In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Ondernemen met tegenwind

In tijden van laagconjunctuur worden aan ondernemers andere eisen gesteld dan in tijden waarin alles voor de wind gaat. En hoe eerder de ondernemer ingrijpt hoe groter de kans op succes. Het seminar 'Ondernemen met tegenwind' is bedoeld voor middelgrote ondernemers die hun bedrijf willen bijsturen bij tegenwind.

Reinier Kole, partner van DKP Result, is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven in moeilijkheden. Kole: "Vaak onderkent een ondernemer te laat dat de zaken fundamenteel mis gaan. Toch zijn er signalen waarbij bij de ondernemer een belletje moet gaan rinkelen. Als bijvoorbeeld de orderportefeuille terugloopt, debiteuren langzamer gaan betalen, marges lager worden en de onderneming over te weinig liquiditeit beschikt. Als je dan niet ingrijpt kom je al snel in een neerwaartse vicieuze cirkel terecht. Tijdig ingrijpen is essentieel want dan heeft de onderneming meer kans er bovenop te komen. Hoop op spontaan herstel is slechts uitstel van teleurstelling". Hoewel veel middelgrote bedrijven over redelijke automatiseringssystemen beschikken, komen hieruit vaak onvoldoende toegesneden, bruikbare managementinformatie. In tijden dat het minder gaat met de onderneming is communicatie van essentieel belang. Een open communicatie met de bankier en een goed crediteurenbeheer zijn essentieel. Als Kole een bedrijf begeleidt komt er een vast aantal punten aan de orde. "Wij kijken eerst naar de oorzaak van de problemen en de aard ervan. De strategie van de onderneming en de product/marktcombinaties worden tegen het licht gehouden en zonodig bijgesteld. Natuurlijk proberen wij dan zo snel mogelijk een overlevingsplan op te stellen met een solide financiële onderbouwing. Daar zijn gesprekken voor nodig met de bank, de fiscus, leveranciers en de bedrijfsvereniging, die allen een ander belang hebben maar gebaat zijn bij continuïteit van de betrokken onderneming. Ook zaken als de gewenste juridische structuur en allocatie van risico's, alsmede bestuurdersaansprakelijkheid, zekerheidstelling en het deponeren van de jaarrekening komen aan de orde." Op 19 mei organiseert de Kamer van Koophandel West-Brabant van 16.00 tot 19.00 uur het seminar 'Ondernemen met tegenwind'. Het tijdig signaleren van structurele moeilijkheden in een bedrijf en het bijsturen van de organisatie staan hier centraal. Reinier Kole zal hier een van de inleidingen verzorgen.

Meer informatie
Voor meer informatie kijk op
www.breda.kvk.nl/seminars
of de afdeling Voorlichting van de Kamer van Koophandel
telefoon (076) 564 68 82


...interviewt
Aad Ouborg gastspreker 'Succesvol Ondernemen In Barre Tijden'

...start
Sylvie Smeets: 'Deadline is deadline en afspraak is afspraak'

...stuurt bij
Ondernemen met tegenwind

...verwacht
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

...groeit
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

...investeert
Succesvol Ondernemen In Barre Tijden

...rijdt
Zakelijk onderweg

...evalueert
'De passie is gebleven...'

...reist
'Een zakelijke reiziger wil meestal snel...'

...informeert
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

...vervoert
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

...verenigt
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

...transporteert
'Slimme oplossingen moeten het verschil maken'

...distribueert
Concrete mobiliteits- oplossingen voor de toekomst

...bereikt
Grensoverschrijdend problemen oplossen

...licht voor
'Nederland laat kansen liggen'

...bundelt
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

...spreekt
In 't kort

...onderneemt
Het succes van een brievenhouder

...ontvangt
Goed omgaan met de raad van gepensioneerde ondernemers levert prijs op

...lakt
Van wijnrek tot computermeubelen

...wint
Mark en Maas the Best

...verbetert
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

...organiseert
BOV trofee 2003 op 17 oktober 2003

...huisvest
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

...beveiligt
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen' geeft inzicht in verantwoordelijk- heden