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) en eventueel de ontwikkeling van een scholencampus. De Zuidwesthallen in de wijk Kortendijk zullen op den duur plaatsmaken voor een grootstedelijke sporthal, die wordt geïntegreerd in het daar nieuw te bouwen scholencomplex. Overdag kunnen de scholen er gebruik van maken en 's avonds de sportverenigingen."

City marketing
Beleef 't in Roosendaal. Dat gaat ook op voor de evenementen zoals de Draai van de Kaai, het grote profwielerspektakel dat in 2004 voor de 25e keer plaatsvond. De heer Pelle: "De gemeente heeft deze jubileumeditie gesponsord op voorwaarde dat de hoofdprijs de "Grote Prijs gemeente Roosendaal" zou worden genoemd. Daarmee creëer je immers een win-win situatie, die goed is voor alle betrokkenen, voor het imago van de gemeente en indirect voor de economische bedrijvigheid van Roosendaal. Ook sponsoren wij het Atlantis popfestival, dat de jongeren zelf organiseren. Naast deze landelijk bekende publiekstrekkers worden binnen de gemeentegrenzen diverse plaatselijke kleinschalige evenementen met een regionale uitstraling georganiseerd.

Vrije tijdsbesteding
Roosendaal betekent voor de Roosendalers recreëren dicht bij huis. De trots is de Betaald Voetbal Organisatie RBC die elke twee weken een zinderende thuiswedstrijd speelt in het prachtige, maar alweer te kleine stadion. Binnenkort wordt het aanzienlijk vergroot en uitgebreid met andere ontspanningsmogelijkheden. Verder bieden onder andere recreatiepark De Stok, de bossen van Wouwse Plantage, Visdonk en Rucphen en de zeer bekende speeltuin in het park Vrouwenhof mogelijkheden tot recreatie. Ook het aanbod van kunst en cultuur is zeer aantrekkelijk. In het Tongerlohuys bevindt zich de vaste collectie van museum De Ghulden Roos. Ook zijn er wisselende exposities, een prachtige beeldentuin en een Artotheek. Schouwburg De Kring trekt met een gevarieerd programma op landelijk niveau vele bezoekers. De openbare bibliotheek biedt bijna alle eigentijdse informatie onder één dak. Dan zijn er nog legio andere culturele instellingen en verenigingen. Nieuwe publiekstrekkers worden ongetwijfeld het Factory Outlet Center nabij het rijkswegenknooppunt De Stok en de Nieuwe Markt, het toekomstige stadshart van Roosendaal.

Elkanders kwaliteiten gebruiken
Zeer regelmatig voert wethouder Pelle overleg met de ondernemersverenigingen over de meest uiteenlopende onderwerpen: "Daardoor kunnen alle partijen maximaal gebruik maken van elkanders kwaliteiten. Succes is op die manier altijd een gezamenlijk succes. Ook bezoek ik samen met de heer C.M.J. Kools, onze accountmanager bedrijven, circa 12 bedrijven per jaar. In mijn schaarse vrije tijd bezoek ik de winkels. Ik streef ernaar, binnen mijn ambtsperiode zoveel mogelijk bedrijven te hebben bezocht. Die bezoeken zijn zeer leerzaam, je ziet niet alleen hoe ondernemers omgaan met hun omgeving, maar ook hoe zij aankijken tegen de overheid. Bovendien bouw je op die manier een uitgebreid netwerk op. De bedrijfsbezoeken leggen wij bij voorkeur op de fiets af, dé manier om te genieten van onze prachtige gemeente!"

Meer informatie
Gemeente Roosendaal
Stadserf 1
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal
Tel.: 0165 - 57 91 11
Fax: 0165 - 57 93 38
Internet: www.roosendaal.nl
[email protected]


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk