In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Bevolking verwacht verslechtering wereldeconomie

Een meerderheid van de wereldbevolking denkt dat de wereldeconomie verslechtert. Toch zijn de meeste mensen positief over hun eigen financiële toekomst. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek dat is uitgevoerd door de Britse omroep BBC.

De steekproef werd gehouden onder ongeveer 23.000 respondenten in 22 landen. Uit de peiling blijkt dat ongeveer 44 procent van de ondervraagden denkt dat de wereldeconomie verslechtert. Ongeveer 34 procent van de respondenten verwacht dat deze juist zal verbeteren. Ook bleek dat 48 procent van de geënquêteerden denkt dat de economie in hun eigen land achteruitgaat. Ongeveer 41 procent van de burgers gaf aan het omgekeerde te verwachten.

Bron: ANP

Werkloosheid Nederland stijgt

De werkloosheid in ons land loopt weer op. In het laatste kwartaal van 2004 telde Nederland, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, gemiddeld 492.000 werklozen. Dat zijn er 57.000 meer dan in dezelfde periode in 2003.

In de laatste drie maanden van afgelopen jaar was gemiddeld 6,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 5,5 procent. In de loop van 2004 liet de arbeidsmarkt tekenen van herstel zien. Halverwege het jaar vertoonde de werkloosheid een dalende trend, die zich na de zomer echter niet heeft doorgezet. Momenteel is er weer sprake van een trendmatige groei van 6.000 werklozen per maand, aldus het CBS.

Over heel 2004 is de gemiddelde werkloosheid uitgekomen op 479.000. Dat zijn 83.000 meer werklozen dan het jaargemiddelde van 2003. In alle leeftijdsgroepen en zowel bij mannen als vrouwen steeg de werkloosheid. Bij mannen was sprake van een stijging met 41.000, het aantal werkloze vrouwen steeg met 43.000. Onderverdeeld naar leeftijd valt de stijging onder ouderen op, aldus het CBS. In de leeftijdsgroep van 45 tot 64 jaar steeg het aantal werklozen met 32.000. Als percentage van de beroepsbevolking was de werkloosheid onder jongeren met 13,3 procent het hoogst. In 2003 was dit nog 10,6 procent.

Bron: Zibb.nl

...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk