In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Licht economisch herstel West-Brabant

West-Brabant - Gemiddeld scoort de West-Brabantse economie in 2004 iets beter dan de Nederlandse. De regio loopt in de pas met de rest van Brabant. Dit blijkt uit de Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO), die jaarlijks door de kamer van koophandel wordt uitgevoerd.


Directeur Willem Tittse van Tittse Metaal: "Veel metaalbedrijven zijn gerelateerd
aan de bouw en als het slecht gaat in de bouw hebben zij het ook moeilijk."
(foto: Erald van der Aa)


In West-Brabant namen ruim 2.000 bedrijven deel aan het onderzoek. Uit de cijfers blijkt dat de omzet in de regio groeide met 1,3 procent en de export zelfs met 4,5 procent. De werkgelegenheid is met 1% teruggelopen, waarmee de West-Brabantse banenmotor achterblijft bij de Nederlandse (-0,4%). Sectoren die het afgelopen jaar goed presteerden zijn de metaalsector, de groothandel en de detailhandel food. De bouw heeft van alle sectoren het slechtst gepresteerd, met een omzetdaling van 2,2 procent. Hiermee scoort deze sector ook slechter dan de rest van Nederland en Brabant. De werkgelegenheid liep terug met 1,8 procent.

Metaalsector
Eenvijfde van het aantal industriële bedrijven komt uit de metaalsector. Deze sector vertegenwoordigt ruim 9% van de West-Brabantse werkgelegenheid. De omzet groeide hier met 4,7%. De export groeide met maar liefst 7,4%. Directeur Willem Tittse van Tittse Metaal is enigszins verrast: "Voor veel metaalbedrijven is 2004 toch een jaar om snel te vergeten. Veel metaalbedrijven zijn gerelateerd aan de bouw en als het slecht gaat in de bouw hebben zij het ook moeilijk. Dit zijn juist de bedrijven die maatwerk leveren met een korte levertijd. In de metaal wordt ook veel werk uitbesteed aan lage lonenlanden. Bovendien horen we in de media al twee jaar dat we in een recessie zitten."

Kosten
Ruim driekwart van de metaalbedrijven heeft winst gemaakt. Slechts de helft van alle metaal bedrijven vindt het rendement echter voldoende. Dit herkent Tittse wel: "De staalprijs is sinds jaren niet zo hoog geweest, dat betekent hogere kosten, die je niet altijd kunt doorberekenen."

Meer informatie
Tel.: 076 - 564 69 43
E-mail: [email protected]
Internet: www.kvk.nl/erbo


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk