In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Inhaalverbod voor vrachtwagens uitgebreid

Per 1 juni komt er 71 kilometer snelweg bij waar een inhaalverbod voor vrachtwagens gaat gelden. Op 211 kilometer, waar nu een inhaalverbod in de spits geldt, gaat de maatregel voortaan ook overdag gelden.
CDA, VVD en LPF besloten in hun strategisch akkoord tot de maatregel. Zij hopen hierdoor de files te verminderen. Volgens minister De Boer (Verkeer) betekent de uitbreiding 'dat in de praktijk op alle drukke tweestrookautosnelwegen een inhaalverbod van kracht zal zijn'.
Vanaf juni geldt er op 1070 kilometer snelweg een vorm van een inhaalverbod voor vrachtauto's. Het is de laatste uitbreiding van de 'gewone' inhaalverboden. Vrachtwagenchauffeurs zien alleen het nut van een inhaalverbod in als het echt druk is op de weg.

Informatieborden
In de toekomst gelden de verboden daarom alleen als het echt druk is. Digitale informatieborden laten chauffeurs dan weten wanneer ze op de rechterrijbaan moeten blijven. Snelle invoering van een dergelijk systeem is echter te ingewikkeld en te duur, laat De Boer in zijn brief weten.

Bron: ANP


Ondernemers nemen arbo-regels minder serieus

Vooral kleinere bedrijven zien geen heil in regeltjes Het effect van arbo-regels neemt af. Minder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf trekken zich iets aan van nieuwe regels om verzuim te voorkomen, stelt onderzoeksinstituut EIM.
In 1999 zei 21 procent van de ondervraagde ondernemers nog dat zij door nieuwe arbo-wetten hun personeelsbeleid wijzigigen. In 2002 was dat nog maar 16 procent.
Werkgevers die hun verzuimbeleid niet aanpasten geven daarvoor verschillende oorzaken op. Een deel zegt dat in het bedrijf al veel aandacht aan verzuim wordt besteed (15 procent). Een deel zegt dat er nauwelijks sprake is van (langdurend) verzuim in hun bedrijf. Dat is vooral bij de kleinere bedrijven, die nog niet te maken hebben gehad met een werknemer die arbeidsongeschikt raakte.

Bron: Het Financiële Dagblad


Minder Nederlanders dagelijks in de file

Er staan minder Nederlanders dagelijks in de file. Een op de vier bestuurders moet elke dag aansluiten, tegen 35 procent in 2001. Ruim twee op de vijf automobilisten (44 procent) zeggen nooit last te hebben van files. Het aantal files nam in 2002 met 7 procent af.
De Nederlandse automobilist is minder kilometers gaan rijden. Hij legt gemiddeld 16.600 kilometer per jaar af, een daling van ruim 1500 kilometer ten opzichte van 2001. Dat blijkt uit een studie van het marktonderzoeksinstituut Nipo onder 1263 autobezitters. Een op de vijf automobilisten rijdt meer dan 22.500 kilometer per jaar, een aandeel dat eveneens is gedaald. De afname wordt veroorzaakt door de economische malaise en de oplopende werkloosheid.
Mensen met een goedgevulde beurs rijden jaarlijks relatief nog altijd veel kilometers. Een gezin met een bruto-inkomen van 68.000 euro of meer zit jaarlijks gemiddeld 17.300 kilometer achter het stuur. Automobilisten met inkomens tot 20.500 euro komen nog niet eens tot 11.000 kilometer. Jongere bestuurders rijden meer dan oudere.

Wegennet
De automobilisten zijn iets positiever dan voorheen over het Nederlandse wegennet. Bijna drie op de vijf automobilisten (56 procent) oordelen negatief. Het betreft vooral mensen in de drukke Randstad en bestuurders die veel op de weg zitten (22.500 kilometer of meer). Maar 40 procent van de ondervraagden geeft de capaciteit van het wegennet een voldoende.

Bron: ANP


Doek ontneemt zicht op opwaaiende tennisrokjes

Opwaaiende tennisrokjes langs de snelweg A28 bij Zwolle zijn binnenkort verleden tijd. Rijkswaterstaat heeft tennisvereniging De Pelikaan een groot doek aangeboden om de tennisbanen af te schermen. Automobilisten kunnen zich nu volledig op de weg concentreren.

De vereniging en de Zwolse afdeling van verkeersorganisatie 3VO sloegen deze maand alarm voor de ontstane gevaarlijke situatie. Autobestuurders zouden kunnen afgeleid worden door tennissende vrouwen langs de snelweg. Een dichte begroeiing die eerst het zicht ontnam, is wegens werkzaamheden verdwenen. Rijkswaterstaat biedt nu worteldoek aan, dat normaal wordt gebruikt om wortelgroei onder grind te voorkomen.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat zijn er geen grote kosten aan de gift verbonden. 'We hebben dat materiaal standaard in huis'. De tennisvereniging moet zelf zorgen dat het doek van 65 meter lang rond de tennisbanen wordt geplaatst.

Bladeren
De vereniging weet nog niet zeker of ze dat gaat doen, meldde voorzitter D. Drijber. 'We willen voorkomen dat het een kwetsbare constructie wordt die bij een windvlaag omver gaat. Ook de kosten bekijken we nu.' Bovendien beginnen bladeren te groeien aan het kleine aantal bomen dat behouden is. 'Misschien dat de situatie zo automatisch verbetert.'

Bron: ANP


Seminar "Secrets of the Silk Road: Succesvol samenwerken in China"

Dit seminar heeft het doel om, door middel van het overdragen van kennis en ervaringen, het Nederlandse bedrijfsleven te helpen bij het opbouwen of versterken van hun zakelijke contacten in China. Op 14 oktober 2003 wordt het seminar georganiseerd door het Research Project Maastricht in samenwerking met ABN AMRO, AMPEK, Asia House, EVD, Fenedex en de Kamer van Koophandel. Voor meer informatie over de sprekers, hun onderwerpen en het forum op deze dag kunt u terecht op onze website: www.researchproject.nl. Via deze site kunt u meer informatie aanvragen en u aanmelden als deelnemer aan deze dag. Het seminar vindt plaats op 14 oktober om 13:30 in het Auditorium van het ABN AMRO hoofdkantoor, op de Gustav Mahlerlaan 10 (nabij het WTC) te Amsterdam.


...interviewt
Aad Ouborg gastspreker 'Succesvol Ondernemen In Barre Tijden'

...start
Sylvie Smeets: 'Deadline is deadline en afspraak is afspraak'

...stuurt bij
Ondernemen met tegenwind

...verwacht
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

...groeit
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

...investeert
Succesvol Ondernemen In Barre Tijden

...rijdt
Zakelijk onderweg

...evalueert
'De passie is gebleven...'

...reist
'Een zakelijke reiziger wil meestal snel...'

...informeert
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

...vervoert
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

...verenigt
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

...transporteert
'Slimme oplossingen moeten het verschil maken'

...distribueert
Concrete mobiliteits- oplossingen voor de toekomst

...bereikt
Grensoverschrijdend problemen oplossen

...licht voor
'Nederland laat kansen liggen'

...bundelt
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

...spreekt
In 't kort

...onderneemt
Het succes van een brievenhouder

...ontvangt
Goed omgaan met de raad van gepensioneerde ondernemers levert prijs op

...lakt
Van wijnrek tot computermeubelen

...wint
Mark en Maas the Best

...verbetert
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

...organiseert
BOV trofee 2003 op 17 oktober 2003

...huisvest
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

...beveiligt
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen' geeft inzicht in verantwoordelijk- heden