In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

Dit schooljaar heeft het Baronie College Breda de aanwezige deelopleidingen gebundeld in het College voor Transport en Logistiek. De groei van het wegtransport, blijvend tekort aan beroepschauffeurs en uitbreiding van de dienstverlening van de vervoerders vragen om gekwalificeerde, competente werknemers. Het College springt daar op in door nauw samen te werken met de branche.

Wil van Dijk en Leo Mouws.

Leo Mouws, projectleider: "Onze opleiding wil nog beter aansluiten op de ontwikkelingen in de markt zodat wij leerlingen afleveren die alle ins and outs van de logistieke sector kennen en meteen aan de slag kunnen." "De tijd dat een leraar voor de klas uit boeken de lesstof ging uitleggen, is definitief voorbij" vertelt Wil van Dijk, directeur van de Unit Techniek, "We leggen onze leerlingen via assessments vraagstukken uit de transport- en logistieke praktijk voor. Daar leren ze veel meer van!" Het College heeft docenten uit de praktijk aangetrokken om de leerlingen daarbij te begeleiden. "Onze leraren coachen de leerlingen. Dat betekent dat de pedagogische-didactische vaardigheden van een docent nog steeds van belang zijn, maar dat zijn gevoel voor wat er in de branche leeft belangrijker wordt. Ons onderwijs van probleem- en projectgestuurd leren sluit veel meer dan voorheen aan bij de praktijk."

Imago
De komende jaren verwacht de logistiek branche veel nieuwe arbeidsplaatsen. De sector heeft in West-Brabant een sterke positie door de gunstige ligging en goede infrastructuur. Toch kampt de branche met een aantal knelpunten. Sommige vacatures zijn moeilijk te vervullen. Er is een tekort aan gekwalificeerde beroepschauffeurs. Logistiek medewerkers en leidinggevenden op mbo-niveau zijn moeilijk te vinden en er is onvoldoende instroom van schoolverlaters in de transportsector. Het College voor Transport & Logistiek wil samen met het bedrijfsleven aan deze knelpunten werken door onder andere imagebuilding. Mouws: "Er is werk genoeg maar helaas heeft de branche te kampen met een negatief imago. Veel mensen denken dat het in deze sector draait om 'saai en zwaar sjouwwerk'. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Het goed regelen, efficiënt plannen en afhandelen dat bij deze branche hoort, kan van zoveel meerwaarde zijn voor de klant. Door die meerwaarde kunnen de dienstverlenende transportbedrijven zich onderscheiden. Wij willen de toekomstige werknemers opleiden die die meerwaarde kunnen leveren." Van Dijk: "Het succes van een onderneming is sterk afhankelijk van de logistieke organisatie. Zonder logistiek staat een bedrijf stil. Het is belangrijk dat onze leerlingen daar inzicht in krijgen. We brengen daarom het hele proces in beeld." De opleiding besteedt ook aandacht aan de beroepshouding van de leerling. Van Dijk vertelt dat het College voor Transport & Logistiek kiest voor competentiegericht leren. "Het opdoen van kennis staat niet centraal. We willen dat onze leerlingen 'leren van het leren'. Bovendien moeten onze leerlingen leren zich flexibel op te stellen, leren meedenken met de klant en kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen."

Informele sfeer
Leo Mouws en Wil van Dijk zijn het helemaal met elkaar eens. "De logistieke branche is een leuke omgeving om in te werken. Er heerst een informele, prettige sfeer. Het is ook een spannende branche. Als chauffeur weet je nooit precies wat je te wachten staat." De opleiding van vrachtwagenchauffeur beperkt zich niet alleen tot de rijkunde. Van Dijk: "Een chauffeur moet zich kunnen redden in het Engels en Duits. Hij moet kunnen omgaan met gevaarlijke stoffen en inzicht hebben in bepaalde bedrijfseconomische processen. De chauffeur moet kostenbewust zijn en kunnen omgaan met de verschillende paperassen van diverse landen. Maar vooral: zich dienstverlenend opstellen naar de klant." Van Dijk en Mouws zouden hun leerlingenbestand graag wat meer gemêleerd zien. "Tot nu toe putten we constant uit dezelfde specifieke groep jongens. Onze opleiding wil graag meer meisjes en meer allochtone leerlingen inschrijven." Het College voor Transport en Logistiek leidt onder andere op tot warehouse / magazijnmedewerker, hoofd warehouse / magazijn, chauffeur goederenvervoer, logistiek medewerker en medewerker logistiek management.

Meer informatie via
www.baroniecollege.nl of
www.chauffeurworden.nl


...interviewt
Aad Ouborg gastspreker 'Succesvol Ondernemen In Barre Tijden'

...start
Sylvie Smeets: 'Deadline is deadline en afspraak is afspraak'

...stuurt bij
Ondernemen met tegenwind

...verwacht
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

...groeit
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

...investeert
Succesvol Ondernemen In Barre Tijden

...rijdt
Zakelijk onderweg

...evalueert
'De passie is gebleven...'

...reist
'Een zakelijke reiziger wil meestal snel...'

...informeert
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

...vervoert
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

...verenigt
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

...transporteert
'Slimme oplossingen moeten het verschil maken'

...distribueert
Concrete mobiliteits- oplossingen voor de toekomst

...bereikt
Grensoverschrijdend problemen oplossen

...licht voor
'Nederland laat kansen liggen'

...bundelt
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

...spreekt
In 't kort

...onderneemt
Het succes van een brievenhouder

...ontvangt
Goed omgaan met de raad van gepensioneerde ondernemers levert prijs op

...lakt
Van wijnrek tot computermeubelen

...wint
Mark en Maas the Best

...verbetert
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

...organiseert
BOV trofee 2003 op 17 oktober 2003

...huisvest
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

...beveiligt
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen' geeft inzicht in verantwoordelijk- heden