In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2003

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen'
geeft inzicht in verantwoordelijkheden

De notitie 'Beveiliging Bedrijventerreinen' geeft op hoofdlijnen de verantwoordelijkheden weer voor de beveiliging van bedrijventerreinen in Breda. De notitie maakt deel uit van het te ontwikkelen integrale veiligheidsbeleid van de gemeente.

De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met de notitie. De gemeente zal aan de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda (SBBB) vragen een project te ontwikkelen voor het bedrijventerrein Steenakker. Daarnaast is het de bedoeling een veiligheidsproject te starten voor het Winkelcentrum De Berg in de Haagse Beemden.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Via het traject van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is het mogelijk om systematisch beveiligingsmaatregelen op maat en per terrein vorm te geven. Per terrein komt er een veiligheidsplan. De nadruk ligt op de inzet van een goed samenwerkingsverband dat zorgt voor het plan. Maatregelen in het plan kunnen zowel organisatorisch als ook technisch zijn. Organisatorisch bijvoorbeeld door het beperken van ontsluitingswegen en de controle op de toegankelijkheid, technisch in de vorm van camera's, detectie van voertuigen en kentekenregistratie.

Steenakker
De Bedrijvenvereniging Steenakker heeft het belang van een KVO-traject aangegeven voor het verder ontwikkelen van het parkmanagement voor dit vestigingsgebied. Het voorstel is om dit bedrijventerrein als project aan te merken voor een KVO-aanpak, waarbij SBBB zal worden gevraagd het voortouw te nemen. Uiteindelijk doel is het realiseren van een integraal beveiligingsplan met bijbehorende toegesneden organisatie.

Winkelcentrum De Berg
Een winkelcentrum is geen bedrijventerrein, maar de problematiek van criminaliteit en overlast is wel vergelijkbaar. In Breda heeft het Winkelcentrum De Berg in de Haagse Beemden grote problemen op dit gebied. Door de heersende situatie wordt winkelen hier als onprettig ervaren en het winkelpersoneel voelt zich bedreigd of angstig. De Detailshandelsnota geeft aan dat het hier een belangrijk winkelcentrum betreft waar uitbreiding en vernieuwing nodig zijn en waar de (sociale) veiligheid fors moet verbeteren. Omdat deze problematiek vergelijkbaar is en de situatie om verbetering vraagt, is daarom voorgesteld te komen tot een plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen voor het Winkelcentrum De Berg.


...interviewt
Aad Ouborg gastspreker 'Succesvol Ondernemen In Barre Tijden'

...start
Sylvie Smeets: 'Deadline is deadline en afspraak is afspraak'

...stuurt bij
Ondernemen met tegenwind

...verwacht
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

...groeit
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

...investeert
Succesvol Ondernemen In Barre Tijden

...rijdt
Zakelijk onderweg

...evalueert
'De passie is gebleven...'

...reist
'Een zakelijke reiziger wil meestal snel...'

...informeert
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

...vervoert
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

...verenigt
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

...transporteert
'Slimme oplossingen moeten het verschil maken'

...distribueert
Concrete mobiliteits- oplossingen voor de toekomst

...bereikt
Grensoverschrijdend problemen oplossen

...licht voor
'Nederland laat kansen liggen'

...bundelt
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

...spreekt
In 't kort

...onderneemt
Het succes van een brievenhouder

...ontvangt
Goed omgaan met de raad van gepensioneerde ondernemers levert prijs op

...lakt
Van wijnrek tot computermeubelen

...wint
Mark en Maas the Best

...verbetert
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

...organiseert
BOV trofee 2003 op 17 oktober 2003

...huisvest
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

...beveiligt
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen' geeft inzicht in verantwoordelijk- heden