In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Dr. J.J. Pelle en drs. H.Ph. Weijel :
Contouren merkendorp zichtbaar

Op locatie De Stok in Roosendaal wordt in 2005 het derde Factory Outlet Center (FOC) van Nederland gerealiseerd. Aan het eind van het jaar opent de eerste van 80 topmerkenwinkels zijn deuren op de plek waar tot voor kort slechts wat bomen stonden. Het FOC levert tenminste 500 fulltime banen op.

René Maas en Martin de Boer

Furore
Eind januari 2005 heeft de gemeente Roosendaal de gronden bouwrijp opgeleverd aan initiatiefnemer en exploitant de Amerikaanse vastgoedgroep McMahon Development Group (MDG), waardoor het bouwproces kon starten. Wethouder dr. J.J. Pelle van Economische en Sociale zaken vertelt dat de horizon van de tijd waarin het FOC wordt gerealiseerd, steeds dichtbij is geweest: "Wij maken furore met de snelheid van handelen. Dat is opmerkelijk voor een project van deze omvang. Ons eerste contact met de MDG is begin 2003 gelegd en nauwelijks drie jaar later wordt het merkendorp een feit." Drs. H.Ph. Weijel, die MDG vertegenwoordigt, voegt daar aan toe dat zij de eerste contracten al met topmerkenfabrikanten hebben afgesloten.

Wat is een Factory Outlet Center?
Een FOC is een "merkendorp" dat klanten trekt uit de regio en daarbuiten. Het wordt een echt dorp met knusse gedeeltelijk overkapte straatjes, veel groen en een concentratie van winkels, van waaruit door de merkenfabrikant rechtstreeks, dus zonder tussenhandel, zelf geproduceerde goederen (kleding, schoenen en sportartikelen) tegen sterk gereduceerde prijzen worden verkocht. De Heer Weijel: "In het FOC worden dure merkartikelen verkocht. Het assortiment is samengesteld uit:

  • voorraden, die niet meer in de mode zijn;
  • onvolmaakt afgewerkte producten;
  • overschotten;
  • producten die geen deel uitmaken van lopende collecties van de reguliere detailhandel in de regio.
Daarnaast zal de horeca op bescheiden schaal vertegenwoordigd zijn."

Waarom Roosendaal?
Na Bataviastad in Lelystad en het McArthur Glen Designer Outlet Center in Roermond, heeft Roosendaal een perfecte geografische ligging voor het voorlopig laatste FOC in Nederland. Roosendaal is het snijpunt van de lijnen Den Haag-Brussel en Breda-Vlissingen. Binnen die straal wonen 5,9 miljoen mensen, wat ruim voldoet aan het gestelde criterium van 4 miljoen. Ook voldoet Roosendaal aan de andere eisen, zoals de grootte en de kwaliteit van de gemeente. De drie FOC's bereiken heel Nederland, het Ruhrgebied en Vlaanderen.

Impulsen
Wethouder Pelle: "De Gemeente en de provincie hebben zeer enthousiast gereageerd op het project. Zij zijn ervan overtuigd dat het de werkgelegenheid een extra impuls geeft. Er komen 500 fulltime arbeidsplaatsen voor directe medewerkers. In de samenwerkingsovereenkomst met MDG hebben wij afgesproken dat er daarvan minimaal 200 worden ingevuld door arbeidskrachten die staan ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of de sociale dienst. Ook zal er veel indirect werk worden geschapen voor bijvoorbeeld veiligheidsbeambten en schoonmakers. Ongeveer 15 mensen zullen direct in dienst van MDG komen. Bovendien wordt de realisatie van het centrum uitgevoerd door lokale en regionale bedrijven. Ook is het een impuls voor de binnenstad. Er komt een gratis shuttleverbinding met het centrum. Uit de economische effectenanalyse die wij hebben laten uitvoeren, blijkt dat veel klanten van het FOC hun bezoek zullen combineren met het bezoeken van de binnenstad. Daardoor zal de omzet daar net zoals in Roermond per saldo stijgen. Bovendien is vastgesteld dat circa 10% van de verwachte twee miljoen jaarlijkse bezoekers een vervolgbezoek zal afleggen. Met het bedrijfsleven en de ondernemersverenigingen hebben wij een "actieplan binnenstad" opgesteld. Daaruit blijkt hoe intensief betrokkenen zich voorbereiden op de komst van het Factory Outlet Center, dat zij als aanvulling op hun eigen zaak zien. De winkeltijden van het FOC worden dezelfde als die van de binnenstad. Ten slotte zijn wij zeer onder de indruk van de marketing strategie die MDG ontwikkelt om het FOC naamsbekendheid te geven."

Flora en fauna
De bomen die stonden op de bouwplaats worden gecompenseerd met een nieuw bos. De heer Pelle: "Het enthousiasme van mensen die betrokken willen worden bij de aanleg daarvan is heel groot. Zij hebben inmiddels een projectgroep gevormd. Verder zal de door de provincie opgelegde ecologische verbindingszone tussen Wouw en Roosendaal worden gerealiseerd door het gedeeltelijk verleggen van de Engebeek en het aanleggen van rietzones aan de nieuwe flauwe oevers aan de westzijde daarvan. Doordat slechts een klein stuk van de Engebeek wordt gedempt, zal de daarin levende kleine modderkruiper niet verdwijnen. Ook de vleermuizen kunnen er in de toekomst blijven foerageren.

Bereikbaarheid
Locatie De Stok is ideaal gelegen, direct aan de A17 en vlakbij de A58. De afslagen zullen iets worden gewijzigd en voor het FOC zal een rotonde worden aangelegd. De heer Weijel: "Een goede infrastructuur was van essentieel belang voor de vestiging. De Stok voldoet aan alle voorwaarden." De heer Pelle voegt daar aan toe dat Rijkswaterstaat het plan voor de infrastructuur heeft goedgekeurd. Daarin zijn zaken opgenomen zoals de fietsveiligheid, maar ook aanwijsborden op de snelweg. Op het 1200 plaatsen tellende parkeerterrein komen verkeersregelaars en op extra drukke dagen is er vlakbij een overloopterrein. "Wij en onze partner MDG zijn er trots op dat wij in zo'n korte tijd het plan kunnen realiseren. West-Brabant wordt met het FOC op de kaart gezet", besluit de wethouder


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk