In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Ondernemers blijven optimistisch
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

Ruim 38% van de West-Brabantse ondernemers verwacht dat de omzet dit jaar toeneemt. En 78% van hen verwacht dat 2003 een winstgevend jaar zal worden. Van bedrijfslevenorganisaties en de overheid verwachten zij een positieve impuls, mede door het stimuleren van samenwerking en innovaties, aldus de uitslag van de digitale ondernemersenquête.


Bedrijven kunnen zich bewapenen tegen deze laagconjunctuur door te innoveren. Het gebruik van robots zoals bij Ambac Steelweld is hiervan een goed voorbeeld.
Foto: Erald van der Aa

In 2002 waren de ondernemers redelijk positief in hun verwachtingen voor 2003. Maar gezien allerlei zorgelijke signalen over onze economie heeft de kamer van koophandel besloten opnieuw bij de ondernemers te peilen wat hun verwachtingen zijn voor dit jaar en wat bedrijfslevenorganisaties en de overheid kunnen doen om de economie te stimuleren. Van de 11.000 aangeschreven ondernemers hebben er 499 ondernemers gereageerd.

Ondernemers blijven optimistisch. Nog steeds verwacht ruim 38% van de ondernemers dat de omzet dit jaar toeneemt. En denkt 78% van de ondernemers dat 2003 een winstgevend jaar zal worden. Een half jaar geleden was dat nog 90%. In oktober 2002 dacht slechts 10% van de ondernemingen aan verlies. Een half jaar later is dat aantal ruim verdubbeld, tot 22%. De zakelijke dienstverlening is op deze punten het meest positief en de industrie en bouw zijn het minst positief. Terwijl eerder ruim een kwart van de ondernemers dacht aan minder investeren is dat aantal nu opgelopen tot ruim 40 procent. Nog steeds verwacht ruim 13 % van de bedrijven dat de werkgelegenheid dit jaar groeit. Bijna 19% verwacht een daling. Een half jaar geleden was dat nog 6%. Bij de 499 bedrijven die aan de enquête mee hebben gedaan worden ca 100 gedwongen ontslagen verwacht. Ook op het gebied van werkgelegenheid is de zakelijke dienstverlening het meest positief. Wat kunnen bedrijfslevenorganisaties doen? Ondernemers vinden dat we elkaar geen crisis moeten aanpraten Ook nu zijn er nog volop bedrijven, die goed presteren. Om te voorkomen dat we echt in een negatieve spiraal belanden vragen de respondenten aan de bedrijfslevenorganisaties zaken als het organiseren van bijeenkomsten, versterken van netwerken, het geven van informatie, persoonlijke coachingsprojecten en stimuleren van samenwerking en innovatie. Ook het versterken van de samenwerking tussen de procesindustrie en de toeleveranciers biedt kansen. In mindere tijden biedt ook export uitkomst, waarbij de kamer over diverse instrumenten beschikt om ondernemers te ondersteunen. De ondernemers vragen de kamer ook zich in te zetten voor minder regels en snellere procedures bij de overheid. Van deregulering merken zij nog weinig. Tenslotte zouden de West-Brabantse gemeenten hun economische samenwerking moeten versterken en verbreden met een regionaal bedrijvenbeleid en een gezamenlijke lobby naar Den Bosch, Den Haag en Brussel.Op onze website www.breda.kvk.nl leest u wat het vervolg op deze enquête zal zijn.

Meer informatie
Gerard Sand
Tel: (076) 564 69 35
E-mail gsand@breda.kvk.nl


...interviewt
Aad Ouborg gastspreker 'Succesvol Ondernemen In Barre Tijden'

...start
Sylvie Smeets: 'Deadline is deadline en afspraak is afspraak'

...stuurt bij
Ondernemen met tegenwind

...verwacht
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

...groeit
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

...investeert
Succesvol Ondernemen In Barre Tijden

...rijdt
Zakelijk onderweg

...evalueert
'De passie is gebleven...'

...reist
'Een zakelijke reiziger wil meestal snel...'

...informeert
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

...vervoert
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

...verenigt
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

...transporteert
'Slimme oplossingen moeten het verschil maken'

...distribueert
Concrete mobiliteits- oplossingen voor de toekomst

...bereikt
Grensoverschrijdend problemen oplossen

...licht voor
'Nederland laat kansen liggen'

...bundelt
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

...spreekt
In 't kort

...onderneemt
Het succes van een brievenhouder

...ontvangt
Goed omgaan met de raad van gepensioneerde ondernemers levert prijs op

...lakt
Van wijnrek tot computermeubelen

...wint
Mark en Maas the Best

...verbetert
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

...organiseert
BOV trofee 2003 op 17 oktober 2003

...huisvest
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

...beveiligt
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen' geeft inzicht in verantwoordelijk- heden