In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2003

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl
Ondernemend ROC West-Brabant
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

De toekomst van het Trivium-complex' ook wel bekend als de "Spaar Select-toren" ' langs de A58 in Etten-Leur leek in najaar 2002 even onzeker. Uit onverwachte hoek dook echter een oplossing op.

Pierre Peeters.

Pierre Peeters: een verrassend ondernemer
Wie bedenkt dat het Trivium-complex aan de A58 niet alleen kantoren en lesruimtes bevat, maar ook 81 hotelkamers, een restaurant, een zwembad, een winkel en verschillende nog nader in te vullen centrale ruimtes, combineert dat natuurlijk niet direct met een opleidingscentrum als nieuwe eigenaar. Toch heeft Pierre Peeters, voorzitter van het College van Bestuur van het ROC, West-Brabant al vaker weten te verrassen. In 1995 haalde hij de kranten, doordat hij met het Florijn College ervoor zorgde, dat het markante oude Ignatiusziekenhuis aan de Wilheminasingel bewaard bleef voor Breda. Niemand had ooit durven dromen, dat de voormalige ziekenzalen en operatiekamers, nog net voor de slopershamer kon toeslaan, getransformeerd zouden worden tot eigentijdse onderwijsruimtes. Zo liet Peeters ook Bergen op Zoom versteld staan! In een half jaar tijd kreeg hij het voor elkaar de oude Petrus Canisiusschool - voor het symbolische bedrag van één ouderwetse gulden, want wat moet je met zo'n uit de tijd geraakt complex? ' te kopen van de gemeente en om te toveren in een stijlvolle Hotelschool. En nu is het de beurt aan Etten-Leur om positief-verbaasd de ogen te sperren.

Levensecht onderwijs binnen de schoolmuren
"Toch is de onderwijs/bedrijfs-bestemming minder vreemd dan op het eerste gezicht lijkt," legt Pierre Peeters uit. "Beroepsonderwijs en bedrijfspraktijk zijn vanouds nauw verbonden met elkaar. Ervaren bedrijfsfunctionarissen assisteren ons bijvoorbeeld tijdens stages en leerperiodes bij het opleiden van vakbekwame arbeidskrachten. Dat is razend belangrijk als het gaat om het aanleren van beroepsvaardigheden, maar het kost hen behoorlijk veel tijd èn inspanning. Wel... als je dan ineens de mogelijkheid ziet, je leerlingen van bijvoorbeeld Verpleging en Verzorging "in huis" mensen te laten verzorgen, onder het toeziend oog van eigen docenten, dan biedt dat toch een prachtkans!" Hiermee doelt Pierre Peeters op het zorghotel, dat deel gaat uitmaken van het Trivium-complex in Etten-Leur. De Bredase woningbouwvereniging St.-Laurentius brengt daar mensen in onder, die tijdelijk een ander, verzorgd, onderkomen moeten hebben, omdat bijvoorbeeld hun serviceflat wordt gerenoveerd. In de wetenschap dat het ROC West-Brabant ook opleidt voor Kapper, Schoonheidsspecialist en Detailhandel, is de link naar de andere gebruiksopties van het Triviumcomplex snel gelegd. De Bredase inwoners die er tijdelijk hun onderdak gaan krijgen, zullen zich door alle gemakken omringd weten, terwijl de leerlingen hun eerste levensechte onderwijs al binnen de schoolmuren krijgen.

Passende leslocatie voor bedrijfsgroepen
Pierre Peeters wijst op nog een ander pluspunt van het gebouw: "De meeste West-Brabantse bedrijven weten, dat wij op allerlei niveaus en gericht op hun wensen, bedrijfstrainingen aanbieden. Gesubsidieerd of via onze Contractstichtingen. Voorheen moesten we dat zo goed en kwaad als het ging, realiseren in traditionele lokalen. Al die bedrijfsfunctionarissen kunnen wij straks eindelijk lesruimtes bieden van het niveau dat ze gewend zijn. Zelfs horecavoorzieningen behoren dan tot de mogelijkheden en dat biedt weer praktijkonderwijs aan onze Hotelschoolleerlingen."

Aankomende apothekers-, dokters- en tandarts- assistenten bevolken binnenkort het Trivium-complex
De kantoorruimtes binnen het Trivium zijn bestemd voor Spaar Select (een gegarandeerde huurder voor een periode van 10 jaar), andere bedrijven en het hoofdkantoor van het ROC zelf. De lesruimtes, die Spaar Select oorspronkelijk voor eigen gebruik had gepland, gaan plaats bieden aan de gezondheidszorg-assistenten van het ROC. Ook in hun deel van het complex zullen praktijk en theorie hand in hand gaan. "Bezoekers zullen er weinig traditionele lokalen aantreffen," aldus Peeters, "afhankelijk van hun specialisme zullen de apothekers-, dokters- en tandartsassistenten hun lessen voornamelijk krijgen in niet van echt te onderscheiden ruimtes als een apotheek, spreekkamers, een tandartsenpracticum, receptenkamers en skillslabs."

Iedereen is welkom
Pierre Peeters vertrouwt ons alvast toe, dat volgend schooljaar de officiële opening staat gepland. Het College van Bestuur wil dan iedereen in West-Brabant die belangstellend de bouw van het Trivium heeft gevolgd, de gelegenheid geven het complex ' van binnen en van buiten ' van dichtbij te bekijken. "Via aankondigingen in dag- en weekbladen zullen we iedereen tijdig op de hoogte stellen. We zijn namelijk trots op deze nieuwe aanwinst en laten daar onze omgeving graag van meegenieten."


...interviewt
Aad Ouborg gastspreker 'Succesvol Ondernemen In Barre Tijden'

...start
Sylvie Smeets: 'Deadline is deadline en afspraak is afspraak'

...stuurt bij
Ondernemen met tegenwind

...verwacht
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

...groeit
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

...investeert
Succesvol Ondernemen In Barre Tijden

...rijdt
Zakelijk onderweg

...evalueert
'De passie is gebleven...'

...reist
'Een zakelijke reiziger wil meestal snel...'

...informeert
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

...vervoert
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

...verenigt
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

...transporteert
'Slimme oplossingen moeten het verschil maken'

...distribueert
Concrete mobiliteits- oplossingen voor de toekomst

...bereikt
Grensoverschrijdend problemen oplossen

...licht voor
'Nederland laat kansen liggen'

...bundelt
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

...spreekt
In 't kort

...onderneemt
Het succes van een brievenhouder

...ontvangt
Goed omgaan met de raad van gepensioneerde ondernemers levert prijs op

...lakt
Van wijnrek tot computermeubelen

...wint
Mark en Maas the Best

...verbetert
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

...organiseert
BOV trofee 2003 op 17 oktober 2003

...huisvest
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

...beveiligt
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen' geeft inzicht in verantwoordelijk- heden