In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Wethouder van onder andere Ruimtelijke Ordening drs. Steven Adriaansen en Senior projectmanager ing. Edwin van der Werf:
Wissel tussen verleden en toekomst

SpoorHaven wordt een nieuw stuk centrum van Roosendaal. De ligging vlakbij het centrum maakt SpoorHaven uitermate geschikt om er nieuwe activiteiten te ontplooien. De spoorlijn snijdt het 100 hectare grote gebied af van de binnenstad. Het bestaat uit het Kade-havengebied, een vervallen bedrijventerrein en het spooremplacement. De voorbereidingen voor de eerste fase van de herstructurering zijn gestart. Het verleden maakt plaats voor de toekomst, voor "Het juiste spoor voor Roosendaal".

Vitaal
SpoorHaven is een vitaal gebied dat het centrum versterkt met volop ruimte voor nieuwe initiatieven voor onderwijs, wonen, recreëren en hoogstaande werkgelegenheid. Het is vitaal voor de toekomst van Roosendaal, omdat juist daar naast woningbouw langgekoesterde wensen kunnen worden vervuld, zoals een nieuw Regionaal Opleidings Instituut (ROC), uitbreiding van de economische activiteiten rond het RBC-stadion, een eigentijds stadskantoor en diverse uitgaansmogelijkheden.

Fase 1
Wethouder Adriaansen: "In 2003 hebben wij samen met BPF Bouwinvest het Ontwerp-Masterplan SpoorHaven opgesteld met een looptijd van 20-30 jaar. Daarop hebben talrijke belanghebbenden en belangstellendenen hun visie gegeven. Dat heeft geleid tot het Masterplan SpoorHaven. Dat zal in twee hoofdfasen worden uitgevoerd, waarvan de eerste is gestart en in 2015 moet zijn gerealiseerd.

Begonnen wordt met het ontwikkelen van het Kade-havengebied. Vlakbij het Kadeplein komt het nieuwe ROC, daarna volgen op het Kadeplein een dynamisch uitgaanscentrum met onder andere een bioscoop met 6-7 zalen. Daar is ook ruimte gereserveerd voor het nieuwe stadskantoor en een gebouwde parkeergelegenheid. Nabij het spoor wordt rekening gehouden met de realisatie van een evenementenhal en een discotheek. Het RBC-stadion wordt uitgebreid en gestart wordt met de realisatie van 1200 woningen en appartementen, gebouwd in diverse categorieën en prijsklassen, die deels aan het water gesitueerd zullen zijn."

Gewijzigde functie
Projectmanager Van der Werf: "Het spooremplacement is dominant aanwezig, eigenlijk is het een bedrijventerrein middenin de stad. De laatste jaren zijn de bewegingen met gevaarlijke stoffen daar aanzienlijk afgenomen onder andere door het wegvallen van de douanefaciliteiten. Het emplacement heeft daarmee gedeeltelijk de functionaliteit verloren. Ondanks de afgenomen veiligheidsrisico's blijft verplaatsing van het inefficiënte emplacement naar het gereserveerde terrein op Borchwerf II een belangrijke wens."

Uitwerking
Inmiddels heeft de gemeente de procedures gestart en berekent zij samen met de marktpartijen de exacte kosten van de herstructurering. De heer Adriaansen benadrukt het belang dat ook de markt het project oppakt: "Diverse partijen hebben al grond aangeboden en met diverse gezonde bedrijven zijn we in gesprek om te zoeken naar een andere locatie in de stad. Wij zullen begin 2005 een concreet plan presenteren".


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk