In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk

Het college van Gedeputeerde Staten heeft oriënterend gesproken over twee ontwerpen van het bedrijventerrein: een voorkeursontwerp en een ontwerp waarin het meeste milieuvoordeel te behalen is. Beide ontwerpen zijn gepresenteerd aan de bestuurlijke en maatschappelijke begeleidingsgroepen.

In deze groepen zijn de meest betrokken organisaties van de gemeente en regio vertegenwoordigd. GS zullen in mei/juni 2005 een definitieve keuze maken. In het voorkeursontwerp is de haven van de Roode Vaart doorgetrokken en voorzien van een overslagterminal. Hiermee wordt de capaciteit van de haven vergroot. Het terrein bestaat uit drie grote componenten met daartussen ruimte voor groen.

Aan de hand van de tot op heden uitgevoerde stappen van het MER is bepaald welke elementen uit de verschillende modellen de beste kansen bieden voor mens en milieu en welke elementen de grootste knelpunten vormen. Daarom is in het voorkeursontwerp gekozen voor bebouwing ten oosten van de HSL. Ook is nadrukkelijk rekening gehouden met de afstanden tot de verschillende kernen (afstanden groter dan 500 meter) en wordt niet gebouwd in het gebied direct ten noord-oosten van Zevenbergsche Hoek en ook niet ten noordwesten van de A17. Bovendien blijven bijna alle waardevolle natuurelementen in het landschap behouden.

Hiermee zijn de belangrijkste contouren voor het bedrijventerrein bepaald. De zogenaamde 'lagenbenadering' (bouwen op van oorsprong hogere delen) is de basis van het aspect 'vernieuwend duurzaam'. Met de keuze voor beide ontwerpen wordt steeds duidelijker waar het bedrijvenpark Moerdijkse Hoek zal worden gerealiseerd. De komende tijd wordt verder gewerkt aan een concretere invulling van het terrein. Vervolgens wordt deze invulling in het kader van het MER gedetailleerd beoordeeld op milieu- en leefbaarheidsaspecten.

De Provincie Noord-Brabant streeft er naar om in 2007 te starten met de aanleg van het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek. Het bedrijventerrein wordt ontwikkeld in de oksel van de snelwegen A16 en A17, direct aan de belangrijke verbindingsas Rotterdam-Antwerpen. Door de multimodale ontsluiting via de zeehaven van Moerdijk, de weg, het spoor en buisleiding is Moerdijkse Hoek een uitstekende locatie om grootschalige industrie en logistiek op een duurzame wijze in te passen in West-Brabant. Het bedrijventerrein is in eerste instantie bedoeld voor grootschalige bedrijven uit de fijnchemie, voedings- en genotmiddelen, hightech, logistiek, metaal en recycling.

Miljoen euro subsidie voor verbetering bedrijventerreinen
De Provincie heeft in 2004 voor ruim één miljoen euro subsidie verleend aan projecten die de kwaliteit van bedrijventerreinen verbeteren. In totaal gaat het om duizend hectaren die hiermee opgeknapt worden. Basis hiervoor is het provinciale Stimuleringsprogramma Kwaliteit Bedrijventerreinen. In oktober van dit jaar konden gemeenten en ondernemersverenigingen voor de tweede maal in 2004 subsidie aanvragen. Veertien projecten kwamen in aanmerking voor in totaal ruim 750.000 euro.

Eerder dit jaar in mei werd al 300.000 euro aan subsidies toegekend. Er blijkt opvallend veel aandacht te zijn voor innovatieve projecten op het vlak van Onder het motto 'Kwaliteit werkt!' draagt de Provincie bij aan de kwaliteit van verouderde en nieuwe terreinen. De subsidies zijn bedoeld als ondersteuning voor beginnende samenwerkingsprojecten op bestaande bedrijventerreinen en voor innovatieve ideeën op bestaande én nieuwe bedrijventerreinen. Dit naast andere initiatieven van de provincie Noord-Brabant zoals de herstructureringsmaatschappij en het Projecten Innovatie Team. Ook in 2005 is het weer mogelijk om projecten in te dienen voor dit Stimuleringsprogramma. Op 15 maart sluit de eerste tender.


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk