In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...


Columns
Ron Gregoor
Mr. H.G.M Daemen
Mevr. Mr. C.L.M. Gommers
Math Teeuwen
Dimitri Duine
Ad de Korte
DE WONINGWET VERANDERT
mr. H.G.M Daemen
notaris te Oosterhout
tel. 0162 - 492 492

Per 1 april 2007 is de Woningwet gewijzigd. De wijziging heeft vooral tot doel de naleving, handhaving en handhaafbaarheid van de bouwregelgeving te verbeteren. Het is verboden om te bouwen zonder of in afwijking van een bouwvergunning. Bovendien dient het bouwwerk te voldoen aan het Bouwbesluit 2003 en de bouwverordening. Stel u koopt een huis en er blijkt te zijn aangebouwd in strijd met de bouwvergunning. De handhavingsmogelijkheden bij eigendomsoverdracht zijn zodanig uitgebreid dat dit nu ook gevolgen kan hebben voor u, de nieuwe eigenaar.

Het kostenverhaal van de toepassing van bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht plaatsvinden op een overtreder. Door de wijziging van de Woningwet is dat niet langer uitsluitend de persoon die daadwerkelijk illegaal heeft gebouwd. Door de bepaling dat het verboden is een illegaal bouwwerk in stand te laten, kan ook de nieuwe eigenaar als overtreder worden aangemerkt. Deze is dus niet alleen met bestuursdwang aan te spreken, maar ook de kosten van de toepassing van bestuursdwang kunnen op hem worden verhaald. Bovendien kan in plaats van bestuursdwang in deze situaties ook een last onder dwangsom worden opgelegd.

Overtredingen krijgen zo als het ware een zaaksgebonden karakter, worden dus losgemaakt van de persoon van de overtreder en zitten min of meer vast aan het betreffende bouwwerk. Het is daarom van belang dat u als verkoper of als koper van een huis bespreekt of er sprake is van illegale bouwwerken of andere overtredingen van de Woningwet en of, en zo ja welke handhavingsmaatregelen door de gemeente zijn getroffen of aangekondigd.
...huurt
Telemarketing is vakwerk

...ontwikkelt
Breda piekt in de Delta

...zit
De stoel

...werkt
Avans en banken werken samen

...exporteert
Profiteren van elkaars kennis, ervaring Ún cultuur

...beveiligt
'KeyProtector' innovatieve oplossing tegen autodiefstal

...leert
Bijscholing voor een baan in de procesindustrie

....bouwt
Webwinkel biedt kansen voor ondernemer

...onderzoekt
Voorbeeldproject maakt bedrijventerrein veiliger

...remt
Rem op nieuwe bedrijventerreinen

...netwerkt
MKB Oosterhout staat voor netwerken

...verandert
P3 Transfer: meedenken met globalisering

...peilt
Ondernemer iets optimistischer: 7,3

...beslist
Via Vinci van start

...investeert
Krachtenbundeling bij onderhoud

...verzorgt
ROC: opleiding kraamverzorger

...traint
'Taalvakwerk is meer dan woorden'

...belegt
De beleggingsadviseurs

...praat
Bedrijven praten over maatschappelijk ondernemen

...berekent
MKB laat kleine vorderingen liggen

...organiseert
Queen of the Office

...feest
Bedrijven netwerken op stadskantoor

...reist
Pendelen tussen Breda en Barcelona

...bekijkt
De stand van zaken...

...rijdt
Jaguar XKR convertible: De roofkat slaat terug

...investeert
Dintelmond in de schoolbankjes

...kiest
Uitsterven of uitbreiden: dat is de grote vraag

...onderneemt
Maatschappelijk ondernemen op de Bredase Beursvloer

...sponsort
Makelaars: geef MKB de ruimte

...discuseert
Regionale samenwerking is heel belangrijk

...bekijkt
Makelaars positief over toekomst

...groeit
Ook kwaliteitsverbetering is groei van economie

...financeert
Capaciteiten belangrijk voor financiering

...ontsnapt
'Van bedrijventerrein moet je iets moois maken'